double arrow

E-mail дегеніміз – ол


Телефондық жүйе

Локальдық жүйе

Телетайп

Пошталық жүйе.

Электрондық пошта

Интернетті қолдайтын қай протокол

SPC/IP

QPC/IP

HTTP

SPC

TCP/IP

Белгіленген үлгі бойынша жазбаларды жылдам жинау үшін не пайдаланылады?

Сұрыптау

Маска

Алмастыру (подстановка)

Сүзгі

Индексация

MS Access реляциялық деректор қоры қандай түрде көрсетілген?

Үш өлшемді кесте түрінде

Деректер құрылымының кез келген түрінде

Екі өлшемді кесте түрінде

Деректер сызбасы түрінде

Деректер қорының желілік құрылымы түрінде.

Windows операциялық жүйенің MS DOS-тан айырмашылығы келесіде:

Графикалық манипуляторды қолдануға болмайтынында

Графика режимін қолдануға болмайтынында

Пайдаланушымен бір стильде араласатын қосымшаларында

Бір мезетте бірнеше бағдарламаны іске қосуға болатынында.

Файлдарды көрнекті түрде көрсетпейтіндігінде

Power Point бағдарламасы не үшін қолданылады?

Презентация, реклама немесе видеоклип құру үшін

Күн – Апта – Айдың кестесін құру үшін

Қысқа жазу және белгілер үшін

Почталарды реттеу үішн

Аяқталмаған істердің тізімін құру үшін

Сілтеуіш (Проводник) бағдарламасының сол жағындағы терезесінде бума аты алдыңдағы «+» белгісі нені білдіреді?

Буманың экран бетінде көрсетілмеген подкаталогтар бар.

Бумада архивталған файлдар сақталған

Бумада вируспен зақымдалған файлдары сақтауға болады

Экран бетінде көрсетілген бумадағы подкаталогтар

Бумалар оң жақ терезеде берілген

Word редакторында ерекшеленген мәтін фрагментін баспаға шығару жолы:

Қою командасының Объект командасын таңдау

Файл – Баспа – Ағымды бет

Файл – Баспа – Бүкіл диапазон

Тақтадағы баспа батырмасы

Файл – Баспа – Ерекшеленген фрагмент

MS Word-та сөздерге синоним табуға мүмкіндік беретін батырма:

Параметры страницы

Символ

Копировать

Шрифт

Тезаурус

«Выход» командасын қай перне көмегімен шақыруға болады. (EXCEL)

F5+Alt

F4

F10

F7+alt

Alt+F4

EXCEL. A1 ұяшығында 9 саны, ал B1 ұяшығында 2 саны жазылған болсын. Егер C1 ұяшығында формуласы жазылған болса, оның мәні нешеге тең болады?

4,5

Төмендегі жазудың қайсысы файлдың аты болуы мүмкін:

:abcd.doc

\abcd.doc

<abcd.doc

1acd.doc

?abcd.doc

EXCEL электрондық кестесі келесі түрде толтырылса, онда А5 ұяшығында шығатын сан:.

Өңдеу сатысында информация ... болып бөлінеді:

Жоспарланған, нормативті-анықтамалы, оперативті және есепке алу;

Алғашқы, екінші, аралық, нәтижелі;

Айнымалы және тұрақты.

Мәтіндік және графикалық.

Ішкі, сыртқы, кіріс, шығыс;

Информацияның ең кішкентай өлшем бірлігі:

Бит;

Файл;

Байт;

Ярлык;

Бағдарлама.

Жедел жадтың өлшем бірлігі қандай?

Волть;

Кв.мм.;

Байт;

Ампер.

Герц;

Тұтынушыларға қажет жұмыстарды тікелей орындауды қамтамасыз ететін бағдарламалық жабдықтау деңгейі:

Негізгі;

Қолданбалы (прикладной);

Жүйелік;

Базалық;

Қызметтік (служебный).

Ашық тұрған терезеден басқа терезеге ауысу үшін мына пернелерді қатар басу керек:

Alt+Page Down

Alt+Tab

Alt+Page Up

Alt+Enter

Alt+Backspace.

MS Дайын суретті мәтінге қою үшін мәзірдің ... пункті пайдаланылады:

Таблица;

Қою (Вставка);

Окно;

Справка;

Файл.

Дұрыс жазу ережесі қандай батырмамен тексеріледі?

Вид;

Правописание;

Файл;

Печать;

Окно.

WORD – текстік редакторында кесте құратын батырманы көрсет:

Қою;

Таблица;

Сервис;

Түр;

Файл.

Excel. Кесте аймағын бекіту:

Көшірілген кесте бөлігін белгілеуге негізделген;

Кестенің бойымен жылжу барысында көрініп тұруы үшін кесте бөлігін бекітуге негізделген;

Кестені тігінен бөлуге негізделген;

Кесте бөлігінің өшіріліп қалмауын қадағалауға негізделген;

Кестені енінен бөлуге негізделген.


Сейчас читают про: