double arrow

листопада 2017 р. об 11.30

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у

 

Міжвузівській

Науково-практичній конференції

«Наукові досягнення молодих – шлях до професії»,

Яка відбудеться 2 листопада 2017 р.

у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Планується робота секцій за напрямами:

1. Педагогіка та психологія у навчальних закладах на сучасному етапі

2. Тенденції розвитку фізичної реабілітації, фізичного виховання та спорту

3. Економіка, підприємництво та право в умовах європейської інтеграції

4. Проблеми та перспективи розвитку сфери послуг в Україні

5. Соціальні комунікації та інформаційні технології: проблеми та перспективи

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Форма участі у конференції:

очна, заочна

До участі у конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти, здобувачі та студенти вищих навчальних закладів

Умови участі у КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі у конференції необхідно подати:

- до 20 жовтня 2017 року заявку на участь у конференції (зразок реєстраційної картки додається);

- до 30 жовтня 2017 року тези доповідей (до 3 повних сторінок).

на електронну адресу оргкомітету - svetlana-kandyuk-lebed@ukr.net

Заявка на участь та тези надсилаються окремими файлами, наприклад: тези-Шевченко-І.І.doc, заявка-Шевченко-І.І.doc.

Участь у конференції безкоштовна. Збірник матеріалів конференції будуть розміщені на сайті інституту - http://mmirl.edu.ua/ протягом місяця.

 

 

Реєстрація учасників конференції відбуватиметься за адресою: м. Миколаїв, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людиниВНЗ «Університет «Україна», вул. 2-га Військова 22

Листопада 2017 р. з 10.00-11.00

 

 

Початок роботи конференції

листопада 2017 р. об 11.30

(актова зала інституту)

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасника конференції. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

 

 

За довідками звертатись:

відділ наукової роботи та міжнародної діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

Світлана Володимирівна – 096-339-23-29; 050-579-52-18; 093-107-40-39

 

Технічні вимоги до оформлення тез:

Текст доповідей необхідно подавати у друкованому вигляді до відділу науково-методичної роботи та міжнародної діяльності або на електронну пошту у форматі Microsoft Word

Основний текст: шрифт – 14, інтервал – 1,5, гарнітура – Times New Roman.

Формат аркушів А4. Відступи зліва – 2 см., справа – 2 см., зверху – 2 см., знизу – 2 см.

Якщо тези містять таблиці або / та рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шифр тексту - Times New Roman, розмір 12, математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 54]

Номери сторінок не проставляються.

У першому рядку тез доповідей вказуються ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний, 14), справа. Наступний рядок – місце праці/навчання авторів (справа). Далі, через рядок, назва доповіді великими літерами (шрифт – 14, напівжирний), по центру. Через рядок – коротка анотація (2-3 рядка) та ключові слова (5-6 слів) – за бажанням.

Потім, через рядок – основний текст доповіді.


Зразок оформлення:

І.І. Шевченко, спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ Університету «Україна» Науковий керівник – к.е.н., доцент Крамаренко І.С. Інвестиційні орієнтири Польщі та України Анотація та ключові слова (за бажанням). Текст доповіді Література 1. Бабець І. Шляхи розвитку міжрегіонального українсько-польського співробітництва [Електронний ресурс]: Національний інститут стратегічних досліджень / І.Бабець, В. Борщевський, Ю. Мігущенко, 2011. – Режим доступу: www.lv.niss.gov.ua 3. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ / О. Шевченко, В. Жук. – К.: Науковий інститут соціальних досліджень, 2015. – 92 с.  

 

Реєстраційна картка учасника (аспіранта, здобувача) міжвузівської науково-практичної конференції «наукові досягнення молодих – шлях до професії» 28 жовтня 2017 року.   Прізвище, ім’я по батькові: ___________________________________________________________________________ Назва навчального закладу, в якому навчається аспірант (за яким закріплений здобувач): ___________________________________________________________________________ Назва доповіді ___________________________________________________________________________ Назва секції ___________________________________________________________________________ Контактний телефон ___________________________________________________________________________ E-mail ___________________________________________________________________________ Потреба у технічних засобах (вказати в яких саме) ___________________________________________________________________________ Форма участі: ___________________________________________________________________________  

 

Реєстраційна картка учасника-студента міжвузівської науково-практичної конференції «наукові досягнення молодих – шлях до професії» 28 жовтня 2017 року.   Прізвище, ім’я по батькові ___________________________________________________________________________ Курс, спеціальність, ___________________________________________________________________________ Форма навчання ___________________________________________________________________________ Назва навчального закладу ___________________________________________________________________________ Науковий керівник (ПІБ, вчений ступінь, вчене звання, посада) ___________________________________________________________________________ Назва доповіді ___________________________________________________________________________ Назва секції ___________________________________________________________________________ Контактний телефон ___________________________________________________________________________ E-mail ___________________________________________________________________________ Потреба у технічних засобах (вказати в яких саме) ___________________________________________________________________________ Форма участі: ___________________________________________________________________________

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: