double arrow
Характеристика шкідливих та небезпечних факторів, що впливають на стан здоров’я користувачів персональних комп’ютерів (ПК).

Завдяки досягненням сучасних технологій робота людини, яка знаходиться в адміністративному приміщенні, неодмінно пов’язана з використанням різноманітної комп’ютерної техніки. Це, в свою чергу, загострило проблеми збереження власного та суспільного здоров'я, вимагає удосконалення існуючих та розробки нових підходів до організації робочих місць, проведення профілактичних заходів для запобігання розвитку негативних наслідків впливу персональних комп’ютерів(ПК) на здоров'я користувачів.

До основних елементів ПК входять:

- системний блок;

- візуальний дисплей (монітор);

- клавіатура;

- пристрій “миша”;

- інші елементи ПК (принтер, сканер, джерело безперебійного живлення, акустична система і ін.).

Частина електронно-обчислювальних машин(ЕОМ), що включає пристрій для надання візуальної інформації називається відео-дисплейним терміналом (ВДТ). На сьогоднішній день є ПК з дисплеями на основі електронно-променевої трубки (ЕПТ), на рідких кристалах (РК), є портативні ПК (типу ноутбук) і інші види.

Застосування комп’ютера, як свідчать медики-гігієністи України та

інших країн світу тягне за собою ряд небезпек для здоров’я користувачів.

На думку багатьох вчених найбільш уразливими при роботі з ВДТ ПК є нервова, імунна, зорова, ендокринна, опорно-рухова та репродуктивна системи користувачів. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Директиви Європейського союзу, Міжнародні стандарти ISO-9241 відносять комп’ютеризовані робочі місця до категорії небезпечних для стану здоров’я людини.
До основних небезпечних та шкідливих факторів, що діють на користувача комп’ютера в процесі роботи, відносяться:

- фізичні: підвищена або зменшена вологість повітря; електромагнітне випромінювання; м’яке рентгенівське випромінювання; ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання; підвищений рівень шуму; електричний струм; електростатичне поле між екраном і оператором; нерівномірність розподілу яскравості в полі зору; підвищена яскравість світлового зображення на моніторі та ін.;

- хімічні: пил, озон, оксиди азоту та аероіонізація;

-біологічні: бактерії, віруси(накопичуються на клавіатурі, пристрої «миша»)

-психофізіологічні: нервово-психічні перевантаження(розумові пере-вантаження, перенапруження зорових аналізаторів, перенапруження уваги, монотонність праці, емоційні перевантаження, інтелектуальні навантаження) та фізичні перевантаження(тривалі статичні навантаження - одноманітна поза; обмеження загально-м’язової активності при рухливості кистей рук).Незадовільні ергономічні характеристики монітора, незадовільні санітарно-гігієнічні умови праці, неправильна організація робочого місця та порушення режиму праці призводять до:

- порушень зору;

- кістково-м’язових порушень;

- захворювань шкіри;

- порушень, пов’язаних із стресовими ситуаціями та нервово-емоційним

навантаженням.

Психофізіологічні та емоційні перенапруження, втома користувачів ПК можуть призвести до помилок в комп’ютеризованих системах, і як наслідок – до значних економічних втрат, а також інших небажаних наслідків (професійні та професійно зумовлені захворювання).

Дисплей ПК на електронно-променевій трубці є джерелом електромагнітних випромінювань, які включають: радіочастотне, рентгенівське, ультрафіолетове, видиме і інфрачервоне. Основним джерелом електромагнітного випромінювання відео-дисплейного терміналу(ВДТ) є електронно-променева трубка (ЕПТ), вузли розгорток, імпульсне джерело живлення, відеопідсилювач. Портативний комп’ютер типу Notebook з монітором на рідких кристалах (РК-монітор) в режимі електроживлення від електромережі випромінює електричну складову змінного електромагнітного поля, яка мало відрізняється по інтенсивності від ПК з монітором на електронно-променевій трубці. За іншими даними, в РК-моніторах електромагнітне випромінювання на 70% менше ніж у моніторах на ЕПТ.

Вченими встановлено, що електромагнітні поля навколо комп’ютера (особливо низькочастотні) негативно впливають на людину. Окрім цього, якщо в приміщенні експлуатується не один, а більше комп’ютерів, то потрібно враховувати, що на користувача одного комп’ютера можуть діяти випромінювання від інших комп’ютерів (бічних і задньої стінки комп’ютера).

Окрім цього, якщо в приміщенні експлуатується не один, а більше комп’ютерів, то потрібно враховувати, що на користувача одного комп’ютера можуть діяти випромінювання від інших комп’ютерів (бічних і задньої стінки комп’ютера). Електромагнітне поле діє більше в сторону бокових стінок і особливо ззаду монітора ніж перед екраном.

Не нормоване розташування ПК, інших електроприладів, кабелів і електропроводка можуть створити в приміщенні електромагнітний фон небезпечний для здоров’я працюючих, тому виникає необхідність замірів фонових електромагнітних випромінювань в цих приміщеннях.

Небезпека впливу електромагнітних хвиль, особливо низькочастотних, на організм людини не зменшується при зниженні інтенсивності їх випромінювання. В першу чергу уражаються центральна нервова система, поновлюючі клітини статевої і імунної системи.

Комп’ютери випуску до 1995 р., за іншими даними – до 1997р., за результатами досліджень проведених у Швеції і Німеччині не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Частинним випадком електромагнітного поля є електростатичне поле –це поле, що створюється нерухомими електронними зарядами. Довготривале перебування користувача в електростатичному полі, що перевищує допустимі рівні може негативно вплинути на самопочуття, нервову і судинну системи. Воно може бути причиною бронхо-легеневих та шкіряних захворювань.

Накопичена статична електрика, зокрема, на екрані монітора притягує пил, бруд та інші частини присутні в повітрі. Причому електризується не тільки екран, а і повітря на робочому місці, а також одяг користувача, якщо він з синтетичного та шерстяного матеріалу. Не рекомендується торкатися екрана руками й знімати на себе електричні заряди.

Причиною порушення зору у професійних користувачів комп’ютерів може бути викликано наступним:

- нераціональне освітлення;

- відблиски на екрані;

- різнорідність об’єктів зорової роботи;

- неякісна характеристика зображення на екрані монітора (чіткість зображення, яскравість, контрастність, мерехтіння та ін.);

- недотримання режиму праці та відпочинку і ін.

Недостатній рівень освітленості погіршує сприйняття інформації при читанні документів, а дуже високий приводить до зменшення контрастності зображення на екрані. Тому бажано, щоб рівень освітленості екрана і документів на столі був однаковим. Працювати в затемненому чи погано освітленому приміщенні не рекомендується.

Впливає на роботу органів зору і опукла поверхня екрану монітора. Вихід – придбати РК-монітор або ЕПТ-монітор з плоским екраном.

Має значення для користувачів ПК і кольорова гама індикації та фону екрана дисплея. Кольорове зображення на екрані дисплея збільшує навантаження на зір і потребує більшої адаптації ніж при чорно-білому зображенні.

Окрім того, при напруженій роботі за екраном монітора зменшується частота кліпання очей, що призводить до висихання та викривлення роговиці ока, погіршення зору.

Додатково навантажує зір і, звичайно, приводить до порушення його функцій, нехтування стандартними значеннями роздільної здатності для моніторів - кількості точок (пікселів) по горизонталі і вертикалі, яку він може вмістити (показати), від якої залежить чіткість і точність зображення на екрані. Монітори на рідких кристалах (РК-монітори) більш прив’язані до роздільної здатності на яку фізично розрахована їхня матриця

Яскравість та/або контрастність підбирається (регулюється) під свій зір самостійно так, щоб вони вас задовольнили

Відблиски і відбиття на екрані також негативно впливають на зір, заважають в роботі.

На протязі більшої частини робочого дня користувач ПК знаходиться в тривалій одноманітній позі при статичному напруженні м’язів спини, шиї, рук і ніг. Не обладнане у відповідності до вимог ергономіки робоче місце і неправильна робоча поза ускладнюють стан хребта користувача, призводять до порушення його функціонування, виникнення болів.

У користувачів ПК інколи спостерігається ураження сухожилля кистей рук, яке називають зап’ястним синдромом.

Причинами болі в зап’ястях кистей рук можуть бути:

- неякісна клавіатура;

- неправильна організація робочого місця;

- неправильне положення кистей рук при роботі з клавіатурою;

- постійне виконання однотипних рухів кистями рук.

Неправильне положення кистей рук, наприклад, зап’ястя підняті вверх, може призвести до затискання нервів біля зап’ястя.

Мерехтіння зображення на екрані монітору, шум вентилятору системного блоку, великий потік інформації в поєднанні з дефіцитом часу, монотонність роботи, зорове напруження, неергономічність робочого місця все це разом завдає шкоду здоров’ю працюючого з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

Поряд з комп’ютерами широко використовуються також друкуючі пристрої – принтери, які мають свої недоліки та переваги в залежності від виду. Основними недоліками матричних принтерів у порівнянні з струйними та лазерними: невисока якість друку, створюваний ними шум, відсутність автоматизації подачі паперу та великі габаріти. Лазерний принтер - друкуючий пристрій, робота якого грунтується на принципі ксерографії. Сучасні лазерні принтери мають значно менший рівень шуму ніж попередні моделі, але в цілому лазерний принтер небезпечний для здоров’я людини. Процес друкування супроводжується викидом озону, окисів вуглецю, азоту, сульфідів кадмію і селену. Також відбувається емісія дуже маленьких частинок фарби, що шкідливі так само, як і речовини, що виділяються при палінні сигарет.

 


Сейчас читают про: