double arrow

Варіант 12


  1. Новітній характер філософії Г.Сковороди.
  2. Філософські погляди Донцова.

Тестова частина:

1. Визначення “Виявлення всезагальних принципів, форм та законів пізнавальної діяльності” відповідає поняттю:

1. Аксіологія.

2. Гносеологія.

3. Логіка.

4. Філософія історії.

5. Онтологія.

6. Філософська антропологія.

2. Вкажіть на положення, що розкриває сутність реалізму:

1. Реальним існуванням володіють лише одиничні речі;

2. Загальні поняття (універсалі) передують речам, це ідеї, притаманні божественному розуму;

3. Справжньою реальністю володіють як загальні поняття, так і одиничні речі;

4. Загальні поняття (універсалі) та одиничні речі існують реально незалежно один від одного.

Хто дав новий поштовх розвитку української філософії в ХХ сторіччі?

1. П. Д. Юркевич;

2. І. Я. Франко;

3. М. П. Драгоманов;

4. Леся Українка;

5. Т. Г. Шевченко.

Інститут фізики та математикиСейчас читают про: