double arrow
Визначення допустимих втрат напруги в електричних мережах.

3

 

 

Електричний розрахунок ліній полягає в виборі марки, перерізу і кількості проводів методом мінімуму зведених втрат з перевіркою по допустимим відхиленням напруги в споживачів.

У відповідності з ГОСТ 13109 – 67 та змінами у параграфах 1 і 2 до нього для споживачів, приєднаних до електричних мереж сільськогосподарських районів допускається відхилення:

а) тваринницькі комплекси від –5% до + 5%;

б) інші споживачі в сільській місцевості в межах від -5% до +5%.

При планово - запобіжних роботах протягом доби, а також після аварійному режимі допускається додаткове зниження напруги на 5%.

Для визначення допустимої втрати напруги в мережі 10кВ складаємо таблицю відхилень напруги. У цій таблиці розглядаю два режими: - режими максимальних навантажень і режим мінімальних навантажень. Для обох режимів навантаження ( 100 % і 25 % ) спочатку записуємо всі відомі відхилення напруги, а також вибираємо певні відгалуження обмоток трансформаторів. За режимом максимального навантаження визначаю допустиму втрату напруги в електричних лініях.

 

Рис. 2.1 Схема для розрахунку відхилень напруги

 110кВ           35кВ        35кВ             10кВ                   ТП – 10/0,4кВ

                              ПЛ – 35кВ                           ПЛ – 10кВ                             ПЛ – 0,38кВ

3