double arrow

Домашнє завдання

1

Словник ключових понять

Тема 3. Жанрова палітра музичного мистецтва. Музика як вид мистецтва. Музичні жанри. Вокальна музика

Музика - один з часових видів мистецтва. Вона постає художнім відображенням життя. Музика - це мова звуків та інтонацій, які відрізняються особливою емоційною глибиною.

Музичні жанри в вок. музиці поділяються на: 1). камерні: пісня, романс, дует, тріо, ноктюрн…, 2). хорові: кантата, ораторія Музичні жанри в інстр. музиці поділяються на: 1). камерні: ноктюрн, прелюдія, пісня без слів, баркарола, балада, етюд, токата, скерцо… 2). симфонічні: сюїта, симфонія, концерт. Музичні жанри: опера, балет, оперета, мюзикл

Ще за довгі тисячоріччя до нашої ери люди склали перші наспіви і виготовили найпростіші музичні інструменти. Трудові вигуки і мисливські сигнали, пастушачі заклики і войовничі кличі — усе це служило практичної діяльності людини. Але разом з тим завжди і за всіх часів музика, нехай у самих своїх примітивних формах, надихала людину, вона була (і залишилася!) могутнім засобом спілкування людей. Міфи, казки, легенди, створені самими різними народами й у самих різних кінцях планети, свідчить, що вже на зорі людської культури людині властиво була свідомість великої, воістину чарівної сили музичного мистецтва. Згадаємо два міфи, два імені, що донесла до наших днів античність, і які особливо хвилюють і вражають нас. Перший це - переказ про Прометея, що відображує споконвічну мрію людей про скорення та перетворення природи. Другий про Орфея, легендарного музиканта, наділеного чудесним дарунком скорення і перетворення людського серця.

Протягом тисячоліть питання про сутність, природу музичного мистецтва, про тайни його впливу на людину займав і хвилював розум філософів, поетів, музикантів. Ще в IV столітті до нашої ери Платон писав: «Ритм і гармонія більше всього проникають у глибину душі і сильніше всього захоплюють її». Найбільший з мислителів античності Аристотель затверджував: «Чи не повинна музика, крім того, що вона доставляє звичайну насолоду... служити ще більш високої меті, а саме: впливати своєю дією на людську етику і психіку». Шекспір через сторіччя писав:

Нет на земле живого существа

Столь жесткого, крутого, адски злого,

Чтоб не могла хотя б на час один

В нем музыка осуществить переворота...

- Те, що усі види мистецтва споріднені між собою, люди відчували давно. Міфи Древньої Греції розповідають нам про 9 муз, які були покровительками мистецтв. Усі музи – сестри, в їх спорідненості – глибокий сенс: бо в образно-міфічної формі відображена суть реальних явищ.

Музичні жанри це - різні види творів, об'єднаних поміж собою подібним змістом, характером, а також властивими їм своєрідними виразними засобами й особливостями музичної мови.

 • Жанр - різновид твору в межах одного виду мистецтва.
 • Вокальна музика (спів) – це найдавніше виконання музики, мистецтво передавання художнього змісту музичного твору засобами співацького голосу; тісно пов’язане зі словом, інтонацією, вона надає звучанню емоційної виразності.
 • Інтонація — характер мовлення, що виражає почуття; в музиці спосіб відображення музичного змісту.
 • Мелодія — музична думка, виражена одноголосно.
 • Хор — великий вокальний колектив (більш як 12 осіб) чи твір для великого колективу співаків.
 • А капела — хоровий спів без інструментального супроводу.
 • Камерна музика – музика, призначена для одного чи декількох виконавців, що звучить в умовах порівняно невеликих концертних приміщень.
 • Пісня – найбільш поширений жанр вокальної музики, що поєднує словесний та музичний образи, а також твір, призначений для вокального виконання.
 • Романс невеликий вокальний твір для голосу із супроводом
 • Ораторія великий музично-драматичний твір для хору, співаків-солістів, оркестру.
 • Кантата - твір для співаків-солістів, хору й оркестру менших розмірів, ніж ораторія.

Вокальна музика (від лат. vocalis – співаючий, який звучить, vocal - голос) виконується людськими голосами та є поєднанням двох видів мистецтва: музики і поезії, тому мелодія певною мірою пов'язана з виразними інтонаціями людської мови, з її живим подихом. Ведуча роль належить мелодії, у якій зосереджена головна думка твору, виражена сутність музичного образа. Вокальна музика включає велику кількість різних жанрів: пісню, романс, твори для вокальних ансамблів, хори, кантати, ораторії, опери.

Романс. Поряд з піснями наприкінці XVIII -XIX столітті широко став застосовуватися термін «романс». Романс(у перекладі з іспан.) - невеликий вокальний твір для голосу із супроводом. У середньовічній Іспанії слово «романс» означало просту народного складу пісню на іспанському побутовому прислів’ї (діалекті). У XVIII столітті романс одержує поширення у Франції, а пізніше й у Росії. Ліричні, особливо любовні романси чуттєвого характеру з типовими для них пластичними, м'яко закругленими оборотами створювалися не тільки композиторами, але й аматорами-співаками, причому імена їхніх творців звичайно залишалися невідомими, наприклад, пісенних романсів «Липа вікова», «Біла акація».

Комп-ри: Ф.Шуберт «Серенада», Аляб’єв «Соловей», Глінка М.І.«Я помню чудное мгновенье», Лисенко М.В. «.

Хор - твір для великого колективу співаків, а також назва співочого колективу. Хори бувають однорідні (дитячі, жіночі, чоловічі) і змішані, одноголосі і багатоголосні. Співочий колектив без інструментального супроводу називається хором а капела

Масштаби і форми викладу хорових композицій безмежно різноманітні: від строфічних (куплетних) пісень (таких, як обробки нар. пісень, наприклад укр..нар п. «Щедрик» в обробці М.Д. Леонтовича) до монументальних і дуже складних творів, таких, як хори Генделя і Баха, Мусоргського на біблійні теми («Ісус Навин»), чудові хори Танєєва («Прометей», «Зірки»).

Хоровий спів здавна було відомо в різних народів. Дуже поширена, наприклад, традиція одноголосого співу, коли всі учасники хору співають ту саму мелодію - унісон (від лат. «однозвучне»). Хоровий спів без інструментального супроводу має назву - акапела (італ. «а сарреllа» - спів як у каплиці).

Кантата (лат. «саntаге» - співати) - великий музичний твір для солістів, співаків, хору, оркестру, який складається з кількох закінчених частин і призначений для концертного виконання. Кантата як музичний жанр з'явилася ще в XVII ст. Усі частини кантати - особливо віршована, поетична основа - поєднані між собою спільною ідеєю. Розрізняють кантати ліричні, урочисті і сюжетно-драматичні, комедійні, подібні з оперними сценам.

Карл Офф – кантата «Карміна Бурана»

Ораторія (лат. «говорю») — великий музично-драматичний твір для хору, співаків-солістів і оркестру. На відміну від опери ораторія призначена для концертного виконання без сценічної дії, без декорацій і костюмів.

На відміну від опери ораторія призначена для концертного виконання без сценічної дії, без декорацій і костюмів. Монументальні ораторії створив в Англії в 30-40-х роках XVIII століття великий німецький композитор Г.Ф.Гендель (1685—1759). У його героїчних епопеях на старозавітні біблійні сюжети («Самсон», «Іуда Маккавей») головне дійова особа - народ. Широку популярність одержали дві ораторії Й. Гайдна (1732—1809) «Створення світу» (на біблійну тему) і «Пори року».

Члені родини Улюблені народні пісні Улюблені авторські пісні Класична музика інше
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

Заповніть таблицю та складіть каталог академічної музики, яку полюбляє ваша родина.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  


1

Сейчас читают про: