double arrow

D) 0,5 мм. Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе


$$$ 351

Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда өтетін жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?

А)

$$$ 352

Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда шағылған жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?

В)

$$$ 353

Сыну көрсеткіші 1,3 сабын пленкасына жарық (толқын ұзындығы 0,55 мкм) тік бағытта ауадан түскен. Интерференция нәтижесінде шағылған жарық максимал әлсіреген. Пленканың ең кіші қалыңдығы қандай болады?

В) 0,21 мкм

$$$ 354

Ауада тұрған сабын пленкасына (n=1,3) тік бағытта ақ жарықтың сәулелер шоғы түскен. Пленканың ең кіші d қандай қалыңдығында толқын ұзындығы 0,65 мкм шағылған сәуле интерференция нәтижесінде максималь әлсіреген болып табылады?Сейчас читают про: