double arrow

Сакавiка.


Вызваленне рабочымi дружынамi палiтычных зняволеных у Мiнску.

Сакавiка — 2 красавiка.

Стварэнне органаў Часовага ўрада на Беларусi: у г. Мiнску Часовага грамадскага камiтэта парадку (з 20 сакавiка — гарадскi камiтэт грамадскай бяспекi), у г. Вiцебску Гарадскога грамадскага камiтэта, у г. Магiлёве выканаўчага камiтэта па ахове грамадскай бяспекi, у г. Гомелi камiтэта грамадскай бяспекi i дабрабыту горада.

Сакавiка.

Стварэнне Мiнскага Савета рабочых i салдацкiх дэпутатаў. Арганiзацыя ў Мiнску народнай мiлiцыi на чале з М.В.Фрунзе.

Сакавiка.

Стварэнне беларускiх дэмакратычных арганiзацый: у Гомелi Саюза беларускай дэмакратыi, у Вiцебску Беларускага народнага саюза, у Магiлёве Беларускага народнага камiтэта.

Сакавiка.

Пачатак выдання ў Мiнску газеты «Известия Минского Совета рабочих и солдатских депутатов».

Сакавiка.

Агульнагарадская манiфестацыя ў Мiнску з удзелам войск Заходняга фронту ў гонар перамогi рэвалюцыi.

Сакавiка.

Стварэнне Гомельскага Савета рабочых i салдацкiх дэпутатаў.

Сакавiка.

Стварэнне Вiцебскага Савета рабочых i салдацкiх дэпутатаў.

Сакавiка.
Аб'яднанне Мiнскага Савета рабочых дэпутатаў з Саветам салдацкiх дэпутатаў у Савет рабочых i салдацкiх дэпутатаў.

Сакавiк—красавiк.

Аддзяленнi Беларускай сацыялiстычнай грамады створаны ў Вiцебску, Оршы, Гомелi, Барысаве, Бабруйску i ў Маскве.

Сакавiк—красавiк.

Стварэнне Саветаў рабочых дэпутатаў у Оршы, Магiлёве, Бабруйску, Мазыры, Рагачове, Барысаве, Полацку, Рэчыцы, Слуцку i iнш. гарадах Беларусi.

Красавiка.

Канферэнцыя Беларускай сацыялiстычнай грамады (у Мiнску) выказалася за федэратыўна-рэспублiканскi лад у Расii i за аўтаномiю Беларусi.

Красавiка.

З'езд беларускiх нацыянальных арганiзацый (у Мiнску) стварыў Беларускi нацыянальны камiтэт i перадаў яму выканаўчыя функцыi; старшыня Р.Скiрмунт.

Красавiка.

Выхад бальшавiкоў Гомеля з аб'яднанай арганiзацыi РСДРП; аднаўленне дзейнасцi Палескага камiтэта РСДРП(б) з цэнтрам у Гомелi.

Красавiка.

1-ы з'езд ваенных i рабочых дэпутатаў армiй i тылу Заходняга фронту (у Мiнску).

Красавiка.

Стварэнне франтавога камiтэта Заходняга фронту (у Мiнску).

Красавiк—снежань.

Заснаванне ў Адэсе беларускага таварыства «Гай», у Маскве, Калузе, Арле — арганiзацый Беларуская народная грамада, у Кiеве — клуба «Зорка».

Мая.

Пачатак выдання ў Мiнску газеты «Грамада»; рэдактар А.Смолiч.

Мая.

1-ы з'езд сялянскiх дэпутатаў Мiнскай i Вiленскай губерняў (у Мiнску).

Мая.

У Мiнску заснавана Першае таварыства беларускай драмы i камедыi; кiраўнiк Ф.Ждановiч.

Май.

Заснаванне Беларускай хрысцiянскай дэмакратыi (БХД) — клерыкальнай партыi, якая пашырала свой уплыў пераважна на Заходнюю Беларусь; лiдэры БХД: А.Станкевiч, В.Гадлеўскi, К.Стаповiч, Каруза, Я.Пазняк; цэнтральны орган — газета «Беларуская крынiца»; iснавала да 1940 г.Сейчас читают про: