double arrow

Науково-технічні дослідження екологічних проблем та природокористування.

2

Забезпечення екологічної безпеки України залежить від наукових досліджень комплексних проблем охорони природного середовища, які можна розділити на фундаментальні наукові дослідження, регіональні дослідження та природоохоронні дослідження по окремим екологічним проблемам (рис.2).

Рис. 2 - Основні напрямки науково-технічних досліджень екологічних проблем

Міністерство oсвіти і науки України

Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова

 

КАФЕДРА МІСЬКИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ

 

 

Практична робота №6

«Науково-технічний прогрес і економіка природокористування»

 

 

 

Виконав: ст.гр. ЕМ 2013-1 Піндер В.І.

Перевірив: доц. Мусієнко С.І.

 

 

Харків 2016

 2
Сейчас читают про: