double arrow

Хід виконання завдання 1.

2

  1. Сформувати таблицю 1 з експериментальними даними, використавши функцію Excel для генерації псевдовипадкових чисел СЛЧИС або СЛУЧМЕЖДУ (приклад таблиці див. нижче).

 

Підкидання монети
                                    Табл.1  
 
Ц Г Ц Г Г Г Г Ц Ц Ц Г Ц Ц Г Ц Г Ц Ц Г Г
Г Ц Г Ц Г Ц Ц Ц Ц Г Г Ц Ц Ц Ц Ц Г Г Г Г
Г Г Ц Ц Ц Г Г Ц Ц Г Г Ц Г Г Г Ц Г Г Г Г
Ц Г Г Г Г Ц Г Г Ц Ц Ц Г Ц Ц Ц Г Ц Г Ц Ц
Ц Ц Ц Г Г Г Ц Г Г Ц Г Ц Г Г Ц Г Г Г Г Г
Г Ц Ц Г Г Ц Г Ц Ц Ц Г Ц Г Ц Ц Г Г Г Ц Г
Ц Ц Г Г Г Г Г Г Г Ц Г Ц Г Г Ц Ц Ц Ц Ц Ц
Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Г Г Ц Ц Ц Ц Г Ц Г Ц Ц Г
Г Г Г Ц Ц Ц Ц Ц Ц Г Г Г Ц Ц Г Г Ц Г Ц Ц
Ц Г Ц Г Г Ц Ц Ц Ц Г Ц Ц Г Г Г Г Ц Г Г Г
Г Г Г Г Г Ц Ц Ц Г Ц Г Г Ц Ц Г Ц Г Г Г Ц
Г Ц Г Г Г Ц Г Г Г Г Г Г Ц Ц Ц Ц Г Г Ц Г
Г Г Г Ц Ц Г Ц Ц Ц Ц Ц Г Ц Ц Г Г Ц Ц Г Ц
Ц Ц Г Г Ц Г Г Ц Ц Г Г Г Ц Ц Ц Ц Г Ц Ц Г
Г Ц Г Г Г Ц Ц Ц Ц Г Ц Ц Г Ц Г Г Г Г Г Г
Г Г Ц Г Ц Г Г Ц Ц Г Г Ц Ц Ц Г Ц Ц Г Г Г
Г Г Г Г Ц Ц Г Г Ц Г Г Ц Г Ц Г Г Ц Г Ц Ц
Ц Ц Г Ц Г Ц Г Г Г Г Г Г Г Ц Ц Ц Ц Г Г Г
Г Ц Ц Г Ц Ц Г Ц Ц Г Г Ц Г Г Ц Ц Ц Г Г Г
Г Г Г Г Г Г Ц Ц Г Ц Ц Г Г Ц Г Ц Г Г Ц Г

 
2.Заповнити експериментальними даними таблицю 2 і обчислити відносні частоти підкидань герба.

Результати експерименту, щодо підкидання монети

Табл.2

і — номер серії ... S
— кількість підкидань монети ...
— кількість випадань герба     ...  
    ...  

 

2. Побудувати точки (i, Wi(A)), і=1,…,20 (і – номер серії), з’єднати їх відрізками і одержану ламану проаналізувати відносно прямої у=0,5 (використати Майстер діаграм).

 

Завдання 2. Змоделювати дослід з виймання карти із колоди 36 карт (400 раз). Кожному студенту вибрати подію згідно варіанту. Провести і описати дослід аналогічно до досліду завдання 1. Встановити, відносно якої прямої стабілізуються (коливаються) відносні частоти для вибраної події. 

1. Подія А – поява карти червової масті.

2. Подія А – поява дами.

3. Подія А – поява карти чорного кольору.

4. Подія А – поява туза червоного кольору.

5. Подія А – поява карти, більшої від десятки.

6. Подія А – поява хрестового короля.

7. Подія А – поява пікової карти, меншої від валета.

8. Подія А – поява будь-якої десятки.

9. Подія А – поява червоної карти, більшої від дами.

10. Подія А – поява карти бубнової масті.

11. Подія А – поява чорної сімки.

12. Подія А – поява карти меншої від дев’ятки.

13. Подія А – поява короля або туза пікової масті.

14. Подія А – поява червового валета.

 

Завдання 3. Скласти таблицю, в першому стовпчику якої записати три випробування, а в другому - події, що відбуваються внаслідок кожного випробування. В таблиці мають бути три види різних подій. Біля кожної події вказати її вид. Наприклад, для одного випробування таблиця 3 матиме вигляд:2
Сейчас читают про: