double arrow

Философия. Емтихан тесттері.


[А] 1

Философия пәні нені зерттейді:

1+ Болмыс пен ойлаудың бәріне ортақ жалпы заңдылықтарын

2- Адамның рухани күйі мен ішкі сезімін

3- Адамзат ойлауының заңдылықтарын

4- Табиғат заңдарын

5- Биосфера дамуының заңдарын

\/            

 

[В] 2

Философия - ғылым ба, өнер ме?

1- Философия - іргетастық ғылым

2- Философия - өнер

3+ Философия ғылым да, өнер де/ философия ғылым да, өнер де емес, философия түсінік мәселесі, яғни әр нәрсенің мәнін, неге осылай немесе осылай емес болатындығын түсіну

4- Философия – позитивтiк ғылым

5- Философия -жаратылыстанудың ажырамас бөлiгi

\/

Энтони Кеннидің ойынша философия – ғылым емес, оның өнерге де таласы жоқ. Философия – білім мәселесі де емес. Философия түсінік мәселесі. Яғни бұрыннан таныс нәрсені жинақтау мәселесі. Алайда философия өте ауқымды әрі әмбебап. Сондықтан ол талап ететін білімнің күрделілігі соншалық, оны тек кемеңгер ақыл иесі ғана игере алады. Ал қарапайым жан үшін, философияны меңгерудің бір ғана жолы бар. Ол – көне замандағы ұлы философтардың ойлау деңгейіне қол жеткізу.

Сондай-ақ Кеннидің пайымынша, көне заманалар мен орта ғасырларда философияның бір бөлігі саналған көптеген ілім-білімдер бүгінде дербес ғылымға айналғанына қарамастан, тұжырымдамасы айқындалмаған және тәсілдері қарама-қайшы пәндер қай заманда да философиялық болып қала бермек.

 

[А] 3

Дүниеге көзқарастың тарихи бірінші формасы:

1- Дін

2+ Миф

3- Философия

4- Өнер

5- Мораль

\/

 

[В] 4

Философияның негізгі сұрағы:

1- Адамның адамға деген қатынасы

2- Адамның қоғамға деген қатынасы

3+ Сананың материяға деген қатынасы

4- Адамның табиғатқа деген қатынасы

5- Сананың физикалық шындыққа қатынасы

 

\/

 

[А] 5

Философияның негізгі сұрағының екінші жағы:

1- Дүние өзімен өзі өмір сүреді

2- Адамның басқа тіршілік түрлеріне деген қатынасы
3+ Дүниені танып білуге бола ма?

4- Адамның органикалық табиғатқа деген қатынасы

5- Құдайға деген қатынасы

\/

 

[А] Материализм нені қолдайды?

1+ Табиғаттың біріншілігін

2- Осы дүниенің барлығын жаратқан Құдай

3- Дүниенің материалды және рухани бастауларының бір мәнділігін

4- Рухтың біріншілігін

5- Аспанның құдіретті күшін

\/

 

[А] 7

Еуропа философиясындағы объективті идеализмнің негізін қалаушы:

1- Гераклит

2- Демокрит

3 + Платон

4- Эпикур

5- Парменид

\/

 

[В] 8

Агностицизм:

1- Дүниенің танылуын қолдайды

2 - Дүниенің танылуын қолдамайды

3+Дүние танылмайтындығын қолдайды

4- Тек адамды тануды қолдайды

5- Адам танылмайды

\/

 

[С] 9

Субъективті идеализм:

1- Табиғаттың өзі мен өзі өмір сүруін қолдайды

2- Атомдардың өмір сүруін қолдайды

3+ Дүние деген адамның сезімділігі мен ішкі тебіренісінің біртұтастығы

4- Дүние - объективті болмыс

5- Дүние - субъективті болмыс емес

\/

 

[А] 10

Философияның негізгі қызметі:

1+ Дүниеге көзқарасты қалыптастыру

2- Ойындық

3- Қайта Дүниені өзгерту

4- Құндылық

5- Компенсаторлық

\/

 

[А] 11

Даосизм негізін қалаушы:

1- Кон-фу-Цзы

2+Лао-Цзы

3- Дао-де-Цзин4- Мен-Цзы

5- Хуан-Ди

 

[А] 12

Біріншілік Дао дегеніміз:

1- Бір нәрсе

2+ Ештеңе

3- Сана

4- Рух

5- Жан

\/

 

[В] 13

Екіншілік Дао ( дэ ) дегеніміз:

1+ Барлық аты барлар

2- Аты жоқ

3 - Идеалды

4 - Жан-дүние

5- Рухани

\/

 

[А] 14

Даоны қалай тану мүмкін?

1- Сезім мен құмарлық арқылы

2- Тіпті мүмкін емес

3+ Қоршаған әлемдегі заттарға құштарлықтан босану арқылы

4- Ой арқылы

5- Зерде арқылы

\/

 

[А] 15

Жеңімпаздық ештеңе істемеу (әрекетсіздік) - бұл кімдердің этикалық принципі?

1+ Даосизмнің

2- Конфуциандық

3- Мен-Цзы мектебінің

4- Легизмнің

5- Буддизмнің

 

[В] 16

Қарама-қарсылықтың бір біріне ауысуы кімнің қағидасы:

1+ Даосизмнің

2- Конфуцияның

3- Легизмнің

4- Буддизмнің

5-Джайнизмнің

\/

 

[А] 17

Кон-фу-Цзы ненің қалаушысы?

1+ Қытайдың моральдық философиясының

2- Онтологияның

3- Гносеологияның

4- Әлеуметтік философияның

5- Жаратылыстану философиясының

\/

 

[А] 18

“Ли” ұғымы нені білдіреді?

1+ Дәстүрлерді, рәсімдерді

2- Егін жинауды

3- Атақ құмарлықты

4- Құқықты

5- Саясатты

\/

 

[А] 19

“Өзіңе қаламағанды басқаға да жасама” принципін бiрiншi енгізген:

1+ Кон-фу-Цзы

2- Лао-Цзы

3- Мен-Цзы

4- Гаутама

5- Махавира

\/

[А] 20

“Жень” принципі нені білдіреді?

1- Ұрлық жасамау

2+ Адамды жақсы көру

3- Әділеттілік

4- Салмақтылық

5- Шаттық

\/

 

[А] 21

Цзюн-Цзы Конфуций философиясында – бұл:

1+ Қайырымды адам

2- Нашар адам

3- Төре

4- Әскери басқарма

5- Мемлекет

\/

 

[А] 22

“Фа” нені білдіреді:

1+ Қоғам заңдылықтарын

2- Рәсімдерді, әдет-ғұрыптарды

3- Дүниені тануды

4- Өнерді

5- Саясатты

\/

 

[В] 23

“Фа-Цзя” мектебі нені қолдаудан шығады:

1+ Адамның өзімшілдік табиғатын

2- Адамның қоғамдық табиғатын

3- Адамның өзгеріссіз табиғатын

4- Адам табиғатының өзгеруін

5- Адамның эстетикалық табиғатына

\/

 

[А] 24

“Фа-Цзя” мектебі заңға бағынушылықты ненің қорытындысы деп санайды?

1+ Адам жанына қорқыныш енгізудің (жазалау)

2- Заңдардың талабына өз ерігімен көнудің

3- Адамның қалыпты күйінің

4- Адамның адамға деген махаббатының

5- Адамның қоғам алдындағы борышының

\/

 

[А] 25

 «Оның iзiн басқан, айдаһарды қуғанымен бiрдей» деп Конфуции кiм туралы айтқан?

1+ Лао-цзы

2- У-цзы

3- Будда

4- Мен-цзы

5- Сун-цзы

\/

 

[А] 26

Апариграха дегеніміз:

1- Аспанға табыну

2+ Материалдық байлыққа байланбау

3- Құмарлықты сүйетін адам

4- Борышы бар адам

5- Рухтар

\/

 

[А] 27

Ахимса дегеніміз:

1+ Барлық тірі жандарға зиян келтірмеу

2- Тағдырды өзгерту

3- Дүниеге құштарлық еместігі

4- Адам денесі

5- Адамның руханишылдығы

 

[А] 28

“Барлық нәрсе, өмір де - зардап шегу”- бұл кімнің негізгі постулаты?

1- Конфуцидың

2+ Буддизмнiң

3- Дайнизмнің

4- Даосизмнің

5- Легизмнің

\/

 

[А] 29

“Мокша” дегеніміз:

1+ Жанның азаптан босануы

2- Адам рухының қайғысы

3- Дененің өміршеңдігі

4- Материя

5- Сана

 

[В] 30

Буддизм бойынша адам қайғысының себебі:

1+ Ләззатты аңсау (құмарлықтары)

2- Аспанға табыну

3- Нирванаға талпыну

4- Ата-бабалардың рухына табыну

5- Адамға деген махаббаты

\/

 

[А] 31

“Менің білетінім, өзімнің ештеңе білмейтіндігім” деп кім айтқан?

1- Кон-фу-Цзы

2- Гераклит

3+ Сократ

4- Парменид

5- Прокл

\/

 

[А] 32

“Дүние дегеніміз заңдылықпен жанатын және сөнетін от” (бірде лаулап жанса, бірде бәсеңсіп жататын от) деп кім айтқан?

1+ Гераклит

2- Демокрит

3- Парменид

4- Сократ

5- Анаксагор

\/

 

[А] 33

Сократ бойынша дана адам:

1 -Дестүрледi хабарлайды

2 + Өзін өзі ұстайды (ұстамды адам)

3 -Адамдарды басқарады

4 -Табиғат заттарын біледі

5 -Аспан заңдылықтарын біледі

 

\/

 

[В] 34

Антикалықтың философиядағы ашулар (жаңалықтар):

1+ Теория

2- Көзқарастар

3- Комментарилер

4- Шежіре

5- Аңыз

 

[А] 35

“Дүниенің негізінде су жатады” деп айтқан:

1- Зенон

2- Анахарсис

3+ Фалес

4- Ямвлих

5- Платон

 

[А] 36

“Сан - барлық заттардың алғы негізінің мәні” деп айтқан:

1- Анаксагор

2+ Пифагор

3- Протагор

4- Демокрит

5- Платон

\/

 

[А] 37

Демокрит дүниенің алғы негізі деп нені айтқан:

1+ Атомдар мен бос бос кеңістікті

2- Су мен отты

3- Атомдар мен молекулаларды

4- Жер мен аспанды

5- Жұлдыздар мен айды

\/

 

[В] 38

Философиядағы Сократың дәстүрi немен ерекшеленедi:

1- Мәселенi бейнелеу

2+ Сұрактарды жұмбақтарды немесе мәселердi көтеру

3- Мәселердi ықлас-ынтамен шешу

4- Заттар көпшiлiкте бiршiлiктi iзденiспен

5- Заттардын интерпретациясы

\/

 

[А] 39

“Тек болмыс қана бар, ал бейболмыс тіпті де жоқ” деп айтқан:  

1- Протагор

2- Платон

3+ Парменид

4- Зенон

5- Антисфен

\/

 

[А] 40

“Әлемді Махаббат қосады, ал бөлетін Жаугершiлiк” деген кімнің ойы:

1- Протагордың

2- Аристотельдің

3+ Эмпедоклдің

4- Демокриттің

5- Кратилдың

\/

 

[А] 41

Анаксагордың гомеомериялары дегеніміз не?

1- Геометриялық бөлшектер

2+ Заттардың ұсақ тұқымдары (бөлшектері)

3- Дүниеқалаудың алғы кірпіштері

4- Жұлдыздар

5- Жер

\/

 

[А] 42

Грек философиясындағы адам проблематикасына бетбұрысты жасаған:

1 + Софистер және Сократ философиясы

2- Натурфилософтар

3- Софистер

4- Киниктер

5- Скептиктер

\/

[А] 43

“Адам барлық заттардың өлшемі” деген софист:

1- Парменид

2+ Протагор

3- Сократ

4- Демокрит

5- Платон

 

[А] 44

“Майевтика” дегеніміз:

1+ Ақиқаттың тууы (Сократтың ақиқатқа жету әдісі. Анасы өмірге келетін баланы қабылдап алса, Сократ майевтика арқылы өмірге келетін ақиқатты қабылдап алған)

2- Ақиқатты терістеу

3- Ақиқат Құдайда

4- Доклад дайындау

5- Көктемгі мереке

\/

[А] 45

Идеялар әлемі туралы ілімді кім шығарған:

1- Аристотель

2- Зенон

3+ Платон

4- Демокрит

5- Сократ

\/

[А] 46

Платоникалық махаббат дегеніміз:

1- Жыныстық махаббат

2- Жануарларға деген сүйіспеншілік

3+ Әсемдік пен мейірімділікке деген махаббат (идеалды болмысқа сырттай ғашық болу)

4- Періштеге деген махаббат

5- Өсімдіктерге деген сүйіспеншілік

\/

[А] 47

“Пішінсіз (формасыз) материя, материясыз пішін жоқ” деген кімнің ойы?

1+ Аристотель

2- Платон

3- Протагор

4- Зенон

5- Анаксимандр

\/

[А] 48

“Анамнезис” дегеніміз:

1+ Платонның еске түсіру теориясы (таным теориясы)

2- Платонның Құдай- ұстасы

3- Аристотельдің сезімдік танымы

4- Материя

5- Рух

\/

[А] 49

“Дүние әрі қарай бөлінбейтін, ештеңе жібермейтін бөлшектер - атомдардан тұрады” деген ілімді кім жасады?

1- Гераклит

2- Фалес

3+ Демокрит

4- Парменид

5- Кратил

\/

[А] 50

Аристотель бойынша зат немесе дене энтелехиясы:

1+ Iшкі мақсат, не үшін жаратылғаны

2-Iшкі құрылыс

3- Заттар тұқымы

4- Форма   

5- Тәртіп

\/

[А] 51

“Кеңістіктегі қозғалыс процесі кезінде атомдар алғашқы бағыттан өз бетімен ауытқиды” деген кімнің ойы:

1- Демокриттің

2+ Эпикурдің

3- Зенонның

4- Анахарсистің

5- Хилонның

[А] 52

Сократтың даналығы неде?

1- Ақиқат неде- қандай да бiр мәнде, мән-мағынаның негiзiнде бiлетiнде

2+ Өзiнiң ешнәрсені бiлмейтiндiгiн бiлетiндігінде

3- Жастарды тәрбиелеудегi жауапкершiлiгiнде

4- Өз азаматтардың енжарлық интеллектуалын сынауда

5- «Құдiреттi даустын» көрсетiп жiбергендiгiнде

 

[А] 53

Формальды қисынның (логиканың) негізгі заңдарын ашқан:

1- Сократ

2- Эмпедокл

3+ Аристотель

4- Прокл

5- Плотин

\/

 

[А] 54

“Барлық әлемдегі байлықты жек көріп, адам ит сияқты өмір сүру керек” деген ой иесі (киниктер):

1- Анаксагор

2- Марк Аврелий

3+ Диоген Синопский

4- Пифагор

5- Анаксимен

 

[А] 55

Эпикур бойынша ләззат дегеніміз:

1+ Қасірет-зардаптың жоқтығы

2- Жаңа ынтықтықтармен қанағаттану

3- Құдайға рухани талпыну

4- Тамағын тойдыру

5- Сұлулыққа ұмтылу

\/

[А] 56

Саяси формалардың айналымын /3- дұрыс, 3- дұрыс емес/ ашқан:

1- Плотин

2- Ямвлих

3+ Аристотель

4- Платон

5- Демокрит

\/

[А] 57

 “Эманация”- деген неоплатонизмдегі ұғым нені білдіреді:

1+ Арнасынан, ернеуінен асып төгілу

2- Құдайға талпыну

3- денелердің қосылуы

4- денелердің серпілісі

5- денелердің тартылуы

\/

 

[А] 58

“Ешқашан бұл дүниеде жек көру жек көрумен тоқталмаған. Тек оның жоқтығы, оны доғарған” деген кімнің керемет ойы:

1- Мұхаммед пайғамбардың

2+ Будданың

3- Қайырымды шеше Терезаның

4- Махавираның

5- Конфу-Цзыдың

 

[А] 60

Ізгілікке және бейқұмарлық /апатия/ өзіне өзі жеткілікті /автаркия/ сатысына көтерілген дана адам кімнің идеалы:

1+ Стоиктердің

2- Натурфилософияның

3- Неплотанизмнің

4- Гностиктердің

5- Перипатетиктердің

 

[В] 61

Үнді философиясындағы “Сансара” ұғымы нені білдіреді:

1+ Рухтардың әлемдік мұхиты

2- Жер асты ханшылығы

3- Рухтың босауы

4- Аспан

5- Жер

\/

 

[А] 62

“Нирвана” дегеніміз:

1- Құмарлықтарды қанағаттандыру

2+ Толық сөну

3- Ашуланған күй

4- Куаныш

5- Қайғы

\/

 

[А] 63

К.Ясперс бойынша: “Адамзаттың кіндікті заманы” - осьтік уақыт кезеңі, осы кезде адамзат баласы рухани оянып, дін мен миф түсіндірген дүние туралы пайымдауларға қанағаттанбай философия пайда болған:

1+ VIII - II ғ.б.з.д

2- V-II б.з.д

3- I-V б.з.д.ғ

4- I-VIII ғ.ғ

5- ХIV-ХVI ғғ

\/

 

[А] 64

Қандай тарихи кезiнде, философия - «Құдай сөзi iлiмiнiң құлы» (Діннің қызметшісіне, күңіне айналған) деген пiкiр болған:

1+ Орта ғасырлар

2- Жаңа заман

3- Қайта өрлеу дәурi

4- Антикалық

5- Ағартушылық дәурi

\/

 

[В] 65

“Креационизм” дегеніміз:

1- Көп Құдайларға табыну

2+ Құдай- барлық дүниенің жаратушысы (Құдайдың әлемді жоқтан бар етіп жасампаздықпен жаратуы (креативтілік)

3- Құдайды терістеу

4-Құдай әлемді жаратқан жоқ

5- Құдайды- жоққа шығару

 

\/

 

[А] 66

Адам түсінігіне ортағасыр философиясы қандай үлес қосты:

1- Адам- дене мен жан

2+ Адам - рухани пенде

3- Адам- денелі табиғатты жаратылыс

4- Адам- кінәсы бар жаратылыс

5- Адам- уақытша жаратылыс

\/

 

[А] 67

Киелі Августин зұлымдылықтың себебін неден көреді:

1- Дүниенің кемеліне жетпегендігінен

2+ Адам ерігінің ауытқуынан

3- Адам санасынан

4- Адам сезімінен

5- адамның бейсанасынан

\/

[А] 68

Ортодоксалдық схоластиканы жүйелеушi христиандық догмаларының дұрыс мағыналы формасын iстеушi:

1+ Э. Роттердамский

2- Ф. Аквинский

3- С. Боэций

4- И.Д. Скотт

5- И.С. Эреугена

\/

 

[А] 69

“Өткен шақ- біздің есіміз, қазіргі шақ-кірпік қағыс, болашақ-бірдеңені ынта қылып күту” деген кімнің ойы:

1- Фома Аквинскийдің

2+ А.Августиннің

3- У.Оккамның

4- Филонның

5- Сиггер Брабантскийдің

\/

 

[А] 70

“Бұл дүниені зұлым Құдай жаратқан” деген кімнің пікірі:

1- Христианның

2+ Гностиктердің

3- Манихейстердің

4- Плотиннің

5- Проклдің

\/

 

[А] 71

Неоплатонизмнің негізгі түсінігі:

1- Эманация

2+ Креация

3- Негация

4- Конформация

5- Генерация

\/

 

[А] 72

А.Августин философиясындағы “Фабрикация” нені білдіреді:

1- Құдайдың табиғатты жаратуы

2+ Адамның қандай да болсын бір затты жасауы

3- Адамды өтірік кінәлау

4- Сатқындық

5- Ерлік

\/

 

[А] 73

Орта ғасыр схоластикасының белгілі өкілі:

1- Ямвлих

2+ Ф.Аквинский

3- А.Августин

4- Ибн-Сина

5- Әл-Фараби

\/

 

[А] 74

Ф.Аквинский сенім мен парасат, ақиқат қатынасын қалай шешкен?

1+ Сенім парасаттан жоғары

2- Парасат сенімнен жоғары

3- Олар бірдей мәнді

4- Үміт жоқ

5- Шындық жоқ

\/

 

[В] 75

У.Оккамның принципі:

1+ Мән-мағыналарды қажеттіктен артық көбейтуге болмайды (Оккам ұстарасы бритва Оккама)

2- Тепе-теңдік қағидасы

3- Қандай да болсын құбылыс - мәнді

4- Өзін-өзі тану

5- Құбылысты жеткілікті тану

 

\/

 

[А] 76

Жердегі қала мен аспан қаласы туралы ілімді кім негіздеген:

1+ А.Августин

2- Ямвлих

3- Ф.Аквинский

4- Плотин

5- Демосфен

\/

 

[А] 77

Орта ғасыр философиясындағы реализмнің пікірі:

1+ Универсалиялар заттардан тәуелсіз өмір сүреді

2- Универсалиялар - тек заттар атауы

3- Тек бірыңғай зат қана жүзеге асады

4- Универсалиялар заттармен тең

5- Универсалиялар жоқ

\/

 

[А] 78

Дүниедегі барлықтың мақсатқа лайықты жаратылысы негізінде құдай болмысының дәлелдерін (5дәлелін) кім негіздеген?

1+ Фома Аквинский

2- Иоанн Скотт

3- Альберт Великий

4- Филон

5- Ибн-Сина

\/

 

[А] 79

“Болмыстың толық болуы Құдайда. Дүниенің болмысқа тек қана қатысы бар” деген ой иесі:

1+ Фома Аквинский

2- Иоанн Скотт

3- Альберт Великий

4- Филон

5- Прокл

\/

 

[А] 80

Ибн Рушд сенім мен парасат ақиқаттар арақатынасы туралы сұрақты қалай шешеді:

1+ Сенім парасаттан жоғары

2- Парасат сенімнен жоғары

3- Олар бірмәнді және бір бірінен тәуелсіз

4- Сенім жалған

5- Парасат қателеседі

\/

 

[А] 81

Қандай философ медицина дамуына үлкен үлесін қосты:

1+ Ибн-Сина

2- Әл-Газали

3- Ибн-Холдун

4- Ибн-Рошд

5- Ибн-Халдун

\/

 

[А] 82

Басқарушыларға (билеушіге) қажетті қасиеттерді зерттеген:

1- Әл-Газали

2+ Әл-Фараби

3- Әл-Бируни

4- Ибн-Сина

5- Әл-Хамади

\/

 

[А] 83

Білетіндердің ұстазы:

1- Әл-Фараби

2+ Ибн-Рушд

3- Ибн-Сина

4- Ибн-Халдун

5- Ұлықбек

\/

 

[А] 84

Ізгі және надан қала туралы ілімді негіздеген:

1+ Әл-Фараби

2- Ибн-Сина

3- Әл-Газали

4- Ибн-Халдун

5- Джалаладин Румн

\/

 

[А] 85

Дүниенің мәңгілігін және адам жанының өлімге жаралғандығын мойындаған орта ғасыр ойшылы:

1+ Ибн-Рушд

2- Әл-Фараби

3- Әл-Газали

4- Ибн-Халдун

5- Ибн-Сина

\/

 

[А] 86

“Егер адамдар өз үй маңайына жидек ағаштары емес, кипаристер еге бастаса - олар дағдарыстың ырымы. Өйткені олардың не дәні жоқ, не иісі жоқ, олар тек қана әдемі”. Бұл ойдың иесі кім? Кейбіреулер оны қазіргі әлеуметтану мен саясаттанудың әкесі деп санайды:

1- Әл-Фараби

2- Ибн-Сина

3+ Ибн-Халдун

4- Ибн-Рошд

5- Әл-Бируни

\/

 

[С] 87

Қайта Өрлеу өй-өрiсiндегi, идеологиядағы, мәдениетiндегi негiзгi бағыты:

1- Антропоцентризмге қарсы күрес

2+ Теоцентрліктен антропоцентристік әлемдi тануға көшу

3- Пацифизмның женуiне ұмтылыс

4- Космоцентрикалық дуниетанымға қайтып оралу

5- Обскуратизм

 

\/

 

[В] 88

Қайта Өрлеу дәуірiнiң утопист-ойшылдарын атаныз:

1- Петрарка, Лоренцо Валла

2+ Томас Мор, Компанелла

3- Кант, Декарт

4- Роттердамский, Роджер Бэкон

5- Коперник, Бруно

 

[А] 89

“Адам өмірден мейлінше ләззат алу үшін жаралған” деген ой иесі кім?

1- Н.Макиавелли

2- Н.Кузанский

3+ Лоренцо Валла

4- Филон

5- Анаксагор

\/

 

[А] 90

“Қарама-қарсылықтардың сәйкес келуі” пікірінің иесі:

1+ Н.Кузанский

2- Дж.Манетти

3- Г.Галилей

4- Коперник

5- Бруно

\/

 

[А] 91

Кім адамның танымдылық мүмкіншіліктерін сезім, ақыл және парасат деп бөлді:

1- Дж.Манетти

2+ Н.Кузанский

3- Н.Макиавелли

4- Коперник

5- Валла

\/

 

[А] 92

Философия тарихында кім алғаш рет саясат пен моральды бөлген:

1+ Н.Макиавелли

2- Д.Бруно

3- Г.Галилей

4- Аристотель

5- Платон

\/

 

[А] 93

Батылдық пен абайлық - саясатшының қажетті қасиеттері. Бірақ Макиавелли бойынша осылардың қайсысын алға қою керек:

1- Батылдықты

2- Абайлықты

3- Еш қайсысында

4+ Батылдық пен абайлық- бір уақытта

5- Оны да және басқаны да алып тастау қажет

\/

 

[А] 94

Пантеизм- бұл қандай екi түсiнiктің бірлігі туралы iлiм?

1+ Құдай мен табиғат

2- Ақыл-ой мен ерiк

3- Бiлiм мен сенiм

4- Уақыт пен кеңiстiк

5- Жеке тұлға мен индивид

\/

 

[А] 95

“Күн- Ғарыштағы жұлдыздардың біреуі ғана” деген ой иесі:

1- Н.Коперник

2- Г.Галилей

3+ Д.Бруно

4- Кузанский

5- Филон Александрийский

\/

 

[А] 96

“Күн- Ғарыштың орталығы” деген ой иесі:

1+ Н.Коперник

2- Д.Бруно

3- М.Лютер

4- Кальвин

5- Галилей

\/

 

[А] 97

“Шақырылғандар көп, бірақ таңдалғандар аз”. Осы Библияның қағидасына кім жаңа түсінік берді:

1- М.Лютер

2+ Ж.Кальвин

3- Мирандолла

4- Валла

5- Манетти

\/

 

[А] 98

Кім тәжірбиелік білімді “жеміс беретін” және “жарық беретін” деп бөлген:

1- И.Кант

2- Дж.Локк

3+ Ф.Бэкон

4- Декарт

5- Спиноза

\/

 

[А] 99

Жаңа Еуропа рационализмінің іргетасын қалаушы:

1+ Р.Декарт

2- Т.Гоббс

3- И.Кант

4- Локк

5- Лейбниц

\/

 

 [А] 100

“Адам табиғаты бойынша өзімшіл” деген ой иесі:

1- Р.Декарт

2- И.Фихте

3+ Т.Гоббс

4- Ф.Бэкон

5- Локк

\/

 

[А] 101

Жаңа Еуропа философиясында танымның индуктивті әдісін кім жасады:

1- И.Кант

2- Р.Декарт

3+ Ф.Бэкон

4- Д.Локк

5- Лейбниц

\/

 

[А] 102

“Дүние денелі және ойлайтын субстанциялардан тұрады” деген ой иесі:

1+ Р.Декарт

2- Б.Спиноза

3- И.Фихте

4- Г. Гегель

5- Л. Фейербах

\/

 

[А] 103

Библиядан жүздеген қайшылықтар байқап, ол оның құдайдық емес адами шығу тегін дәлелдеген. Ол:

1+ Б.Спиноза

2- Гегель

3- Дж.Локк

4- Фейербах

5- Фихте

\/

 

[А] 104

“Монада” кімнің түсінігі:

1- Б.Спинозаның

2- Б.Мандевильдің

3+ В.Лейбництің

4- Локктың

5- Фейербахтың

\/

 

[А] 105

“Ойлаймын, демек өмір сүремін” деген принципті пікір:

1- Ф.Бэконның

2+ Р.Декарттың

3- Б.Спинозаның

4- Гегельдің

5- Фихтенің

\/

 

[А] 106

“Адам сезімі бізді қателіктерге әкеледі, сондықтан да барлығын да парасат - ақыл арқылы тексеру қажет” деген ой иесі:

1+ Р.Декарт

2- Дж.Локк

3- Ш.Монтескье

4- Гегель

5- Фихте

\/

 

[А] 107

Кім мемлекеттің шығу тегі жөніндегі қоғамдық келісім теориясын жасаған:

1- Ш.Монтескье

2+ Т.Гоббс

3- Ф.Бэкон

4- Фихте

5- Шеллинг

\/

 

[А] 108

Адам жаны- tabula raza /таза тақта/ деп санаған:

1+ Дж.Локк

2- Ф.Вольтер

3- Г.Гельвеций

4- Гольбах

5- Шеллинг

\/

 

[А] 109

“Таным идолы” туралы ілімді шығарған:

1- Ж.Ж.Руссо

2+ Ф.Бэкон

3- Б.Спиноза

4- Локк

5- Гельвеций

\/

 

[А] 110

Б.Спиноза қанша субстанцияны қолдайды:

1+ Бір

2- Екі

3- Біреуінде емес

4- Үш

5- Бес

\/

 

[А] 111

Танымның дедуктивті әдісін кім жасаған:

1+ Р.Декарт

2- И.Кант

3- Л.Фейербах

4- Гельвеций

5- Гольбах

\/

 

[А] 112

Дүниенің алдын-ала үйлестірілгені туралы ілімді жасаған:

1- Дж.Локк

2- Л.Фейербах

3+ В.Лейбниц

4- Гельвеций

5- Ж.Ж.Руссо

\/

 

[А] 113

“Бұрын тәжірибеде жоқ нәрсенің, ақылда да болуы мүмкін емес” формуласы:

1+ Сенсуализмнің

2- Рационализмнің

3- Конвенционализмнің

4- Эмпиризмнің

5- Априоризмнің

\/

 

[А] 114

Қисындағы жеткілікті негіздеме заңдылығын құрастырған:

1- Ф.Шеллинг

2- И.Гете

3+ В.Лейбниц

4- Фихте

5- Гельвеций

\/

 

[А] 115

Интеллектуалды интуиция танымның жоғарғы түрі деп есептеген:

1+ Б.Спиноза

2- Дж.Локк

3- П.Гольбах

4- Фейербах

5- Гердер

\/

 

[С] 116

Дж.Локк екіншілік қасиеттерге нені жатқызады:

1+ Иіс

2- Тығыздық

3- Пішінді

4- Ауыртпалықты

5- Созылмалы

\/

 

[А] 117

Жаңа дәуірдің субъективті идеалисі:

1- Г.Гегель

2+ И.Кант

3- Ф.Вольтер

4- Гельвеций

5- Фейербах

\/

 

[А] 118

Құдайды алғы жаратушы ретінде, әрі қарай Дүние өзіндік заңдылықтарымен дамығандығын көрсеткен ілім:

1- Солипсизм

2- Телелогизм

3+ Деизм

4- Монизм

5- Плюрализм

\/

 

[А] 119

“Құқықтық дүниеге көзқарас” қолдаушысы:

1- Л.Фейербах

2+ Ш.Монтескье

3- И.Фихте

4- Гердер

5- Гельвеций

\/

 

[А] 120

“Абсолюттік идея”- философиялық жүйедегі кімнің бастапқы категориясы:

1- И.Фихтенің

2+ Г.Гегельдің

3- А.Шопенгауердің

4- Ницшенің

5- Фейербахтың

 

[А] 121

 «Ненi бiле аламын?», «Не iстеуiм керек?», «Неге үмiттене аламын?» деген сұрақтардың авторы кiм?:

1+ Кант

2- Вольтер

3- Ж.Ж.Руссо

4- Гегель

5- Лейбниц

\/

 

[А] 122

Танымның диалектикалық әдісін құрастырған:

1+ Г.Гегель

2- Л.Фейербах

3- Ф.Ницше

4- Шопенгауер

5- Лейбниц

\/

 

[В] 123

Л.Фейербахтың дүниеге көзқарасы:

1+ Натурализм (антропологиялық материализмді негіздеген)

2- Эмпиризм

3- Субъективті идеализм

4- Объективті идеализм

5- Плюрализм

\/

 

[А] 124

Г.Гегель бойынша дін мен философияның арақатынасы: (Философия оймен шолған дәуір, Философия ылғи да өмір көшінен қалып жүреді деген де Гегель)

1+ Философия діннен жоғары

2- Дін философиядан жоғары

3- Бірдей мәнді

4- Олар- ымыраланыспайды

5- Оларды салыстыруға болмайды

\/

 

[А] 125

Кім әлеуметтік нормаларды ресми және моральды деп бөлген:

1+ И.Кант

2- Л.Фейербах

3- Г.Гегель

4- Гельвеций

5- Вольтер

\/

 

[А] 126

“Әрекет жасау, жасау және тағы жасау!” лозунгі:

1+ Гегельдің

2- Фихтенің

3- Шеллингтің

4- Ж.Ж.Руссоның

5- Вольтердің

\/

 

[А] 127

Шеллинг бойынша кім интеллектуалды интуицияға қабілетті?

1+ Ақылды жануарлар

2- Кемеңгерлер

3- Кәдімгі адамдар

4- Құдай

5- Періштелер

\/

 

[А] 128

Кант бойынша практикалық парасат немен байланысты?

1- Бостандық әлемімен

2+ Қажеттілік әлемімен

3- Құдаймен

4- Жердегі әлеммен

5- Себеп-салдармен

\/

 

[А] 129

Моральдың категориялық императивін құрастырған:

1+ И.Кант

2- И.Фихте

3- Г.Гегель

4- Конфу-Цзы

5- Махавира

\/

 

[А] 130

Гегель бойынша абсолюттік рухтың сатысы: (субъективтік рухта - биологиялық түр ретінде адам пайда болады, объективтік рухта - қоғам, мораль, құқық пайда болады. Абсолюттік рухта - өнер, дін, философия пайда болады)

1+ Өнер, дін, философия

2- Қиялдар, дін, философия

3- Ғылым, өнер, дін

4- Ғылым, өнер, философия

5- Ғылым, мораль, өнер

\/

 

[А] 131

И.Фихте философиясының негізінде не жатыр?

1+ Табиғат

2- Абсолюттік идея

3- Мен

4- Ол

5- Зат

\/

 

[А] 132

И.Кант бойынша сезімділіктің априорлық формалары:

1+ Кеңістік пен уақыт

2- Қозғалыс пен тыныштық

3 - Сезім мен парасат

4- Қозғалыс және даму

5- Иіс пен аңлау

\/

 

[А] 133

К.Маркстің ашқан көрнекті жаңалығы:

1+ Тарихты материалистік тұрғыдан түсінуі

2- Адамды материалистік тұрғыдан түсінуі

3- Танымдағы бейнелеу теориясы

4- Энергияны сақтау заңы

5- Гравитация заңы

\/

 

[В] 134

Марксизм даму көзі ретінде нені қолдайды:

1+ Iшкі қайшылықтарды

2- Бірлік пен қарсылықтардың күресі

3- Сыртқы ықпалды

4- Заттардың өзара тартуын

5- Алғы басты дүмпуін

\/

 

[В] 135

К.Маркс қандай қоғамдық талдау тәсілін құрастырған:

1+ Формациялық

2- Өркениеттік

3- Натуралистік

4- Географиялық

5- Биологиялық

\/

 

[А] 136

С.Кьеркегор бойынша философияның басты мәселесі:

1+ Адамның өмір сүруі

2- Материалды өнеркәсіп

3- Қоғам

4- Таным

5- Адамның ішкі жан дүниесі

\/

 

[В] 137

“Философия- ғылым емес, өнер” деген пайымдауды жасаған:

1+ А.Шопенгауер

2- Г.Гегель

3- З.Фрейд

4- Бергсон

5- Спиноза

\/

 

[А] 138

С.Кьеркегор бойынша адам өмiрiнiң үш сатысы:

1+ Эстетикалық, этикалық, діни

2- Табиғи, қоғамдық, рухани

3- Табиғи, эстетикалық, этикалық

4- Жастық, балалық, кәрілік

5- Жастық, ержету, өшу

\/

 

[А] 139

 А.Шопенгауердің “Әлемдік ерігі”:

1+ Санадан жоғары

2- Бейсаналы

3- Интуитивті

4- Құдайлықтан шығады  

5- Сезімдік

\/

 

[А] 140

 А.Шопенгауердің “Әлемдік ерігін” қалай танып білуге болады:

1- Ғылыми

2+ Эстетикалық

3- Этикалық

4- Интуитивті

5- Конвенциональдық

\/

 

[В] 141

О.Конт бойынша адамзат интеллектуалды эволюциясының үш сатысы:

1+ Теологиялық, метафизикалық, позитивтік

2- Діни, этикалық, метафизикалық

3- Эстетикалық, этикалық, метафизикалық

4- Философиялық, психологиялық

5- Мифологиялық, философиялық, діни

\/

 

[А] 142

Позитивизмдегі ақиқатты тексеру процедурасы:

1+ Верификация

2- Консолидация

3- Специализация

4- Фальсификация  

5- Экстериоризация

\/

 

[А] 143

И.Лакатостың ғылыми-зерттеушілік бағдарламасы неден тұрады:

1+ Қатты өзектен және қорғаушы белдіктен

2- Қатты өзектен және негативті эвристикадан

3- Қатты өзектен және гипотезден

4- Теория және тәжірибеден

5- Тәжірибеден, гипотезадан

\/

 

[А] 144

“Парадигма” ұғымын ғылымға енгізген:

1+ Т.Кун

2- Э.Фромм

3- А.Адлер

4- Б.Рассел

5- Уайтхед

\/

 

[А] 145

М.Хайдеггердің негізгі философиялық ұғымы:

1+ Қол астындағы-болмыс (осындағы болмыс) dasein дазайн

2- Сұраушы- болмыс

3- Бостандық

4- Материя  

5- Рух

\/

 

[А] 146

“Сананың интенционалдығы” ненің негізгі ұғымы: (интенция бұл сананың объектіге бағытталатын табиғатын түсіндіретін термин Гуссерльдің феноменологиясы)

1+ Феноменологияның

2- Лингвистикалық философияның

3- Прагматизмнің

4- Экзистенциализмнің

5- Неотомизмнің

\/

 

[А] 147

Герменевтиканың негізгі өкілі:

1+ Г.Гадамер

2- Р.Карнап

3- Э.Гуссерль

4- Рассел

5- Сартр

\/

 

[А] 148

А.Бергсон философиясындағы танымның негізгі тәсілі:

1+ Сана

2- Сезім

3- Интуиция

4- Практика

5- Эксперимент

\/

 

[А] 149

Ф.Ницше философиясындағы негізгі ұғым: (Ницшеде бұдан бөлек, мәңгі қайта оралулар вечное возвращение, асқан адам сверх человек деген ұғымдар бар).

1- Әлемдік ерік

2+ Билікке ұмтылған ерік (адам билік етуге ұмтылуы керек, ол құлдық моральді сынаған.)

3 - Бейсаналы ерік

4- Жоғарғы парасат

5- Интуиция

\/

 

[А] 150

Психоанализдің негізін қалаушы:

1- К.Поппер

2+ З.Фрейд

3- Ф.Ницше

4- Э.Фромм

5- Уайтхед

\/

 

[А] 151

Психоанализге “архетип” (түпкі сана) ұғымын енгізген:

1- Э.Фромм

2+ К.Юнг

3- З.Фрейд

4- Ф.Ницше

5- А.Шопенгауер

\/

 

[А] 152

Экзистенциализмдегі адамның тектік айырмашылығы неде?

1- Бостандықта

2+ Оның күнәсында

3- Махаббатта

4- Санада

5- Ләззатта

\/

 

[А] 153

Экзистенциализмнің негізгі қағидасы:

1+ Өмір сүру (тіршілік ету) мәннің алдында болады

2- Олар бір мезгілде берілген

3- Мән жаратылыстың алдында болады

4- Адам әлемнің мәніне қатысты

5- Адамның өмір сүруі тамаша

\/

 

[А] 154

З.Фрейд бойынша адамның рухани күйі мен ішкі сезімінің сатылары:

1+ Бейсаналы, сана, санадан жоғары

2- Сезім, ақыл, парасат

3- Ақыл, парасат, парасаттан жоғары

4- Интуиция, инстинкт, парасат

5- Инстинкт, парасат, санадан жоғары

\/

 

[А] 155

Ноосфера ненің сферасы (қабаты) болып табылады:

1+ Парасаттың

2- Жануарлар әлемінің

3- Өсімдіктер әлемінің

4-Адамның ақылды әрекеті

5- Ғарыштық парасаттың

\/

 

[С] 156

Теяр де Шарден бойынша дүниенің радиалды құрамы:

1+ Физикалық энергия

2- Психикалық

3- Атом ядросының энергиясы

4- Үйкеліс күші

5- Жердің орбитасы

\/

 

[А] 157

Сэр К.Поппер танымға қандай принцип енгізді:

1+Фальсификация

2- Верификация

3- Стимуляция

4- Регенерация

5- Генерализация

\/

 

[В] 158

Фрейдтік “Либидо” нені білдіреді:

1+ Бейсаналықты

2- Саналықты

3- Санадан жоғары

4- Сезім

5- Интуиция

\/

 

[В] 159

Экзистенциализмдегі “шекаралық жағдай” нені білдіреді:

1+ Өмір мен өлім арасындағы жағдайды

2- Геосаясаттық жағдайды

3- Адамдар арасындағы жағдайды

4- Үлкендер мен жасөспірімдер арасындағы жағдайды

5- Мемлекетаралық жағдайды

 

[А] 160

“Иелену немесе болу” кітабын кім жазған:

1- А.Адлер

2- К.Хорни

3+ Э.Фромм

4- Ф.Ницше

5- А.Бергсон

\/

 

[А] 161

“Шығармашылық екпін” ұғымын кіргізген:

1+ А.Бергсон

2- Э.Фромм

3- Ф.Ницше

4- Рассел

5- Т.Кун

\/

 

[В] 162

Орыс философиясындағы батысшылар өкілі:

1+ П.Я.Чадаеев

2- С.Л.Франк

3- А.С.Хомяков

4- Лосский

5- Н.А.Бердяев

\/

 

[А] 163

В.С.Соловьевтің барлық бірліктік (всеединства) философиясы неден шығады?

1+ Құдай мен дүниенің бірлігінен

2- Барлық бірлік Құдайда

3- Барлық бірлік санада

4- Барлық бірлік жанда

5- Барлық бірлік сезімде

\/

 

[В] 164

Ресейлік қоғамының қауымдық дамуы үшін алға шыққандар:

1+ Славянофильдер

2- Батысшылар

3- Діни философтар

4- Эстетикалық бағыт

5- Этикалық бағыт

\/

 

[А] 165

 А.Н.Бердяев философиясының негізгі ұғымы:

1- Сана

2+ Еріктік (еркіндіктің үш түрін айтады: иррационалды яғни таза еркіндік, рационалды ақыл-ойға негізделген еркіндік және Құдайдағы еркіндік)

3- Табиғат1

4- Сезім

5- Материя

\/

 

[А] 166

Ғаламшардағы өмірдің пайда болуы мен дамуында күннің рөлін көрсеткен:

1+ А.Л.Чижевский

2- С.Н.Булгаков

3- Н.К.Рерих

4- Лосский

5- А.Н.Бердяев

 

[А] 167

“Адамның шығармашылық-көркейту іс әрекеті әдемілікке негізделген” деген кімнің ойы:

1+ Н.К.Рерихтің

2- В.И.Вернадскийдің

3- С.Л.Франктың

4- В.С.Соловьевтің

5- А.Н.Бердяевтің

\/

 

[В] 168

Қазақ философиясының басты пәні:

1- Онтология

2- Гносеология

3+ Антропология

4- Монодология

5- Атомистика

\/

 

[А] 169

Қандай философиялық көзқарас шығыстық араби – мұсылман ойшылдардың және көптеген қазақ ағартушыларының басын бiрiктiрдi:

1- Атеизм

2+ Деизм

3- Эмпириокритицизм

4- Теизм

5- Сенсуализм

\/

 

[А] 170

Әлемдік философияда “Екінші ұстаз” деп кімді атаған:

1- Әл-Газали

2+ Әл-Фараби

3- Әл-Бируни

4- Ибн-Сина

5- Анахарсис

\/

[А] 171

“Тіл мен күншілдікті жүгендей біл” деген кімнің уағыздауы:

1+ Анахарсис

2- Фалес

3- Мұхаммед пайғамбар

4- Будда

5- Махавира

\/

 

[А] 172

“Адам жанында өнер, білім, парасат, сезім, ар-ұят бар” кімнің ойы:

1+ Ж.Баласағұни

2- М.Қашқари

3- Әл-Фараби

4- Ибн-Сина

5- Әл-Ғазали

\/

 

 [А] 173

“Бал бар жерде ара бар. Алдымен араның шаққанын көр”. Берілген ақылды кім айтқан:

1- Ж.Баласағұни

2+ А.Жүйнеки Игүнеги

3- Ибн-Сина

4- А.Яссауи

5- Ұлықбек

\/

 

[В] 174

Ақиқатты танудың қай жолы сопыларды сипаттайды:

1- Рационалистық-теологиялық

2+ Аскетикалық, мистикалық

3- Эмпирикалық

4- Фанатикалық, догматтық

5- Ортодоксалды-исламдық

\/

 

[А] 175

Сопының кемеліне жету сатысының тәртібі:

1+ Шариат, тарихат, ақиқат

2- Шариат, тарихат, джихал

3- Шариат, маслихат, ақиқат

4- Шариат, маврихад, тарихат

5- Маврихад, шариат, ақиқат

\/

 

[А] 176

ХV-ХVI ғғ. жыраулар қойған негізгі мәселе:

1+ Елдің бірлігі

2- Жерлерді көркейту

3- Отырықшылыққа көшу

4- Жауларға тойтарыс беру

5- Таптық күрес

\/

 

[А] 177

Кім өмір бойы “Жерұйық” іздеген:

1+ Асан-Қайғы

2- Шалкиіз-жырау

3- Бұқар-жырау

4- Доспамбет- жырау

5- Сыпыра

\/

 

[А] 178

“Барлық адамзат тағдыры Тәңірдің қолында” деген пікір:

1+ Фатализмнің

2- Натурализмнің

3- Валютаризмнің

4- Сенсуализмнің

5- Рационализмнің

\/

 

[А] 179

“Жақсы адамның аты мен ғалымдардың еңбектері мәңгі өшпес” кімнің жазған жолы: жақсының аты, ғалымның хаты

1- Бұқар- жырау

2- Шал-ақын

3- Доспамбет- жырау

4+ Абай

5- Алтынсарин

\/

 

[А] 180

Қазақ ағартушысы, “географиялық детерминизмнің жақтаушысы”:

1+ Ш.Уәлиханов

2- А.Құнанбаев

3- Ы.Алтынсарин

4- А.Байтұрсынов

5- Б.Майлин

\/

 

[А] 181

Діни философиялық антропологияның өкілі:

1+ Абай

2- Бұқар- жырау

3- Уәлиханов

4- Ы.Алтынсарин

5- М.Дулатов

\/

 

[А] 182

Ш.Құдайбердiұлының негiзгi философиялық еңбегiн атаңыз:

1- «Оян, қазақ»

2- «Адасқан өмiр»

3+ «Үш анық»

4- «Естелiктерден үзiндi»

5- «Әдеби жолкөрсеткiш»

\/

 

[А] 183

Философиялық көзқарасында ағартушы - деист болған:

1- Шәкәрім

2- Бұқар-жырау

3+ Абай

4- А.Яссауи

5- Ы.Алтынсарин

\/

 

[А] 184

Халықты шаруашылықтың жаңа күшейтілген әдістеріне үгіттеген ағартушы:

1- Шәкәрім

2+ А.Байтұрсынов

3- М.Жұмабаев

4- М.Дулатов

5- Досмұхамедов

\/

 

[В] 185

Диалектикалық логика (қисынның) мәселелерінің көрнекті зерттеушісі:

1+ Ж.Әбділдин

2- М.Аженов

3- Т. Ғабитов

4- М.Сабитов

5- М.Сужиков

\/

 

[А] 186

Шәкәрімнің “үш анығы”:

1+ Ғылыми білім, діни аян, ар-ұят

2- Өмірлік тәжірибе, ғылыми-білім, ар-ұят

3- тәжірибе, Құдайдың айқындығы, ар-ұят

4- интуиция, сезім, парасат

5- білім, сезім, тәжірибе

\/

 

[А] 187

Адам мәселесін зерттейтін көрнекті қазақстандық зерттеуші:

1+ Қ.Әбішев

2- М.Сабитов

3- С.Ақатай

4- А. Аженов

5- Д. Кішібеков

\/

 

[А] 188

Әл-Фараби шығармашылығының көрнекті зерттеушісі:

1+ А.Қасымжанов

2- К.Рахматуллин

3- Т.Ғабитов

4- Ж.Алтаев

5- Л.Асқаров

\/

 

[А] 189

“Болмыс” пен “материя” категорияларының арақатынасы:

1+ Болмыс материя ұғымынан кең

2- Олар бір мәнді

3- Материя болмыс ұғымынан кең

4- Болмыс пен материяны салыстырмайды

5- Болмыс материалдық

\/

 

[А] 190

Болмыстың негізгі белгісі:

1+ Өмір сүруі

2- Өзгермеуі

3- Бөлінбеуі

4- Бөлінуі

5- Өзгеруі

\/

 

[В] 191

Болмыстың негізгі екі түрлері:

1+ Материалдық және рухани болмыс

2- Біріншілік және екіншілік табиғаттың болмысы

3- Жаралған болмыс

4- Физикалық және химиялық болмыс

5- Тірі және өлі материяның болмысы

\/

 

[А] 192

Материализм бастапқы ретінде нені қолдайды?

1+ Табиғат болмысын

2- Объективті рух болмысын

3- Жаратылған болмысты

4- Адам болмысын

5- Энергия болмысын

\/

 

[А] 193

Барлық материалдық объектiлердiң жаны бар дейтiн iлiм:

1- Пифагореизм

2+ Гилозоизм

3- Академизм

4- Экзистенциализм

5- Тотемизм

\/

 

[В] 194

Субстанция:

1+ Болмыстың алғы негізі.

2- Болмыстың алғы қозғаушысы

3- Атом

4- Электрон

5- Барлық құбылыстар

\/

 

[А] 195

Болмыстың негізделуінде екі субстанцияны қолдау нені білдіреді:

1- Плюрализм

2+ Дуализм

3- Монизм

4- Конвенционализм

5- Прагматизм

\/

 

[В] 196

Материя нені көрсететін философиялық категория:

1+ Объективті шындықты

2- Затты

3- Өрісті

4- Атомды

5- электронды

\/

 

[А] 197

 Материяның негізгі екі түрі:

1+ Зат пен өріс

2- Электрондар мен атомдар

3- Заттар мен кеңістік

4-  Физикалық және химиялық

5- Өлі және тірі

\/

 

[В] 198

Индетерминизм ұстанымын көрсетiңiз:

1- Барлық өмiр сүретiнiң себебi атом

2+ Өмiрде барлығы кездейсоқ пайда болады

3- Табиғатта себеп- салдар жоқ

4- Дүниедегi барлық құбылыстар себептi байланыста

5- Өмiрдегi барлықтың себебi Құдай

\/

 

[А] 199

Аристотельдік мағынадағы метафизика:

1+ Болмыс туралы ілім (метафизика болмыстың, заттар мен құбылыстардың алғашқы бастаулары мен принциптерін зерттейді)

2- Даму туралы ілім

3- Метан туралы ілім

4- Адам туралы ілім

5- Тірі табиғат туралы ілім

\/

 

[А] 200

Барлық физикалық үрдістердің субстраты болып не табылады:

1+ Элементарлық бөлшектер

2- Молекулалар

3- Макроденелер

4- Жұлдыздар

5- Галактикалар

\/

 

[В] 201

 

Диалектикалық материализмдегі қозғалыстың қайнар көзі:

1+ Iшкі қайшылықтар

2- Сыртқы дамуы

3- Тартылу

4- Итерілу

5- Құдай

\/

 

[А] 202

Кеңістік пен уақыттың субстанциалдық түсінігі кімге жатады:

1- Платонға

2- Аристотельге

3+ Демокритке

4- Парменидке

5- Зенонға

\/

 

[А] 203

Атомдық- молекулярлық байланыс неге жатады:

1-  Қозғалыстың механикалық түріне

2- Биологиялық

3+ Химиялық

4- Әлеуметтік

5- Планетарлық

\/

 

[А] 204

Кеңістік пен уақыттың салыстырмалы табиғатын кім дәлелдеді:

1-В.Гейзенберг

2- Н.Бор

3+ А.Эйнштейн

4- Ньютон

5- Галилей

\/

 

[А] 205

Кеңістік пен уақытты сезімділіктің априорлық формасы ретінде қарастырған:

1+ И.Кант

2- К.Маркс

3- И.Ньютон

4- Фихте

5- Шеллинг

\/

 

[А] 206

А.Эйнштейннің салыстырмалы теориясы бойынша материалды үрдістердің кеңістік пен уақыттық мінездемелерінің жарықтың жылдамдығына жақын қозғалыста өзгеруі қандай салдарға әкеледі:

1+ Уақыттың баяулауы және дене көлемінің азаюы

2- Уақыттың жылдамдауы және кеңістіктің ке

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: