double arrow

Конструкції будинків і споруд

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СОДЕРЖАНИЕ

С.

1 Сфера применения. 1

2 Нормативные ссылки. 1

3 Термины и определение понятий. 6

4 Общие положения. 7

5 Размещение зданий, земельные участки. 7

6 Объемно-планировочные решения. 8

6.1 Функционально планировочные требования к структуре зданий гостиниц и их отдельных элементов. 8

6.2 Жилые помещения. 9

6.3 Помещения общественного назначения. 11

6.3.1 Приємно-вестибюльная группа. 11

6.3.2 Предприятия питания. 11

6.3.3 Помещения бытового обслуживания и торговли. 12

6.3.4 Помещения культурно-досугового назначения. 13

6.3.5 Помещения и сооружения физкультурно-оздоровительного назначения. 13

6.4 Служебные, хозяйственные и производственные помещения. 13

6.4.1 Группа административных помещений. 13

6.4.2 Хозяйственные и производственные помещения. 13

7 Инженерное оборудование. 14

7.1 Водоснабжение и канализация. 14

7.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 15

7.3 Электроснабжение и электрооборудование. Автоматика. 17

7.4 Системы связи и сигнализации. 18

7.5 Лифты и другие виды механического транспорта. 19

7.6 Мусороудаление. 20

8 Санитарно-гигиенические и экологические требования. 20

9 Пожарная безопасность. 22

10 Требования к энергосбережению.. 25

Приложение А

Площади номеров гостиниц разных типов.Требования к разным типам номероа гостиниц. 27

Приложение Б

Площади помещений приемно-вестибюльной группы. 27

Приложение В

Состав и площади основных и вспомогательных помещений физкультурно- оздоровительного назначения. 33

Приложение Г

Состав и площади группы административных помещений гостиниц. 34

Приложение Д

Состав и площади хозяйственно-производственных помещений гостиниц. 35

Библиография. 37

ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ

ДБН В.2.6-31:2006

Видання офіційне

Київ

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства УКРАЇНИ

РозробленО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій: Фаренюк Г.Г., канд.техн.наук (керівник розробки); Кривошеєв П.І., канд.техн.наук; Слюсаренко Ю.С., канд.техн.наук; Тарасюк В.Г. канд.техн.наук; Фаренюк Є.Г., Крітов В.О., канд.техн.наук Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву: Брусан А.А.; Черних Л.Ф., канд.техн.наук; Поляков Г.П., канд.техн.наук; За участю: Матросова Ю.О. канд.техн.наук, (Науково-дослідний інститут будівельної фізики, Росія); Савицького М.В., д-р техн.наук; Нікіфорової Т.Д., канд.техн.наук (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури); Строя А.Ф., д-р техн.наук; Чернявського В.В., канд.техн.наук; Чумуріної О.Б., (Полтавський Національний технічний університет ім. Юрія Кандратюка); Сергейчука О.В., канд.техн.наук (Київський національний університет будівництва і архітектури); Сая В.І., канд.техн.наук; Червякова Ю.М., канд.техн.наук; П’ятигорської Н.І. (Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів); Фоміна С.Л., д-р техн.наук (Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури); Тимофеєва М.В., канд.техн.наук (Донбаська національна академія будівництва та архітектури); Акіменка В.Я., д-р мед.наук; Яригіна А.В., канд.біол.наук; Янко Н.М., канд.мед.наук; Семашка П.В., канд.мед.наук (Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМНУ)
ПОГОДЖЕНО: Міністерство охорони здоров’я України (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/42298 від 22.09.2005 р.) Державний департамент пожежної безпеки МНС України (Лист № 21/3/2995 від 26.09.2005 р.)
  ВнесенО та підготовленО до ЗАТВЕРДЖЕННЯ   Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О.П., Нечепорчук А.А., канд.техн.наук), Управління технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
   
ЗАТВЕРДЖЕНО:   Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 09.09.2006 р. № 301 З набуттям чинності ДБН на території України втрачають чинність СНиП ІІ-3-79

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю або частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатися до Мінбуду України.Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: