double arrow

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.


Контрольні питання:

1. Ціль і сутність системи національних рахунків (СНР).

2. Основні макроекономічні показники в СНР.

3. ВНП, ВВП. Способи розрахунку ВВП.

4. Реальні та номінальні макроекономічні показники.

5. Індекс споживчих цін. Дефлятор ВВП. Індекс Фішера.

6. Способи розрахунку чистого внутрішнього продукту, національного доходу, особистих доходів, наявних доходів. Національне багатство.

Задачі:

1. Дані наступні макроекономічні показники:

Нерозподілений прибуток корпорацій
Процентні платежі
Імпорт
Доходи від власності
Витрати на особисте споживання
Валові інвестиції
Амортизація
Особисті заощадження
Дивіденди
Заробітна платня
Трансфертні платежі
Орендна плата
Непрямі податки на бізнес
Експорт
Внески на соціальне страхування
Державні закупівлі товарів і послуг
Прибуток корпорацій
     

Визначити: ВВП (за доходами та витратами), ЧНП, НД, ОД, РОД.

2. Дані наступні макроекономічні показники:

Нерозподілений прибуток корпорацій
Процентні платежі
Імпорт
Доходи від власності
Витрати на особисте споживання
Чисті інвестиції
Амортизація
Дивіденди
Заробітна платня
Орендна платня
Непрямі податки на бізнес
Експорт
Державні закупівлі товарів і послуг
Податок на прибуток

Визначити: ВВП (за доходами та за витратами), ЧНП, НД.

3. Економіка що складається з таких галузей як: видобуток руди, вугільна, електроенергетика, металургія, машинобудування і виробництво ТНС мала минулого року такі результати (у млн. у. о.)- Руди здобули 250. З неї металурги виплавили 900 металу, який був використаний в машинобудуванні 500 і при виробництві ТНС - 400. Вугілля здобули 300. Він був порівну розподілений між виробництвом електроенергії, виплавкою металу і споживанням домогосподарств. Вироблена електроенергія в об'ємі 450 була використана таким чином: по 70 на здобич руди і вугілля, 100 - в металургії і по 70 в машинобудуванні, при виробництві ТНС і в побуті. Вся продукція машинобудування 2100 склала об'єм валових інвестицій, а всі ТНС в об'ємі 3800 було спожито домогосподарствами. За минулий рік амортизація склала: при здобичі руди - 35, вугілля - 50, виробництві електроенергії - 40, виплавці металу - 65, в машинобудуванні - 140 і при виробництві ТНС - 90. Визначити ВВП, ЧНП.

Рекомендована література:

1. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. К.: Хагар-Демос, - 1993. - 785 с.

2. Мзнкью Н. Грегори. Макроэкономика Общ. ред. Р.Г. Емцова, И.М. Албеговой, Т.Г. Леоновой. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 736 с.

3. Луссе А.В. Макроэкономика: краткий курс / Учебное пособие. - СПб: Питер, 2001.-240 с.

4. Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензи 3. Экономика. - М.: Дело, 1993. - 864 с.

5. Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Макроэкономика - 2. Краткосрочный аспект. Учебное пособие. Выпуск второй. - М.: МГУ, ТЕИС, 1998. - 338 с.


Сейчас читают про: