double arrow

Список використаних джерел. 1. Акульшин О.В., Балабін В.В., Білан М.Б., Ольховой І.О. Українсько-французько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки / За ред

1. Акульшин О.В., Балабін В.В., Білан М.Б., Ольховой І.О. Українсько-французько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки / За ред. В.В.Балабіна — Голови ред. комітету від України. — К.: Логос, 2006. — 240 с.

2. Балабін В.В. Основи військового перекладу: (Англ. мова): Навч. посіб. — К.: Логос, 2004. — Ч. І. — 208 с.

3. Балабін В.В., Лісовський В.М. Робоча навчальна програма з дисципліни "Основи військового перекладу". — К.: ВІКНУ, 2005. — 15 с.

4. Дзюба М.Т., Жарков Я.М., Онищук М.І., Ольховой І.О. Нарис теорії і практики інформаційних операцій: Навч. посіб.; За заг. ред. В.В. Балабіна. — К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2006. — 472 с.

5. Довідник НАТО. — NATO: Office of Information and Press, Brussels, Belgium, 2001. — 608 с.

6. Закон України "Про Збройні Сили України". — Відомості Верховної Ради України вiд 01.12.2000. — № 48, ст. 410.

7. Закон України "Про основи національної безпеки України". — Відомості Верховної Ради України вiд 26.09.2003. — № 39, ст. 351.

8. Країни-члени ЄС. — http://www.delukr.ec.europa.eu/page6655.html

9. Методичний посібник щодо використання топографічних карт НАТО в ЗСУ в рамках «Партнерство заради миру» / За заг.керів. г-л м-ра В.М. Жигуліна. — К., 2001. — 96 с.

10. Нелюбин Л.Л., Дормидонтов А.А., Васильченко А.А. Учебник военного перевода: Английский язык. Общий курс. / Под ред. Л.Л. Нелюбина. — М.: Воениздат, 1981. — 444 с.

11. Нелюбин Л.Л., Дормидонтов А.А., Васильченко А.А. Учебник военного перевода: Английский язык. Специальный курс. / Под ред. Л.Л. Нелюбина. — М.: Воениздат, 1984. — 440 с.

12. Нишпорко Ю.І. Безпека колективна // Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1: А – Г. — 672 с.
13. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з військового перекладу / Балабін В.В., Ольховой І.О, Дмитрук С.Ф. та ін. — К.: ВІКНУ, 2000. — 27 с.

14. Правила носіння військової форми одягу. — К.: Варта, 1995. — 159 с.

15. Статути Збройних Сил України. — К.: Атака, 2002. — 640 с.

16. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України). — К.: Аванпост, 2004. — 96 с.

17. Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту : Підручник / Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І. та ін.; За заг. ред. В.В. Балабіна. — К.: „Обрії”, 2007. — 573 с.

18. Храмов В.О. Безпека // Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1 — С. 207.

19. Цурюпа М.В., Храмов В.О. Безпека міжнародна // Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1. — С. 209-210.20. Чернишов О.О. Основи військового перекладу: (Англ. мова): Навч. посіб. — Ч.2.; За ред. В.В. Балабіна. — Ф.: Поліфаст, 2004. — 162 с.

21. Шемшученко Ю.С. Безпека національна // Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1. — С. 210-211.

22. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. для слухачів і курсантів вищих військ. навч. закл. / Військовий ін-т Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. — 279 с.

23. Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1: А – Г. — 672 с.

24. AMC PAMPHLET AMC-P 700-3-2 -- US Army Material Development and Readiness Command;

25. Annual Report to the President and the Congress, 1999.

26. Army Regulation 601-210. Personnel Procurement. REGULAR ARMY AND ARMY RESERVE ENLISTMENT PROGRAM

27. Army Regulation 670-1. Uniforms and Insignia. WEAR AND APPEARANCE OF ARMY UNIFORMS AND INSIGNIA

28. Donald H. Rumsfeld. Annual Report to the President and the Congress, 2002.

29. Enforcing Exclusion Zones // Joint Doctrine Encyclopedia, 1997. — P. 277.

30. FM 1. The Army. 14 June 2001.

31. FM 21-75 Chptr 7 Communications. http://www.globalsecurity.org/...olicy/army/fm/21-75/Ch7.htm

32. FM 24-12 Chptr 7 Communications Security Operations

33. FM 57-38 Chptr 3 - Air Traffic Control

34. http://sill-www.army.mil

35. http://users.belgacom.net

36. http://www.academyadmissions.com

37. http://www.army.mil

38. http://www.benning.army.mil

39. http://www.defenselink.mil/news/dodnews.html

40. http://www.findarticles.com

41. http://www.geocities.com

42. http://www.globalsecurity.org

43. http://www.kmu.gov.ua

44. http://www.mil.gov.ua

45. http://www.nato.int

46. http://www.ndu.edu

47. http://www.rainbow.gov.ua

48. http://www.supertrooper.com

49. http://www.todaysmilitary.com

50. http://www.usafa.edu

51. http://www.usma.edu

52. http://www.usna.edu

53. JFSC Pub 1, “The Joint Staff Officer’s Guide 2000”.

54. Joint Doctrine Capstone and Keystone Primer: JP 3-07 Joint Doctrine for Military Operations Other Than War.

55. Joint Doctrine Encyclopedia, 1997.

56. Joint Publication 1-02. “Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. — 12 April 2001 (As Amended Through 17 October 2007”.

57. Joint Publications JP 0-2 “Unified Action Armed Forces (UNAAF)”.

58. Joint Publications JP 3-07 “Joint Doctrine for Military Operations Other Than War”.

59. Joint Publications JP 3-07.1 “Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Foreign Internal Defense (FID)”.

60. Joint Publications JP 3-07.3 “Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Peace Operations”.

61. Joint Publications JP 3-57 “Doctrine for Joint Civil Affairs”.

62. Joint Publications JP 5-0 “Doctrine for Planning Joint Operations”.

63. Microsoft Encarta Encyclopedia 2002.

64. Ministry of National Defence. — Warsaw: Office of Press and Information, 1996.

65. National Military Strategy of the United States of America, 1995.

66. National Strategy for Combating Terrorism. — February 2003.

67. NATO Review. Autumn 2002.

68. The American Heritage Electronic Dictionary. Third edition. Version 3.5. — SoftKey International Inc., 1995.Сейчас читают про: