double arrow

Тема № 40: Судова експертиза матеріалів відео і звукозапису


Практичне заняттяСудова експертиза матеріалів відео і звукозапису

Навчальна мета заняття: На основі вивчення нормативно-правових актів та спеціальної літератури ознайомитися з можливостями судової експертизи матеріалів відео і звукозапису. Навчитися визначати об’єкти судової експертизи матеріалів відео і звукозапису та формулювати питання на вирішення експерту.

Час проведення: 2 год.Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Об'єкти й види судової експертизи матеріалів і засобів відео й
звукозапису.

2. Предмет судової експертизи матеріалів і засобів відео й звукоза­пису.

3. Підготовка матеріалів до проведення судової експертизи матеріа­лів і засобів відео й звукозапису.


Сейчас читают про: