double arrow

Список використаної літератури

3

 

1. Білик Б.І. Культурологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: КНИГА, 2004. - 408 с.

2. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: Літера, 2000. - 464 с.

3. 3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М.: Искусство, 1988 - 1993. - Вып.1.2.3

4. Історія українського мистецтва в 6 т. - К.: АН УРСР. Голов. ред. УРЕ. - 1966 - 1970.

5. Кучменко Е.М. До проблеми примітивізму в образотворчому мистецтві Нового і Новітнього часу. - К.: Знання, 1999. - 22 с.

6. Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво, 1994. - 288 с.

7. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А.

8. Культурологія: Навчальний посібник: Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 392 с.3
Сейчас читают про: