double arrow

Емтихан билеті № 5


Емтихан билеті № 1

1. Жер ресурстары және жер қоры түсінігі.

2. Ауыл шаруашылығы жерлері туралы түсінік.

3. Өнеркәсіптік, мекемелік, транспорттық, байланыс және өзге де ауыл шаруашылық емес жерлер

Кафедра мәжілісінде қарастырылды, хаттама № ____ «___» ________ 20__ж.

Құрастырушы __________________ Абдиева С.Р.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

«Менеджмент» кафедрасы

«Жер ресурстарын басқару» пәні

Мамандық: 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

«Бекітемін»

«Менеджмент» кафедрасы меңгерушісі

________________ Имашова Ж.Д.

«___» _________ 20__ж.

Емтихан билеті № 2

1. Жер ресурстарының территориялық ауқымдылығына және табиғи жағдайына қарай жіктелінуі.

2. Ауыл шаруашылық жерлердің құрылымы

3. Елді – мекен жерлері туралы түсінік және оның жіктелінуі.

Кафедра мәжілісінде қарастырылды, хаттама № ___ «___» _________ 2015ж.

Құрастырушы __________________ Абдиева С.Р.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

«Менеджмент» кафедрасы

«Жер ресурстарын басқару» пәні

Мамандық: 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

«Бекітемін»

«Менеджмент» кафедрасы меңгерушісі

________________ Имашова Ж.Д.

«___» _________ 20__ж.

Емтихан билеті № 3

1. Ерекше қорғалатын, емделу, рекреациялық және мәдени-тарихи жерлердің құрылымы

2. Орман қоры жерлері

3. Мемлекеттік қор (босалқы) жерлер

Кафедра мәжілісінде қарастырылды, хаттама № ____ «___» ________ 20__ж.

Құрастырушы __________________ Абдиева С.Р.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

«Менеджмент» кафедрасы

«Жер ресурстарын басқару» пәні

Мамандық: 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

«Бекітемін»

«Менеджмент» кафедрасы меңгерушісі

________________ Имашова Ж.Д.

«___» _________ 20__ж.

Емтихан билеті № 4

1. Ерекше қорғалатын, емделу, рекреациялық және мәдени-тарихи жерлердің құқықтық негізі

2. Су қоры жерлері

3. Қорғаныс жерлері

Кафедра мәжілісінде қарастырылды, хаттама № ___ «__» ___________ 20__ ж.

Құрастырушы __________________ Абдиева С.Р.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

«Менеджмент» кафедрасы

«Жер ресурстарын басқару» пәні

Мамандық: 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

«Бекітемін»

«Менеджмент» кафедрасы меңгерушісі

________________ Имашова Ж.Д.

«___» _________ 20__ж.

Емтихан билеті № 5

1. Бонитировк, топырақты бағалау әдісі

2. Қазақстан Республикасында жер ресурстарын пайдалану және олардың жағдайы.

3. Мемлекеттік қор (босалқы) жерлер

Кафедра мәжілісінде қарастырылды, хаттама № ____ «___» ________ 20__ж.

Құрастырушы __________________ Абдиева С.Р.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

«Менеджмент» кафедрасы

«Жер ресурстарын басқару» пәні

Мамандық: 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

«Бекітемін»

«Менеджмент» кафедрасы меңгерушісі

________________ Имашова Ж.Д.

«___» _________ 20__ж.


Сейчас читают про: