double arrow

Варіант № 16


Завдання
1. Створення меню у Visual Basic  
2. Опис функції IsArray
3. Дайте означення: а) локальна змінна б) оператори визначення
4. Механізм при якому об’єкт вміщує не тільки дані, але і правила їх обробки і доступ до стану об'єкта напряму заборонено,називають: А) Узагальненням Б) MVC В) Контроллером Г) Інкапсуляцією Для відкриття активних макросів використовується комбінація клавіш: А) Alt+F8 Б) F5 В) Alt+F11 Г) F11
5. Створити псевдоконсольне застосування для обчислення функції
6. Дано натуральне число n і послідовність дійсних чисел , ,..., . Після кожного від’ємного числа вставити у масив два нулі.  

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТАСейчас читают про: