double arrow

ВІДПОВІДІ

2

1. Лікар повинен припинити аускультацію і продемонструвати на комусь з батьків абсолютну безпеку стетофонендоскопа.

2. Лікар повинен пояснити мамі, що дитина хвора скарлатиною може перебувати лише в боксі з аналогічними хворими і якщо іншого (скарлатинового) боксу немає, то необхідно госпіталізувати маму з видачею лікарняного листа.

3. Слова “ні” в даній ситуації не може бути. Проте лікар повинен дуже тактовно пояснити мамі необхідність дотримання епідеміологічного режиму, лікувальних призначень та дієти. Ця подія не повинна бути стресом для дітей, що знаходяться в даному боксі.

4. Поведінку лікаря слід вважати грубим порушенням лікарської етики.

5. Не кажучи про етичну сторону питання (консультант повинен бути завжди гранично ввічливим), знеособлення фігури лікуючого лікаря є неприпустимим, оскільки за хворого юридично відповідає не консультант, а лікуючий лікар.

6. Епікриз в 6 місяців. Журнал відвідування кабінету здорової дитини.

7. В історії розвитку дитини.У карті профілактичних щеплень.

8. Статистичний талон. Виписний епікриз.

Основна література:

1. В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай. Ваша дитина(догляд та виховання). - Київ 2004.-298 с.

2. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. – Київ 2002. Знання України. Майданник В.Г., Дука К.Д., Бурлай В.Г.

3. Т.В. Капітан Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. – Вінниця. – 2006.

4А.Н.Бурая, И.А.Головко, В.С.Тихомирова / Руководство к практическим занятиям по уходу за здоровым и больным ребенком. – Москва. – 1982.

5.Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. / Общий уход за детьми. – «Медицина» Москва – 1998

6.А.В. Токар, В.І. Джемайло та ін. /Довідник для медичних сестер – Київ 2002

7.С.П. Винникова, И.Н. Дыгало и др. / Практические навыки и умения медсестры педиатрического профиля – Ростов-на-дону «Феникс» 2002.

Додаткова література:

1. Р.В.Тонкова-Ямпольская. Т.Я.Черток, И.Н.Алферова / Основы медицинских знаний.- Москва.- 1981

2. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. - М: Медицина, 1999.

3. П.Г.Жученко, Н.С.Пушкарь, И.А.Ситник / Антенатальная охрана плода и уход за новорожденным. – Киев. 1983

4. Основи медичних знань та методи лікування за Девідсоном / пер. с англ. В 2 Т. -Київ:"Кобза", 1994.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про: