double arrow

Гідравлічний розрахунок.

 

Внутрішні господарсько-питні водопроводи розраховуються на пропуск максимальних секундних витрат, а об'єднані господарсько-протипожежні водопроводи додатково розраховуються на пропуск найбільшої господарсько-питної витрати води і розрахункової витрати води на потреби внутрішнього пожежегасіння, за указівками СНиП 2.04.01-85, пп. 7.1 і 7.2].

Мета гідравлічного розрахунку — визначення економічних діаметрів труб при пропуску розрахункових витрат та втрат напору в мережі.

Порядок розрахунку:

- На аксонометричній схемі мережі внутрішнього водопроводу намічають диктуючу точку (1) (мал. 3.5).

Мал.3.5. Вибір диктуючої точки розрахунку В1.

 

- Трасу від диктуючої точки до точки підключення вводу до зовнішньої водопровідної мережі (розрахунковий напрям) розбивають на розрахункові дільниці.

- Визначають розрахункові витрати води на дільницях по приведених нижче формулах.

Гідравлічний розрахунок мережі господарсько-питного водопроводу проводиться по максимальній секундній витраті води , л/с:

,  

де - секундна витрата води, визначається згідно п. 3.2 СНиП 2.04.01-85.

a- коефіцієнт, що визначається в залежності від загального числа приладів на розрахунковій дільниці і імовірності їх дії Р.

Імовірність дії санітарно-технічних приладів на дільницях мережі визначається по формулі:

,  

де - норма витрати води одним мешканцем за годину найбільшого

водоспоживання, л/год;

u- загальне число мешканців в приміщенні;
N- загальне число приладів в приміщенні;

Примітка: Кількість жителів u для всієї будівлі визначається, виходячи з норми мешкання в квартирах: однокімнатна - 2-3 мешканця, двокімнатна - 3-4, трикімнатна - 4-5.

- Відповідно до розрахункових витрат визначають діаметр трубопроводу і втрати напору на розрахунковій дільниці [Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. М.: Стройиздат. 1984]. При виборі діаметрів труб потрібно орієнтуватися на допустимі швидкості: в підводках не більше за 2,5 м/с, в магістралях і стояках - 0,9-1,2 м/с. Для пластмасових труб данні вибираються аналогічно.

- Втрати напору на дільницях трубопроводів системи водопроводу, м,

,  

де i - втрати напору на 1 м довжини трубопроводу (додаток3);

l - довжина розрахункової дільниці, м;

- коефіцієнт, що враховує втрати напору на місцевих опорах, який потрібно приймати рівним 0,3 в мережі господарсько-питного водопроводу.Результати розрахунків зводять в табл. 3.2.

 

Таблиця 3.2.

Відомість гідравлічного розрахунку холодного водопроводу

 

Номер розра-хунко-вої діль-ниці Кіль-кість при-ладів, шт. , л/с , л/с a , л/с d, мм V, м/с l,м i

1-2

2-3

 

 


Сейчас читают про: