double arrow

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

. (И.1)

де αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 .К), які приймаються згідно з додатком Е;

Ri – термічний опір i-го шару конструкції, м2 .К/Вт;

λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Л), Вт/(м · К);

И.2 Приведений опір теплопередачі термічно неоднорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

. (И.2)

де Rj – термічний опір термічно однорідної зони, що визначається експериментально або на підставі результатів розрахунків двомірного (тримірного) температурного поля й розраховується за формулою

. (И.3)

де - середні температури внутрішньої і зовнішньої поверхні термічно однорідної зони, 0C, відповідно;

qj – густина теплового потоку через термічно однорідну зону, Вт/м2;

Fj – площа j-і термічно однорідної зони, м2;

FΣ – площа огороджувальної конструкції, м2.

Для замкнених повітряних прошарків Rj визначається згідно з табл.И.1, И.2

И.3 Для конструкцій з визначеними значеннями лінійного коефіцієнту теплопередачі теплопровідних включень, kj, Вт/(м. К), відповідно до табл.И.3 приведений опір теплопередачі розраховується за формулою:

(И.4)

Таблиця И.1 - Термічний опір замкненого повітряного прошарку, м2•К/Вт, залежно від розміщення в конструкції

Товщина повітряного прошарку, м Розміщення прошарку
горизонтальне при потоці тепла знизу вгору та вертикальне горизонтальне при потоці тепла згори донизу
середня температура повітря у прошарку
≥ 0 0С < 0 0С ≥ 0 0С < 0 0С
0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2-0,3 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,15 0,19 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24
           

Таблиця И.2 –Термічний опір замкненого повітряного прошарку, м2•К/Вт, при встановленні відбивноі ізоляції

Кількість прошарків (товщиною від 3 мм до 10 мм) Середня температура повітря прошарку Тип відбивноі ізоляції, товщина вспіненого шару, мм
А (одностороння)* Б (двостороння)
≥ 0 0С 0,34 0,48 0,84      
< 0 0С 0,3 0,4 0,79      
≥ 0 0С 0,79 1,0 1,3 0,85 1,39 1,49
< 0 0С 0,64 0,79 1,2 0,82 1,25 1,4
  Примітка:*. Встановлення ізоляції відбивним шаром у бік приміщення

де kj – лінійний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м . К), j-го теплопровідного включення, для конструкцій, що не включені в таблицю И.3, значення цього показника визначаються за результатами розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів згідно з И.5;

Lj – лінійний розмір, м, j-готеплопровідного включення за внутрішньою поверхнею термічно неоднорідної огороджувальної конструкції.


Таблиця И.3 - Значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі (k) вузлів сполучення огороджувальних конструкцій

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/( м К)
1. Вузол сполучення балконної плити та зовнішніх стінових панелей
1) керамзитобетон, g=1200 кг/м3. 2) залізобетон, g=2500 кг/м3. 3) Цементно-піщаний (далі -ЦП) розчин, g=1600 кг/м3. 4) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. 5) опоряджувальний шар, g=1800 кг/м3. 6) гіпсова плита, g=1200 кг/м3. 7) повітряний прошарок.     k балкон=0,44
2. Вузол сполучення цокольної стінової панелі з рядовою зовнішньою панеллю та з плитою перекриття над підвалом
1) керамзитобетон, g=1200 кг/м3. 2) залізобетон, g=2500 кг/м3. 3) ЦП розчин, g=1600 кг/м3. 4) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. 5) опоряджувальний шар, g=1800 кг/м3. 6) гіпсова плита, g=1200 кг/м3. 7) повітряний прошарок.     k підвал=0,16
3. Вузол кутового сполучення стінових панелей
 
 
 

1) керамзитобетон, g=1200 кг/м3. 2) залізобетон, g=2500 кг/м3. 3) ЦП розчин, g=1600 кг/м3. 4) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. 5) опоряджувальний шар, g=1800 кг/м3. k кута = 0,23

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/( м К)
4. Вузол горизонтального стику стінових панелей у рівні міжповерхового перекриття
1) керамзитобетон, g=1200 кг/м3. 2) залізобетон, g=2500 кг/м3. 3) ЦП розчин, g=1600 кг/м3. 4) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. 5) опоряджувальний шар, g=1800 кг/м3 6) гіпсова плита, g=1200 кг/м3. 7) повітряний прошарок. k перекр = 0,34
5. Вузол сполучення парапетної стінової панелі з рядовою та з плитою перекриття верхнього поверху
1) керамзитобетон, g=1200 кг/м3. 2) залізобетон, g=2500 кг/м3. 3) ЦП розчин, g=1600 кг/м3. 4) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. 5) опоряджувальний шар, g=1800 кг/м3. 6) керамзитобетон, g=1200 кг/м3. 7) повітряний прошарок. k парапет=0,39
Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/( м К)
6. Вузол вертикального стику зовнішніх стінових панелей з внутрішніми стіновими панелями
1) керамзитобетон, g=1200 кг/м3. 2) залізобетон, g=2500 кг/м3. 3) ЦП розчин, g=1800 кг/м3. 4) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. 5) опоряджувальний шар, g=1800 кг/м3. k верт.стик = 0,32
7. Вузол сполучення віконного блоку зі стіновою панеллю
1) керамзитобетон, g=1200 кг/м3. 2) дерево, g=500 кг/м3. 3) скло, g= 2500 кг/м3. 4) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. 5) опоряджувальний шар, g=1800 кг/м3. 6) герметик, g= 1800 кг/м3. 7) повітряний прошарок.     k вікно = 0,29
           

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/( м К)
8. Вузол сполучення плити перекриття з зовнішньою стіною з цегли
1 цегляна стіна, g=1800 кг/м3. 2 ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. 3 залізобетонна плита перекриття, g=2500 кг/м3. 4 паркетні дошки, g=500 кг/м3. 5 лаги з дощок на звукоізоляційних прокладках, g=500 кг/м3.   k перекр = 0,44
9. Вузол кутового сполучення зовнішніх стін з цегли
1) цегляна стіна, g=1800 кг/м3. 2) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3.   k кута= 0,31
Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/( м К)
10. Вузол сполучення зовнішньої та внутрішньої стін з цегли
  1) цегляна стіна, g=1800 кг/м3. 2) ЦП штукатурка, g=1800 кг/м3. 3) внутрішня стіна з цегли, g=1800 кг/м3. kперегородки=0,49
11. Вузол сполучення залізобетонної балконної плити та цегляної стіни
  1) залізобетонна панель перекриття, g=2500 кг/м3. 2) балконна плита, g=2500 кг/м3. 3) муарова кладка, g=1800 кг/м3. 4) залізобетонні перемички, g=2500 кг/м3. 5) анкер, g=7850 кг/м3. 6) ЦП розчин, g=1600 кг/м3.     kбалкону=0,58
Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/( м К)
12. Вузол сполучення верху вікна з цегляною стіною
 
 

1) цегляне мурування, g=1800 кг/м3. 2) залізобетонні перемички, g=2500 кг/м3 . 3) віконна коробка з дерева, g=500 кг/м3. 4) герметик, g=1800 кг/м3. 5) віконний блок, g=500 кг/м3. 6) скло, g= 2500 кг/м3. kверха вікна=1,19
13. Вузол сполучення низу вікна з цегляною стіною
  1) цегляне мурування, g=1800 кг/м3. 2) металевий костиль, g=7850 кг/м3. 3) злив з оцинкованої сталі, g= 7850 кг/м3. 4) віконна коробка, g=500 кг/м3. 5) скло, g= 2500 кг/м3. 6) віконний блок, g=500 кг/м3. 7) підвіконна дошка, g=500 кг/м3. 8) руберойд, g=1800 кг/м3. 9) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. kнизу вікна=0,55
Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/( м К)
14. Вузол сполучення зовнішньої стіни з цегли зі сумісною покрівлею
1) цегляне мурування, g=1800 кг/м3. 2) покриття з руберойду та гравію утопленого в бітум, g=1800 кг/м3 . 3) керамзитобетон, g= 1200кг/м3. 4) залізобетонна плита покриття, g=2500 кг/м3. 5) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. k покрівлі=0,48
15. Вузол вертикального стику внутрішніх стінових панелей
  1) залізобетонні плити, g=2500 кг/м3. 2) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. k вн.стін.пан.=0,69
           

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/( м К)
16. Вузол вертикального стику внутрішніх стін з цегли
1) внутрішні стіни з цегли, g=1800 кг/м3. 2) ЦП штукатурка, g=1600 кг/м3. k вн.цегл.стіна = 0,42
       

И.4 Порядок визначення лінійного коефіцієнту теплопередачі, k, Вт/(м . К)

И.4.1 Визначається кількість теплоти (Q1 і Q2), яка проходить через кожний вузол (стик) конструкції огородження, утворений перетином суміжних термічно однорідних конструкцій, протяжністю L (м) з відомими теплотехнічними характеристиками (рисунок И.1).

И.4.2 Загальна кількість теплоти, що проходить через огороджувальну конструкцію з теплопровідним включенням, Qзаг, визначається на підставі результатів розрахунків двомірного (тримірного) температурного поля. Кількість теплоти, яка проходить через теплопровідне включення (вузол, стик), Qst, визначається за формулою:

Qst = Qзаг - (Q1 + Q2) . (И.5)

Лінійний коефіцієнт теплопередачі визначається за формулою:

k =Qst /L(tв - tз). (И.6)

де L - довжина розглянутого фрагменту конструкції огородження з теплопровідним включенням або вузлом (стиком), м;

tв, tз - відповідно внутрішня та зовнішня температури повітря, 0С.

И.5 Загальні втрати тепла через огороджувальну конструкцію з теплопровідним включенням визначаються за формулою:

, (И.7)

де RΣj, Fj – опір теплопередачі та площа j-го фрагменту основного поля конструкції.


а) температурне поле вузла;

б) епюра густини теплового потоку вузла;

в) модель визначення густини теплового потоку вузла;

г) густина теплового потоку з використанням поняття лінійного коефіцієнта теплопередачі.

Рисунок И. 1 – Принципи моделювання при визначенні лінійного коефіцієнту теплопередачі.Сейчас читают про: