double arrow

Ім’ям якого давньогрецького філософа названо матеріалістичний напрям філософії?


1. Платон;

2. Сократ;

3. Фалес;

4. Демокріт;

5. Аристотель.

Чим є Античність для епохи Відродження?

1. Авторитетом;

2. Ідеалом;

3. Суддею;

4. Нічим.

Інститут фізики та математики

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з

Студент

Курс

ГрупаСейчас читают про: