double arrow

Хід роботи. Тема: Поняття робочої книги Excel


Лабораторна робота №1

Тема: Поняття робочої книги Excel. Загальний вигляд та настройка робочого стола. Введення та редагування даних.

Мета: Засвоїти основні способи підготовки робочої книги Excel, навчитись вводити та редагувати дані в Excel.

Хід роботи

Робоча книга представляє собою окремі листки робочих таблиць, які зберігаються на диску в одному файлі. Кожен листок робочої таблиці відмічається спеціальним ярличком розміщеним в нижній частині листа. При роботі з книгою можна легко знайти потрібну інформацію переміщаючись по численних листах таблиць. Крім того, назву кожного листа можна змінити так, щоб вона відповідала змісту таблиці.

Кожна робоча книга може містити до 255 листів. Кожен лист вміщує 16384 рядки і 256 стовбців. Перетин стовбця і рядка називається клітинкою, яка ініціюється координатами (наприклад, А1 – клітинка на перетині стовпця А і рядка 1).

1.Запустіть табличний процесор з меню Пуск.

2.Створіть нову робочу книгу (Меню Файл команда Создать,або ж відповідна кнопка на панелі інструментів).

3.Відкрийте створену робочу книгу під назвою “Список студентів ” (Меню Файл команда Открыть,або ж відповідна кнопка на панелі інструментів).

4.Перегляньте як виглядатиме створена таблиця після роздруковки (Кнопка “Предварительный просмотр”на панелі інструментів).

5.Закрийте робочу книгу “Список студентів” (Меню Файл команда Закрыть).

6.Ознайомтесь з загальним виглядом робочого стола Excel:


7.Ярлики робочих листів (відповідно робочі таблиці) можна переміщувати, добавляти, знищувати, перейменовувати. Всі відповідні команди містяться в контексному меню ярликів:


а)добавте четвертий та п`ятий робочий лист книги;

б)перейменуйте чотири робочі листи книги відповідно на: “Матеріальні цінності”, “Зарплата”, “Адресна книга”, “Діаграма”;

в)знищіть п`ятий робочий лист книги;

г)шляхом переміщення ярликів розмістіть робочі листи в слідуючому порядку: “Адресна книга”,“Зарплата”,“Діаграма”, “Матеріальні цінності” ;

8.Для переміщення по таблиці використовують наступні клавіші:

Клавіша Призначення
Клавіші стрілки Переміщують курсор в певному напрямку
Ctrl + стрілки Відповідно до лівого, правого, верхнього, нижнього краю заповненої таблиці
PgUp, PgDn На один екран вниз чи вгору
Home В першу клітинку рядка
Ctrl+Home У верхній лівий кут таблиці
End В останню клітинку рядка
Ctrl+End У нижній правий кут таблиці

Занотуйте таблицю в робочий зошит. Відкрийте книгу “Список студентів” і скористайтесь наведеними клавішами для переміщення по ній.

9.Для переходу до певної клітинки натискають клавішу F5 і у вікні, що з`явиться, у полі Ссылка вказують адресу клітинки:

 
 


Закрийте книгу “Список студенті” і перейдіть до клітинок F1000, Y3000, A1.

10.Виділення кліток:

- клітка – фіксація мишкою;

- діапазон кліток – Shift+стрілки, або ж фіксація мишкою першої клітки, утримування Shift, фіксація останньої клітки діапазону;

- рядок – фіксація номера рядка;

- стовбець – фіксація на номері стовпця;

- окремі клітинки – фіксація мишкою з натиснутою клавішою Ctrl;

- цілої таблиці – фіксація клітинки, яка є перетином номерів рядків та стовпців.

Занотуйте в робочий зошит приведені способи виділення кліток та практично виділіть наступні діапазони кліток:

· a1-f12;

· a1, f12, c10, d2;

· рядок 2 і стовпець b;

· всю таблицю.

11.Для введення даних в клітинку її виділяють і просто набирають її вміст, натискують клавішу Enter (курсор перейде на клітинку нище), Tab (в клітинку справа), Shift+Enter (в клітинку вгорі), Shift+Tab (в клітинку зліва).

Введіть у клітинки С2, С4, С6, С8 відповідно слова “Червоний”, “Синій”, “Зелений”, “Жовтий”, натискаючи після чергового вводу наведені вище клавіші. Занотуйте їх призначення в робочий зошит.

12.Для знищення вмісту клітинки її виділяють і фіксують клавішу Del. Знищіть вміст клітинки С4.

13.Для редагування клітинки її виділяють і фіксують клавішу F2,або ж виконують подвійну фіксацію мишкою, або ж редагують після виділення у рядку формул. Змініть значення кліток С2, С6, С8 відповідно на “Стоп”, “Іди”, “Зачекай”.

Межі необрамлених клітинок невидимі при роздруковці. Для обрамлення кліток виділяємо їх і фіксуємо кнопку
14.Побудуйте таблицю зразок якої поданий на малюнку нище:


Для зміни орієнтації вмісту клітинки і вирівнювання з менюФормат,виконують команду Ячейки, вибирають вкладку Виравнивание:

 
 


 
 


15.Збережіть створену таблицю під іменем “План навчального процесу” (З меню Файл, команда “Сохранить”).

16.Самостійно створіть таблицю за запропонованим зразком і збережіть її на диску під іменем “Зразок1”.


Сейчас читают про: