double arrow

D. Екінші реттік буындарда

E. Хромонемада

Тақырып: Мутациялар. Мутагендік факторлар.

1. Генеративті мутацияның соматикалық мутациядан айырмашылығы неде?

A. Біріншісі соматикалық жасушаларында, екіншісі жыныс жасушаларында пайда болады

B. Екеуі де жыныс жасушаларында пайда болады

C. Біріншісі жыныс жасушаларында, екіншісі соматикалық жасушаларында пайда болады

D. Екеуі де соматикалық жасушаларда пайда болады

E. Бір жасушаларда қайталанауында

2. Қандай мутацияларды летальды деп атайды?

A. органинизмнің өлуіне келдіретін мутациялар

B. органинизмнің тіршілікке қабылетін төмендететін мутациялар

C. ауруға деген тұрақтылықты жоғарылататын факторлар

D. органинизмнің тіршілікке қабылетін жоғарыдататын мутациялар

E. организмнің тіршілік қабылетіне әсер етпейтін мутациялар

3.Хромосомдық аберрациялардың түрлерін атаңыз:

A. транслокация, делеция, дифешенс, дупликация

B. анеуплоидия, гапллоидия

C. полиплоидия, гетероплоидия

D. моносомия, нулисомия, трисомия

E. гипополиплоидия, гиперплоидия

Инверсия дегеніміз не?

A. қосымша хромосоманың болуы

B. хромосоманың соңғы бөлшектерінің жоқ болуы

C. хромосома бөлшектерінің екі еселенуі

D. хромосома бөлшектерінің 180 градуске айналуы

E. хромосома ішінде бөлшектердің орналасу тәртібін өзгеруі

3.Қандай мутацияларды жартылай летальды деп атайды?

A. организмнің тіршілік қабылетіне әсер етпейтін мутациялар

B. органинизмнің тіршілікке қабылетін жоғарылататын мутациялар

C. органинизмнің тіршілікке қабылетін төмендететін мутациялар

D. органинизмнің өлуіне келтіретін мутациялар

E. ауруға тұрақтылықты жоғарылатады

3.«Мутация» терминін бірінші болып ұсынған кім?

A. Т. Морган

B. Г.Мендель

C. Г. де Фриз

D. Дж.Уотсон мен Ф.Крик

E. У. Сэттон

3. Индуциялық мутация дегеніміз не?:

  1. өздігінен пайда болатын мутациялар
  2. кездейсоқ пайда болатын маутациялар
  3. бағытталмаған мутациялар
  4. радиациялардың, химиялық заттардың әсерінен пайда болған жасанды мутациялар
  5. табиғи жағдайдан және өте сирек пайда болатын мутациялар

4.Мутагенездің химиялық факторларына не жатады?


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: