double arrow

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

3

1 Який загальний план розв'язання задач на перетин поверхонь?

2 Як визначається видимість точок лінії перетину?

3 Як перетинаються між собою поверхні обертання із спільною віссю?

4 Яка лінія перетину утворюється при перетині двох многогранників?

5 Яка лінія перетину утворюється при перетині многогранника з тілом обертання?

Тема 2.5 Елементи технічного рисування

Призначення технічного рисунку. Відмінність технічного рисунку від аксонометрії. Техніка рисування плоских фігур. Технічні рисунки геометричних тіл і простих моделей. Способи надання рисунку рельєфності (штрихуванням, шраффіровкою, тушуванням).

В результаті вивчення теми студенти

повинні знати: призначення технічного рисунку і його відмінність від аксонометрії;

повинні вміти: виконувати технічні рисунки геометричних тіл і простих моделей.

2.5.1 Технічним рисунком називають______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконати технічний рисунок моделі. Передати штрихуванням світлотінь на моделі.

Світлотін­ню називається розподіл світла на поверхні предмета.

Рефлексом називається відбите світло на поверхні предмета в тіньовій його частині.

Власна тінь —це неосвітлена частина самого предмета.

Півтінь — ділянка плавного переходу від світла до тіні.

Найбільш освітлена частина пред­мета називається світлом, а блік — найосвітленіша пляма на предметі. Світлотінь наносять на рисунок штрихуванням ( рисунок (рис. 5, а-е), шрафуванням( рисунок рис. 6 , а-б), відтіненням точками (рис. 6 , в-г ) та іншими способами.

Рисунок-5

Рисунок-6

3

Сейчас читают про: