double arrow

Дослідження форми тіла людини. Виміри фігур


Мета:Вивчення основних прийомів антропометричного дослідження, освоєння методики визначення розмірних ознак, необхідних для конструювання одягу за різними методиками конструювання.

Завдання

1. Вивчити схему розташування на тілі людини основних антропометричних точок і схему виміру основних розмірних ознак.

2. Провести виміри фігури, записати й проаналізувати результати.

Посібники й інструменти: методичні рекомендації, навчальні плакати; сантиметрова стрічка, антропометр.

Література:

1. ГОСТ 17522-22. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. – М., 1972.

2. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды/Рекомендации ОАО ЦНИИШП. – М.: Изд-во ЦНИИШП, 2003.

3. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. - М.:Легкая индустрия, 1980 – 216 с.

4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1. Теоретические основы. – М., 1988.Сейчас читают про: