double arrow

Список використаних джерел

2

З нового аркуша наводиться перелік посилань на літературні джерела. Бібліографічні описи наводяться у порядку їх згадування в тексті та відповідно до чинного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : чинний з 2007-07-01. Зразок оформлення списку використаних джерел наведено в додатку Д. Кожне джерело, що включено до списку, має бути відбито в тексті курсової роботи.

Додатки (за необхідності)

За необхідності до «Додатків» доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

– додаткові (довідникові) ілюстрації або таблиці;

– методики розрахунків в середовищі Excel, Matcad та ін.;

– матеріали, які через великий обсяг або форми подання не можна включити до основної частини (фотознімки, проміжні математичні докази, розрахунки; протоколи випробувань);

– опис нової апаратури й приладів, що використовуються під час проведення експерименту; інструкції й методики;

– копії документів, окремі витяги з положень (інструкцій).

До додатків можуть бути включені:

– додаткові ілюстрації або таблиці;

– матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (фотографії, проміжні математичні докази, розрахунки; протоколи випробувань; копії технічного завдання, програми робіт, договору; інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм та ін.);

– опис нової апаратури і приладів, що використовуються під час проведення експерименту.

 2
Сейчас читают про: