double arrow

ВАРІАНТ 13


Теоретичні питання

1. Теорія Хекшера-Оліна (Heckscher - Ohlin theory)

2. Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів

Тести

1. В якому випадку сплачується акцизний збір?

1. Відносно товарів, які ввозяться в межах бартерних операцій.

2. Відносно товарів, які ввозяться для демонстрації на виставках.

3. Відносно товарів, які ввозяться як гуманітарна допомога.

2. Який із видів митних платежів належить до податків на зовнішню торгівлю?

1. Експортне мито.

2. Митний збір за митне оформлення.

3. Податок на додану вартість при імпорті.

3. Чи сплачується податок на додану вартість при транзиті товарів через митну територію України?

1. Сплачується у розмірі 28 %.

2. Сплачується у розмірі 20 %.

3. Не сплачується.

4. За економічною природою митні платежі класифікуються на:

1. Податки та збори.

2. Основні та додаткові платежі.

3. Тарифні та нетарифні платежі.

5. Який вид митного збору належить до основних платежів?

1. Митний збір за митний супровід.

2. Митний збір за митне оформлення.

3. Митні збори за зберігання товарів.

6. Систематизація платежів на ті, які надходять до Державної митної служби України, та ті, що надходять до Державного бюджету, відбувається за таким критерієм:

1. Залежно від каналу надходження.

2. Залежно від специфіки платника.

3. За юридичною природою.

7. Який із наведених платежів є засобом тарифного регулювання ?

1. Митний збір.

2. Імпортне мито.

3. Мито та митний збір.

8. Відповідно до Митного кодексу нараховується:

1. Акцизний збір.

2. Митний збір.

3. Податок на додану вартість.

9. Митні податки— це:

1. Директивні податки.

2. Регульовані податки.

3. Розкладні податки.

10. За способом стягнення митні податки класифікуються як:

1. Розкладні податки.

2. Загальнодержавні податки.

3. Квотарні податки.

Задача

Підприємство реалізувало на експорт продукцію на суму 1,2 млн. дол. Курс долара – 8 грн./ дол. Для її виробництва воно купувало вітчизняну сировину на суму 2,4 млн. грн. (з ПДВ). Визначте величину доданої вартості і податкового кредиту. Чи виникає у підприємства у цьому випадку податкове зобов'язання? Чому?


ВАРІАНТ 14

Теоретичні питання

1. Закони Дж. С. Мілла (J. S. Mill)

2.Склад органів митної служби та їх функції

Тести

1. Що означають перші шість цифр української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності?

1. Код товару за Гармонізованою системою опису і кодування товару.

2. Код товару за комбінованою тарифно-статистичною номенклатурою товару.

3. Деталізована товарна позиція в товарній галузі.

2. Який орган підтверджує правильність віднесення товару до певної товарної позиції в Україні?

1. Торгово-промислова палата України.

2. Міністерство економіки України.

3. Госкомрезерв України.

4. Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації.

3. За якою ознакою класифікуються товари у системі ТН ЗЕД?

1. За виробничим призначенням.

2. За країною походження.

3. За ступенем обробки.

4. Назвіть головний критерій процедури пропуску товарів через митний кордон.

1. Пропуск залежить від об'єкта угоди.

2. Пропуск товарів залежить від форми угоди.

3. Пропуск залежить від суб'єкта угоди.

5. Що є основою української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності?

1.ГС.

2. СМТК ООН.

3. ТН ЗЕД СНД. 4.КНЄС.

6. У розділах І, II, V української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності товари класифікуються за:

1. Видом матеріалу, з якого виготовлено товар.

2. Походженням.

3. Функціональним призначенням.

4. Хімічним складом.

7. У розділах IV, XI, XII української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності товари класифікуються за:

1. Походження м.

2. Функціональним призначенням.

3. Хімічним складом.

4. Видом матеріалу, з якого виготовлено товар.

8. Скільки рівнів класифікації товарів має українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності?


1. П'ять.

2. Вісім.

3. Три.

4. Десять.


9. Основу товарної підпозиції становлять:


1. Перші шість знаків.

2. Десять знаків.

3. Перші вісім знаків.

4. Перші чотири знаки.


10. Що є основою систематизації товарів на першому рівні української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності?


1. Функціональна ознака.

2. Матеріали.

3. Ступінь обробки.

4. Галузі господарства.


Задача

На митну територію України на адресу ТОВ «Люкс» з Італії надійшов вантаж – 1000 костюмів (код 6104430000). Митна вартість партії товару складає 7500000 грн. Ставка мита – 6 євро за 1шт. Курс євро на дату подання ВМД – 10,75 грн. за 1 євро. Визначте мито.Сейчас читают про: