double arrow

Розрахунок цехових видатків на 1 деталь.

2

4.1. Цехові видатки, що приходяться на 1 грн. основної заробітної плати основних робітників:

КЦВ = = = 0,114 грн.

4.2. Цехові видатки на річний випуск деталей:

ЦВА = КЦВ • ЗОА = 0,114 • 48000 = 5472 грн.

ЦВБ = КЦВ • ЗОБ = 0,114 • 102000 = 11628 грн.

4.3. Цехові видатки (норма) на 1 деталь:

НЦВА = = = 0,0547 грн.

НЦВБ = = = 0,0775 грн.

Розрахунок додаткової заробітної плати основних робітників на 1 деталь.

 

ЗД = ;

ЗДА = = 0,048 грн.; ЗДБ = = 0,068 грн.

Розрахунок відрахувань на соціальні заходи на 1 деталь.

 

ВСЗ = ;

ВСЗА = = 0,198 грн.; ВСЗБ = = 0,2805 грн.

Складання калькуляції цехової собівартості одиниці деталі А та деталі Б.

 

Калькуляція цехової собівартості одиниці виробу.

 

№ пп Статті витрат     Сума на одну деталь, грн.
А Б
Основні матеріали за винятком відходів 0,28 1,522
Основна заробітна плата основних робітників 0,48 0,68
Додаткова заробітна плата основних робітників 0,048 0,068
Відрахування на соціальні заходи 0,198 0,281
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 0,073 0,103
Цехові витрати 0,055 0,078
  Разом цехова собівартість: 1,134 2,732

 
Висновок:Цехова собівартість виробу А складає 1,134 грн., а виробу Б –

2,732 грн. Виготовлення виробу А цеху обходиться з меншими

затратами.

 

 

Питання до практичного заняття №62
Сейчас читают про: