double arrow

Основи законодавства України про охорону здоров’я


5. Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

6. Закон України про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi

7. Закон України “про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

8. Закон України Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

9. Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення

10. Закон України Про колективні договори і угоди

11. Закон України Про підприємства в Україні

12. Закон України Про пожежну безпеку

13. Цивільний кодекс України

14.Порядок визначення страхових тарифів підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1423)

15. Застосування міжнародних договорів та угод. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

16. Страхови виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 998)

17. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;

18. Типове положення про службу охорони праці;

19. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

20. Типове положення про навчання з питань охорони праці;

21. Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

22. Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

23. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі;

24. Граничні норми піднімання та переміщення важких речей жінками;

25. Граничні норми піднімання та переміщення важких речей неповнолітніми;

26. Положення про медичний огляд працівників певних ка­тегорій;

27. ГОСТ 12.4.026—76* «Цвета сигнальньїе й знаки без-опасности»;

28. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані прохо­дити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;

29. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на під­приємстві;

30. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засо­бами індивідуального захисту;

31. Типове положення про комісію з питань охорони праці;

32. Типове положення «Про кабінет охорони праці».
33. Законодавство України про охорону праці 1-3 том

34. Основи охорони праці. Ткачук К.Н.

35. Система стандартов по охране труда. Романчук А.А.

36. Большов М. М. и др. Охрана труда в сельском хозяйстве. Справочник. М., «Колос», 1980.

37.Большов М, М. и др. Охрана труда в сельском хозяйстве. Справочник. М., «Колос», 1975, с. 111—124.

38. Солуянов П. В. и др. Охрана труда. М., «Колос», 1977. ;

39. Зорькин П. Г. Организация охраны труда в сельском хозяйстае. М,., «Колос», 1976.

40. Калошна А. И, Охрана труда. М., «Колос», 1981.

Д о п о л н и т е л ь н а я:

1. Филатов Л. С. и др. Безопасность труда вв сельскохозяйственном производстве. М., Россельхозиздат, 1988.

2. Калошин А. И, Охрана труда. М., «Колос», 1981.

3.Большов М, М. и др. Охрана труда в сельском хозяйстве. Справочник. М., «Колос», 1978.

4. Лоранский Д. Н. и др. Меры безопасности при работах с пести­цидами и удобреннями. М., «Колос», 1975.

5. Луковников А. В. Охрана труда. М., «Колос», 1984.

6. Золотницкий Н. Д. и др. Охрана труда в строительстве. М., «Высшая школа», 1978.

7.Куплевацкий М.Н., Шевелев В.С. Предупреждение травматизма в сельском хозяйстве. Москва. Россельхозиздат, 1985.

8. Сулла М.Б. Охрана труда. Москва. Просвещение, 1989.

9. Зотов Б.И., Купоевацкий Н.М., Семенова О.П. Охрана труда в агропромышленном комплексе. Москва. Роагропромиздат, 1991.

10. Шкрабак В.С., Казлаускас Г.К. Охрана труда. Москва, Агропромиздат, 1989.

11. Величко ИВ, Величко В.И. Гигиена и безопасность труда на тракторах и автомобілях в сельском хозяйстве. Львов, Афиша, 2001.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: