double arrow

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.Визначення диференційованих строків санаторно-курортного лікування хворих із патологією внутрішніх органів / Золотарьова Т. А., Панеко А. В., Торохтін О. М., Польщакова Т. В., Бусова В. С., Біличенко Т. О. — К.: КІМ, 2008. — 96 с.

2. Додаток 4 до наказуМіністерства Охорони Здоров’я України № 72 від 23.02.2001 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини»

3. Здравницы профсоюзов Украины. – К.: Тамед, 1997.

4. Мінеральні води та курорти Львівщини / Під ред. Б. М. Матолича. – Л.: Палітра Друку, 2003. – 96 с.

5. Медицинская реабилитация: Руков. для врачей. / Под ред. В.А. Епифанова. –М.: Медпрес – информ, 2005. – 328 с.

6. Москаленко В. Діяльність галузі охорони здоров’я у 2000 році, завдання щодо подальшого її розвитку та поліпшення рівня здоров’я населення України. // Ваше здоров’я.– №8, 2001.

7. Мощич П.С., Жарикова З.М., Борисенко М.І., Левченко Л.М.Диспансеризація здорових дітей в умовах поліклініки: Навчальний посібник //К.: Вища школа, 2003. – 221 с.

8. Медицинская реабилитация: Руков. для вр. / Под ред. В.А. Епифанова. –М.: Медпрес – информ, 2005. – 328 с.

9. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник. – К.: «Олан», 2004. – 559 с.

10. Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.

11. Основи фізичної реабілітації: навч. Посібник. – Кіровоград: РВВКДПІ ім. В. Винниченка, 2004. – 238 с.

12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 728 від 28 серпня 2010 року «Про диспансеризацію населення».

13. Наказ України «Про курорти» від 5.10.2000 p. № 2026.

14. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію санаторно-курортного лікування» від 05.06.2006.

15.Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України № 72 від 23.02.2001 «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини».

16. Наказ МОЗ України від 08 січня 2004 року № 1 «Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації».

17. Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 року N 12Про затвердження Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 № 989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я».

19. Стеценко Г. И., Лоик И. В. Курорт Трускавец. – Трускавець: Українські технології, 1995.

20. Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, В.Г. Матусевич, І.О. Новожилова, В.О. Юхимець, М.І. Линник. Основні засади організації медичної допомоги хворим на туберкульоз (посібник з організаційно-методичної роботи). / За ред. Ю. І. Фещенка, В. М. Мельника. – К., 2012. – 156 с.

21. Федунь О. Бальнеологічні ресурси Прикарпаття. – Л., 1999.

22. http://sankurort.ua/

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: