double arrow

Виконання тестових завдань

Двадцять четверте квітня

Класна робота

Лексикологія і фразеологія

 

Людина довго вдихала повітря, перш ніж дізналася про його існування, і довго знала про існування повітря, перш ніж відкрила його властивості, його склад і значення у житті людини.

Люди довго користувалися скарбами рідного слова скарбами рідного слова, перш ніж звернули увагу на його складність і глибину, оцінили його значення в своєму житті.

«В ірю – не вірю»

(запишіть номер твердження і слово «ТАК» якщо вірите, і «НІ», якщо не вірите).

1.Лексика – це словниковий склад мови.

2. У сі терміни – багатозначні слова.

3.У реченні «сумують ластівки в садах» слово «сумують» ужите в переносному значенні.

4.Слова «велетень, титан, гігант» - синоніми.

5.Слова «вдень – вночі, гарячий – холодний, зима – літо» - омоніми.

6.У реченнях «Учитель використовує ефективні методи викладання» та «Моя сестра – ефектна дівчина» вжито пароніми.

7.Слова «диспетчер, авіатор, фотограф» - іншомовні.

8.Слова «феодал, очіпок, урядник» - діалектні.

9.Слова «вода, земля, подяка» - стилістично забарвлені.

10.Сполучення «пекти раків, ловити гав, як курка лапою» - фразеологізми.

11.Фразеологізми «як кіт наплакав, і кури не клюють» - синонімічні.

12.Фразеологізми роблять мову яскравою, влучною, образною.

Робота з текстом. Прочитайте текст.

Мова - найважливіший засіб обміну думками між людьми, пізнання світу і передачі досвіду від одного покоління до другого. Виникла мова у глибоку давнину, у процесі появи первісних людей, які, вдосконалюючи знаряддя праці, розвивали і збагачували мову - знаряддя думки. У свою чергу, праця і мовлення мали величезний вплив на розвиток мислення. Отже, праця і мовлення сформували саму людину. За допомогою мови люди пізнавали і пізнають навколишній світ, нагромаджували знання і передавали їх нащадкам. Пізніше вони винайшли письмо.. У наш час, коли суспільне життя стало дуже динамічним, значення мови ще більше зросло. Мова єднає мільйони людей в цілісну суспільно-історичну спільність - у народ. З її допомогою здійснюється розвиток народного господарства, науки, техніки, культури нашої країни.

Але слід розрізняти мову та мовлення. Якщо мова становить певну систему фонетичних, лексичних і граматичних засобів, то мовлення - це практичне користування цими засобами в процесі мовленнєвої діяльності. Як усне, так і писемне мовлення однаково важливі для суспільства, проте кожне з них має і свою специфіку. В усному мовленні часто вживаються побутова лексика, розмовно-просторічні слова, своєрідні фразеологізми.

Співрозмовники мають змогу уточнити те, що виявиться незрозумілим. Усне мовлення є порівняно економнішим, оскільки розмовляючий користується такими додатковими засобами висловлення, як інтонація, міміка, жести, що надають мовленню потрібної виразності. Писемне мовлення обслуговує різноманітні потреби народу в галузі науки, освіти, культури, державної і господарської діяльності. Через писемне мовлення можуть передаватися думки і досвід необмеженої кількості людей. Писемне мовлення сприймається зором, безпосереднє спілкування тут відсутнє. Той, хто читає, може повернутись до написаного, ще і ще раз продумати його. Тому складні, довгі речення не заважають розумінню писемного мовлення.

Мова - це духовне багатство народу. Але багатство, втілене в скарбницях мов інших народів, залишається для людини недоступним, якщо вона не оволоділа рідною мовою, не відчула її краси. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим тонша її сприйнятливість до гри відтінків рідного слова, тим більше підготовлений її розум до оволодіння мовами інших народів, тим активніше сприймає серце красу слова. Добре знання мови дає змогу виражати думки точно, виразно, красиво, сприяє успіхам у труді і в особистому житті.

Визначте тему, основну думку, стиль, тип мовлення (письмово).

Вправа 1

До поданих прикметників дібрати синоніми й антоніми

А.Легкий удар –

Б.Легке питання –

В.Легкий характер

Вправа2

Заповнити пропуски словами з дужок.

А)Учитель детально ………………………. тему. Вулиця ……………………

Дуже добре. (освітлювати, висвітлювати)

Б) Сергій - постійний……….. оператора «Лугаком». Дівчина придбала ……… на відвідування басейну. (абонент, абонемент)

В) Пам'ятник Невідомому солдату - …….. споруда.

Від Шевченка українська література співає ……………пісню матері. (величний, величальний).

Якими частинами мови можуть бути пароніми?

Вправа 3

Замінити запозичені слова (назвати ознаки) відповідними синонімами. Пояснити правопис

Чудовий сервіс яскрава афіша, важка орфографія, нове шосе, ввічливий портьє.

Вправа 4

Із речень виписати фразеологізми, пояснити їхнє лексичне значення.

Похнюпився Бурмило, стоїть ні в сих ні в тих.

Далеко десь, серед чужих країн пан на всю губу жив

Уже наші чоботи на всю каші просять.

Вправа 5

До поданих фразеологізмів дібрати фразеологізми – синоніми

Зарубати собі на носі –

Ґав ловити –

Байдики бити –

Говорити під ніс –

Двадцять четверте квітня

Домашня робота

Виконання тестових завдань

1.Лексикологія - це

А. Розділ мовознавчої науки, що вивчає словниковий склад мови

Б. Розділ мовознавчої науки, що вивчає правила вимови

В. Розділ мовознавчої науки, що вивчає стилі мовлення

2. У якому рядку вжито всі слова в прямому значенні

А. Оживають надії. Співає нива. Ідуть студенти

Б. Шумить день. Ідуть дощі. Гіркий огірок

В. Солоний борщ. Золотий перстень. Теплий клімат

3. Який тип переносного значення вжито в реченні: «Сонце прокинулося рано-вранці»

А. Метонімія

Б. Метафора

В. Синекдоха

4. У якому ряді всі слова синоніми

А. мужній, сміливий, відважний

Б. пригощати, частування, чаювання

В. веселий, сумний, хитрий

5. У якому ряді подано антонімічні пари

А. Тихий – темний

Б. говорити – мовчазний

В. Всі – ніхто

6. У якому ряду подано омоніми

А. світає – смеркає

Б. адресат – адресант

В. востаннє – в останнє

7. У якому ряді всі слова іншомовні

А. полонина, гора, будинок

Б. голова, вічний, рідня

В. репродукція, візажист, інтер'єр

8. В якому ряді у всіх словах треба написати и

А. Д..скомфорт, такс.., ц..трусові

Б. Ас..стент, ц..тата, с..мвол

В. еп..тет, тр..о, д..єз

9 – 12 Встановити відповідність між фразеологізмами та тлумаченням

1. пекти раків                         А. насміхатися

2. замилювати очі                  Б. червоніти

3. розбити глека                     В. зруйнувати

4. пускати шпильки               Г. брехати

                                           Ґ. посваритися

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: