Предыстория

Годы

Термин

План

Б) Л.Кучма

Б) 1996

Б) 1976

Б) Л. Кравчука.

В) 1 грудня 1991 р.

Б) 24 серпня 1991

Б) 16.07.1990

Г) І. Дзюба

В) відродження історичної схеми М. Грушевського?

В) Р. Шухевич

Б) Українська Повстанська Армія

Б) 1947

В) 1945

А) 1945

А) 10.1944

А) 14.10.1943

А) 06.11.1943

В) Курсько-Орловської.

А) Угорщини

Б) 1940

А) 09. 1939

Б) 1932 – 1933

С) 1930

Б) 1921 – 1928 рр.

В) квітень 1918 р.—грудень 1918 р.

В) четвертий.

Б. І.Липа, Б.Грінченко, М.Міхновський.

Б. Братство тарасівців.

В. 1876р.

А. 70 рр. ХІХ ст.

А. 1863р.

Б. Основа.

А. 1859р.

Б. Просвіти.

А. Петербурзі.

б. Києві.

в. Варшаві.

97. Українські культурно-освітні організації другої половини ХІХ ст., які ставили за мету розвиток народної освіти, літератури, поширення національної ідеї це:

а. Громади.

в. Братства.

98. Перша українська громада другої половини ХІХ ст. виникла в:

б. 1861р.

в. 1863р.

99. Перший український громадсько-політичний і літературний щомісячник, що виходив 1861-1862рр. в Петербурзі:

а. Зоря.

в. Громада.

100. Вихідців iз сполячених поміщицьких родин, якi порвали з шляхтою, перейшли з католицизму в православ’я й ідентифікували себе з українським простолюдом, називали:

а) народниками;

б) хлопоманами;

в) радикалами.

101. Рік ухвалення таємного циркуляру П.Валуєва:

б. 1869р.

в. 1876р.

102. Відновлення діяльності українських громад після закриття починається:

б. 80 рр. ХІХ ст.

в. 90 ХІХ ст.

103. Відновлену в Києві на початку 70-х років ХIХ ст. зусиллями В. Антоновича, М. Драгоманова, О. Русова. та інших українофілів таємну культурно-просвiтню організацію називали:

а) Кирило-Мефодіївським братством;

б) Старою громадою;

в) Товариством тарасівців.

104. Рік ухвалення Емського указу:

а. 1863р.

б. 1869р.

105. Вперше з ідеєю повною незалежності серед організацій Наддніпрянської України виступили:

а. Громади.

в. Чорний переділ.

106. Члени “Братства тарасівців”

а. В.Білозерський, П.Куліш, М.Костомаров.

в. П.Чубинський, М.Зібер, М.Драгоманов.

107. “Братство тарасівців” було:

а) першим на східноукраїнських землях культурно-просвітнім товариством; б) першою на східноукраїнських землях політичною організацією української молоді;

в) першим на східноукраїнських землях колективним господарством на паях.

108. Який з Універсалів Центральної Ради проголосив державну незалежність Української Народної Республіки:

а) другий;

б) третій;

109. Уряд УНР називався:

а) Раднарком;

б) Генеральний секретаріат;

в) Народний секретаріат.

110. Вкажіть період існування Гетьманату:

а) березень 1917 р.— січень 1918 р.;

б) січень 1918 р.—квітень 1918 р.;

111. Коли утворилась Директорія?

а) 3 жовтня 1918 р.;

б) 14 листопада 1918 р.;

в) 5 лютого 1919 р.

112. Коли проголошена ЗУНР?

а) 13 листопада 1918 р.;

б) 7 листопада 1917 р.;

в) 12 грудня 1917 р.

113. Коли об’єднались УНР та ЗУНР?

а) 26 січня 1918 р.;

б) 22 січня 1918 р.;

в) 18 січня 1918 р.;

114. Визначте хронологічні рамки Нової економічної політики?

а) 1920 – 1925 рр.

в) 1923 – 1937 рр.

115. Політика українізації здійснювалась у

а) 1923-1933,

б) 1919-1924,

в) 1925-1927

116. В якому році розпочалася насильницька суцільна колективізація українського села?

а) 1927,

б) 1928,

в) 1929,

117. Голодомор в Україні був у

а) 1925

г) 1936

118. У якому році Кит став столицею УРСР?

а) 1934,

б) 1939,

в) 1941.

119. Коли радянські війська вступили на територію Західної України?

б) 05. 1940

б) 02. 1941

120. В якому році території Бессарабії та Північної Буковини були передані Радянському Союзу?

а) 1939

в) 1944

121. У складі якої держави опинилася Карпатська Україна (Закарпаття) з

березня 1939 р.

б) СРСР,

с) Польщі.

122. У ході якої стратегічної операції почалося широкомасштабне визволення України?

а) Московської.

б) Сталінградської.

123. Коли було визволено Київ від німецько-фашистських загарбників?

б) 13.09.1943

в) 02.03.1944

124. Коли було визволено Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників?

б) 13.09.1943

в) 02.03.1944

125. Коли було завершено визволення України від окупантів?

б) 12.1944

в) 09.1943

126. Коли Україна стала членом ООН:

б) 1992

в) 2005

127. В якому році було приєднано Закарпаття до УРСР:

а) 1939,

б) 1940,

128. Коли проходила операція «Вісла»:

а)1946

в) 1949

129. Післявоєнний голод в Україні був у

а) 1946-1947,

б) 1950-1951,

в) 1952-1953р.

130. Які сили на Україні чинили опір сталінському режиму в повоєнний

період:

а) інтелігенція

в) селянство

131. Хто був головнокомандуючим УПА:

а) С. Бандера,

б) М. Лебедь,

132. За який твір В. Сосюру було звинувачено в українському буржуазному націоналізмі:

а) «Любіть Україну»;

б) «Червона зима»;

в) «Дніпрельстан»

133. Яку головну провину інкримінували Інституту історії України АН

УРСР у повоєнний період:

а) низький рівень досліджень;

б) невиконання наукових планів;

134. Яке головне звинувачення було висунуто брежнєвським керівництвом П.Шелесту:

а) недоліки в роботі КПУ;

б) невиконання господарських планів;

в) місництво і сепаратизм;

135. Хто автор праці «Інтернаціоналізм» чи русифікація:

а) В. Чорновіл

б) Л. Лук'яненко

в) В. Стус

136. Коли прийнято Декларацію про державний суверенітет України?

а) 12.04.1991

в) 25.10.1989

137. Хто є головою Верховної Ради України?

а) Б. Литвин,

б) А. Мартинюк.

в) Ю.Тимошенко

138. Хто є прем'єр-міністром Кабінету Міністрів України?

а) Л. Кравчук,

б) Ю. Тимошенко,

в) Ю. Єхануров.

139. Коли прийнято Акт проголошення незалежності України:

а) 16 липня 1990

а) 1 грудня 1991

140. Коли відбувся Український референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України:

а) 16 липня 1990 р.

б) 24 серпня 1991 р.

141. Президентом України у 1991 було обрано

а) В. Гриньова,

в) Л. Лук'яненка,

г) В. Чорновола,

142. В якому ропі виникла Українська Гельсінська Спілка.

а) 1946

в) 1986

143. Останні парламентські вибори відбулися в Україні у

а) 2000;

б) 2002,

в) 2004;

г) 2007;

144. Конституція України прийнята у

а) 1993

в) 2004

145. Двічі президентом України обирався:

а) Л.Кравчук

в) В.Ющенко

 • 1 Термин
 • 2 1985—1989 годы
  • 2.1 Предыстория
  • 2.2 Внутренняя политика
  • 2.3 Национализм и сепаратизм
   • 2.3.1 Конфликт в Алма-Ате
   • 2.3.2 Азербайджан и Армения
   • 2.3.3 Прибалтика
  • 2.4 Экономика
  • 2.5 Внешняя политика
 • 3 1989—1990 годы
  • 3.1 Внутренняя политика
  • 3.2 Экономика
  • 3.3 Национализм и сепаратизм
   • 3.3.1 Армения и Азербайджан
   • 3.3.2 Грузия
   • 3.3.3 Средняя Азия
   • 3.3.4 Молдавия и Приднестровье
   • 3.3.5 Прибалтика
 • 4 Хронология событий
  • 4.1 1985 год
  • 4.2 1986 год
  • 4.3 1987 год
  • 4.4 1988 год
  • 4.5 1989 год
  • 4.6 1990 год
 • 5 События после перестройки
  • 5.1 Международные изменения
  • 5.2 Введение демократических свобод
  • 5.3 Национальные конфликты, войны и инциденты
  • 5.4 Изменения в экономике и внутренней жизни
  • 5.5 Культурная политика
  • 5.6 Изменения в КПСС
  • 5.7 Катастрофы
  • 5.8 Теракты
 • 6 Критика
 • 7 Методологические подходы к анализу перестройки
 • 10. Литература

Михаил Сергеевич Горбачёв

8 апреля 1986 года состоялся визит М. С. Горбачёва в Тольятти, где он посетил Волжский автозавод. На своём выступлении в Тольятти Горбачёв впервые употребляет слово «перестройка» для обозначения общественно-политического процесса. Термин был подхвачен СМИ и стал лозунгом начавшейся новой эпохи в СССР[2][3]. Изданная впоследствии речь Горбачева называлась «Быстрее перестраиваться, действовать по-новому»:

Начинать надо прежде всего с перестройки в мышлении и психологии, в организации, в стиле и методах работы. Скажу откровенно, если мы сами не перестроимся, я глубоко убежден в этом, то не перестроим и экономику, и нашу общественную жизнь в духе решений съезда. Но в таком случае мы не справимся и с поставленными задачами, масштабы и новизна которых беспрецедентны.

В марте 1985 года Генеральным секретарём ЦК КПСС стал М. С. Горбачев.

На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года полноправными членами Политбюро ЦК КПСС стали сторонники Горбачёва: секретари ЦК КПСС Е. К. Лигачёв и Н. И. Рыжков, Председатель КГБ СССР В. М. Чебриков; кандидатом в члены Политбюро — Маршал Советского Союза министр обороны С. Л. Соколов. В Политбюро складывается «горбачёвское большинство».

Из состава Политбюро постепенно были выведены противники Горбачёва: Г. В. Романов (июль 1985), Н. А. Тихонов (октябрь 1985), В. В. Гришин (февраль 1986), Д. А. Кунаев (январь 1987), Г. А. Алиев (октябрь 1987), В. И. Долгих (сентябрь 1988), П. Н. Демичев (сентябрь 1988), М. С. Соломенцев (сентябрь 1988).

На смену им пришли ставленники нового Генерального секретаря: А. Н. Яковлев, бывший одним из наиболее убеждённых сторонников реформ, В. А. Медведев, А. И. Лукьянов, Б. Н. Ельцин (впоследствии Ельцин был исключён из состава Политбюро 18 февраля 1988 года). В течение 1985—1986 годов Горбачёв на две трети обновил состав Политбюро, были сменены 60 % секретарей областных комитетов и 40 % членов ЦК КПСС.[4]


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: