double arrow

Варіант № 10


Завдання
1. Типи файлів у Visual Basic
2. Опис функції Erase
3. Дайте означення: а) глобальні дані б) форма
4. Скільки вікон містить робоче середовище Visual Basic 6? А) 6 Б) 4 В) 5 Г) 7 Як називається група подібних об’єктів у середовищі VBA? А) Властивість Б) Клас В) Група Г) Контейнер
5. Протабулювати значення функції на проміжку [2, 20] з кроком 2.
6. Знайти кількість, суму та добуток непарних чисел з інтервалу [2, 18].  

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З навчальної дисципліни

“ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”

для спеціальності

спеціальності 6.050101 „Комп’ютерні науки”Сейчас читают про: