double arrow

Завдання та порядок виконання роботи.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 19

АПАРАТУРА "СОПКА-3". НЕОБСЛУГОВУЮЧИЙ РЕГЕНЕРАЦІЙНИЙ ПУНКТ НРПГ-О

 

                                                                                  Розробили

                                                                                  викладачі: Кузенний В.А.

                                                                                                                Мостович Г.М.

 

1. Мета роботи: вивчення складу обладнання, принципу організації зв’язку.

 

2. Література:

2.1. В.Б.Каток, Б.В.Короп та інш. “Волоконно-оптичні системи передачі”, “Ирис”, К, 1994.

2.2.Технічний опис апаратури “Сопка 2/3” (альбом 1).

 

Основне обладнання.

3.1. Апаратура “Сопка 2/3”.

3.2.Необслуговуючий регенераційний пункт НРПГ–О

 

Підготовка до роботи.

4.1. Вивчити загальну схему організації зв’язку апаратури “Сопка 2/3”.

4.2. Склад обладнання і призначення блоків.

4.3. Вивчити схему проходження сигналів різного виду через НРПГ–О.

4.4. Підготувати бланк звіту.

 

Завдання та порядок виконання роботи.
5.1. Призначення НРПГ–О і основні технічні дані. Технічний опис апаратури НРПГ–О є основним документом при вивченні і експлуатації системи.      В технічному описі використовувати такі скорочені позначення:

ЦССП – цифрова світловодна система передачі;

КБ НРПГ–2–О – комплект блоків необслуговуючого регенераційного 

пункту ґрунтового;

РЛ – О – регенератор лінійний;

БТМ – О – блок телемеханіки;

БСС – О – блок службового зв’язку (БСЗ);

БП – О – 1 – блок живлення (БЖ – О – 1);

ОРП - Обслуговуючий регенераційний пункт;

ВОК – волоконно-оптичний кабель;

УВК – О – пристрій вводно-кабельний (ПВК – О);

УВК – АИ – пристрій вводно-кабельний автономного джерела (ПВК - АД)   

ЗЦП – комплект запасних частин, інструмента і належностей, груповий;

УПП – пристрій переговорний, переносний (устройство переговорно- 

переносное).

Комплект блоків НРПГ–О призначений для регенерації і передачі інформаційного сигналу разом з сигналами службового зв’язку і телемеханіки по волоконно-оптичному кабелю ЦССП, виділення каналів службового зв’язку і телемеханіки.

КБ НРПГ–2–О забезпечує передачу по одному ВОК типу                       03 КГ – 1 – 0,7 – 4/4 двох дуплексних цифрових потоків:

- із швидкістю 10,138 Мбіт/с для КБ НРПГ –2 – О – 2;

- із швидкістю 41,242 Мбіт/с для КБ НРПГ –2 – О – 3;

- коефіцієнт помилки не менше 10 –10;

- довжина хвилі світлового випромінювання 1,1 мкм.

За допомогою БТМ – О НРПГ – 2 – О забезпечує передачу 18 сигналів сповіщення, в тому числі трьох резервних, із швидкістю 200 біт/с, а також ретрансляцію команд і повідомлень у бік інших контрольованих пунктів.Цифровий сигнал службового зв’язку передається за допомогою блока БСС – О із швидкістю 32 кбіт/с.

 

5.2. Побудова і робота НРПГ – 2 – О. Структурна схема КБ НРПГ – 2 – О, показана на рис.

Оптичний сигнал через блочну частину оптичного з’єднувача поступають на РЛ – О. В блоці здійснюється оптоелектронне перетворення за допомогою лавинного фотодіода, після чого сигнал підсилюється, і з нього виділяється низькочастотний сигнал сервісних каналів, який після додаткового підсилення поступає на БСС – О.

Інформаційний сигнал поступає на відеорегенератор, де відновлюються початкові амплітудно-часові положення.

 Далі інформаційний сигнал об’єднується з сервісним сигналом, який поступає з БСС – О.

Об’єднаний сигнал перетворюється в оптичний за допомогою лазерного діода і випромінюється в магістральних ВОК через УВК – О.

Низькочастотний сигнал БСС – О поступає через контакти роз’ємів ТМА та ТМБ блоку БТМ – О на плату управління обміном (УО) , плату збору інформації (Сби). Плата Сби формує повідомлення після порівняння коду номеру даного НРП, записаного в схемі порівняння, і прийнятого коду.  

Якщо прийнятий код даного НРП, то формується сигнал “Опрос” (“Опитування”). Якщо коди не співпадають, то БТМ – О переходить в початковий стан. В результаті опитування з плати УО поступає повідомлення в рівнях ТТЛ на контакти роз’ємів ТМА та ТМБ. БТМ – О з’єднані з роз’ємом БТМ на БСС.Сигнали сервісних систем (ССС) передаються одночасно по двох світловодних дуплексних каналах в низькочастотній частині спектру інформаційного сигналу. В РЛ – О вказані сигнали на прийомі розділюються, а при передачі об’єднуються.

В БСС – О сигнали телемеханіки і службового зв’язку виділяються із сигналу ССС, при передачі об’єднуються.

Сигнали телемеханіки поступають через роз’єм БТМ на БТМ – О, сигнал службового зв’язку виводиться через роз’єм УПП на розетку підключення УПП.

КБ НРПГ – О одержує стабілізовану напругу від блока БП – О – 1, який одержує або постійний стабілізований струм 0,2 А від одного або двох систем ДЖ, або струм від 2,45 до 3,25 А від двох автономних джерел живлення типу ТЕГ.

 

5.2.1. Регенератор РЛ-О.

  Регенератор лінійний РЛ-О-3 призначений для регенерації та передачі по волоконно-оптичному кабелю (ВОК) лінійного цифрового сигналу із швидкістю 41,2416 Мбіт/с, забезпечуючи енергетичний потенціал 38дБ; для прийому і передачі у нижній частині спектру лінійного сигналу, сигналів телемеханіки і службового зв’язку, а також контролю коефіціента помилок при відновленні сигналу в блоці.

  Регенератор лінійний РЛ-О-2признаечний для регенерації та передачі по волоконно-оптичному кабелю (ВОК) лінійного цифрового сигналу із швидкістю 10,1374Мбіт/с, забезпечуючи енергетичний потенціал 40дБ; для прийому і передачі у нижній частині спектру лінійного сигналу, сигналів телемеханіки і службового зв’язку, а також контролю коефіціента помилок при відновленні сигналу в блоці.

 

 5.2.2. Блок службового зв’язку (БСС-О).

     Блок призначений для прийому, відновлення і передачі цифрового сигналу службового зв’язку і телемеханіки в двох напрямках, а також для організації ведення розмов з НРПГ-2-О.

      На лицевій панелі блока розміщенні чотири вилки типу 2РМГ: для входу і виходу сигналу телемеханіки (БТМ), для підключення живлення до БСС-О (±5В), для підключення пристрою переговорного переносного (УПП).

      Сиганл службового зв’язку передається із швидкістю 32кбіт/с. Для аналого-цифрового і навпаки перетворення використовується плата кодека     КД-СС. В основу побудови пристрою покладений метод адаптивної дельта-модуляції з подвійним інтегруванням, із складовою компресією і з цифровим управлінням величини крока квантування.

      Сигнали телемеханіки передається із швидкістю 200 біт/с.

    Для зручності передачі по регенераційній ділянці, для скорочення числа передаваємих сигналів, сигнали СЗ і ТМ при передачі об’єднуються в один сигнал сервісних систем (ССС, код 1В2В СМІ), а при прийомі — розділяються.       

 

5.2.3. Блок телемеханіки (БТМ-О).

  Блок входить до складу системи телемеханіки (ТМ) і призначений для:

- виявлення переходів датчиків з одного стану в інший і формування повідомлень про ці переходи;

- прийому команд управління і передачі у відповідь повідомлень про стан датчиків;

- ретрансляції команд управління і повідомлень в обидва напрямки.

     

БТМ-О розрахований на підключення до нього таких датчиків сповіщення:

- про відкривання кришки НРП (ЛЮК);

- про наявність води в контейнері (ВОДА);

- про зниження тиску в контейнері (ДАВЛ.);

- про аварію обладнання розподільчьої сисчеми (ОРС);

- про збільшення коефіціента помилок зверх встановлених меж до величини 10-6 по кожному з чотирьох лінійних трактів (АВАР: 1ТР, 2ТР, 3ТР, 4ТР);

- про аварійне збільшення коефіціента помилок до величини 10-3 по кожному з чотирьох лінійних трактів (АВАР: 1ТР, 2ТР, 3ТР, 4ТР);

- про наявність живлення автономних джерел ( ПИТ1, ПИТ2);

- три резервних сигнала.

    Аварійний стан датчиків сповіщення видається у вигляді:

- замкненого контакту для сигналів ЛЮК, ВОДА, ПИТ;

- розімкненого контакту для сигналу ДАВЛ.

   Блок формує повідомлення про переходи датчиків з одного стану в інший. Повідомлення передаються блоком по командам з кінцевого пункту одночасно на обидва КП.

  Коди команд складаються з коду адреси і коду команд управління. Блок розрахований на прийом будь-якого з 32 кодів адреси. В блоці передбачена пам’ять для збереження трьох повідомлень. По команді «Вызов» блок передє інформацію про датчики, які знаходяться в аварійному стані.

 

5.2.4. Блок живлення БП-О-1.

  Блок живлення призначений для живлення стабілізованою напругою ±5В двох блоків лінійного регенератора (РЛ-О), блока телемеханіки (БТМ-О), блока службового зв’язку (БСС-О), необслуговуємого регенераційного пункту (НРПГ-2-О).

  Електроживлення блоку БП-О-1 здійснюється постійним стабілізованим струмом 0,2А від двох або однієї системі ДП, або від двох автономних джерел живлення ТЄГ постійним струмом (2,45-3,25)А.

  БП-О-1 виконаний у вологозахистній конструкції. Блок має два незалежних виходи. Від одного виходу ±5 В здійснюється живлення лінійного регенератора РЛ-О однієї системи зв’язку (роз’єм “РЛ-1”), Від другого виходу ±5 В здійснюється живлення лінійного регенератора РЛ-О другої системи зв’язку (роз’єм “РЛ-2”).

Сервісні системи телемеханіки і службового зв’язку одержують живлення від одного або іншого виходу (роз’єм “ТМСС-1”, “ТМСС-2”). Вихідний струм блока БП-О-1 не більше 2А.

5.3. Конструктивне оформлення НРПГ-2-О.

До складу НРПГ-2-О входить каркас із шитками; п’ять блоків і комплект монтажних частин. Конструктивно каркас представляє собою зварну раму, в якій блоки кріпляться чьотирьма гвинтами. Блоки з’єднуються між собою і з УВКО або УВК-АИ за допомогою кабелів із комплекта монтажних частин.

Блоки РЛ-О до магістрального кабеля підключаються за допомогою ВОК УВК-О.

Всі блоки мають уніфіковану пиловологозахистну конструкцію і з метою забезпечення безпеки при роботі на лінії передбачене видиме засмалення.

Електромонтаж виконаний на утримувачах каркаса. Блоки з’єднуються з електромонтажем каркаса кабелями через розетки 2РМТ, які встановлені на утримувачах.

 

  6. Контрольні питання

6.1. Призначення НРПГ-2-О, технічні дані.

6.2. Принцип проходження інформації і сервісних сигналів через НРПГ-2-О.

6.3. Типи регенераторів лінійних РЛ-О, швидкості передачі сигналів.

6.4. Призначення блоку БСС-О, принцип передачі службового зв’язку.

6.5. Призначення блоку БТМ-О.

6.6. Види датчиків, що підключаються до БТМ-О.

6.7. Принципи формування команд повідомлення при переході датчиків з

  одного стану в інший.

6.8. Конструктивне оформлення НРПГ-2-О.

 

   7. Зміст звіту.

7.1. Мета роботи.

7.2. Склад обладнання НРПГ-2-О.

7.3. Пояснити призначення блоку (за завданням викладача) і проходження

  сигналів крізь нього.

 

                                                                   Сейчас читают про: