double arrow

Список літератури. 1. Методичні вказівки до другої педагогічної практики


1. Методичні вказівки до другої педагогічної практики. Укладач: Попова Т.І. - Харків: УІПА, 2013. - 26 с.

2. Програма і методичні вказівки до педагогічного стажування для слухачів магістратури. Під загальною редакцією д-ра пед. наук професора Коваленко О.Е. (Харків: УША, 2003.-22 с.

2. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических техникумов. – Екатиренбург: Издательство «Деловая книга», 1996. – с.114-115

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – С.45-55

4. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований – Х.: ЧП «Штрих», 2003. – 480 с.

5. Методика професійного навчання: конспект лекцій за темами: „Організаційні форми виробничого навчання та їх вибір”, „Методи виробничого навчання та їх вибір”. Для студентів спеціальності 7.01010123 / Упоряд.: Т.А. Дев'ятьярова. – Харків: УІПА, 1997. – 50 с.

6. Никифоров В.И. Основы и содержание подготовки инженера-преподавателя к занятиям. – Л.: из-во Ленингр. ун-та, 1987. – С.86-106, 117-136.
7. Устемиров К.У., Васильев И.Б., Девятьярова Т.А. Методика обучения общетехническим и специальным дисциплинам. – Алматы: РАД и АЛ. 2006. – 304 с.

8. Шматков Е.В. Методика професійного навчання (навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності „Професійне навчання”). – Харків, 2000. – с. 4-11

9. Шматков Е.В., Коваленко О.Е. Методика професійного навчання. Ч. 2. Методика професійно-практичного навчання: навч. посіб. для студ. інж.-пед. спеціальностей вищих навчальних закладів II–IV рівней акредитації. – Харків, 2002. – 213 с.

Назва змістовною модуля

           
   
 
   
 
   


Додаток 1
Сейчас читают про: