double arrow

Нормативно-правові документи (інклюзивна осіта)


§ КОНВЕНЦІЯ про права дитини

§ Конвенція про права інвалідів

§ Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребнистями: доступ и качество, Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года

§ Загальна декларація прав людини (рос/укр)

§ План дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006-2015 роках

§ Європейська соціальна хартія (переглянута) (ETS N 163) (укр/рос)

§ Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 03.05.1996 № ETS N 163

§ Закон України «Про освіту» (від 04.06.91 №1144-12 із змінами);

§ Закон України «Про дошкільну освіту»(від 11.07.2001 № 2628-III)

§ Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 № 651-XIV)

§ Закон України«Про вищу освіту» (від 17.01.2002 № 2984-III)

§ Закон України«Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 № 103/98)

§ Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (від 06.07.2010 №2442-17)

§ Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» (від 22.12.2011 № 4213-VI)

§ Закон України «Про реабілітацію»(від 6 жовтня 2005 року № 2961-IV);

§ Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року №1686 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації інваліді".

§ Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»(від 30 вересня 2010 р. №926/2010);

§ Указ Президента України «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»№ 588/2011 від 19 травня 2011 р.;

§ План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України №1482-р від 03.12.2009);

§ План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки (Наказ Міністерства освіти і науки України №855 від 11.09.2009);

§ Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки«Безбар’єрна Україна» (Постанова Кабінету Міністрів України №784 від 29.07.2009 із змінами);

§ Концепція розвитку інклюзивної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №912 від 01.10.2010);

§ Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України №872 від 15.08.2011);

§ Введення навчального предмету «Українська жестова мова» та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (Наказ Міністерства і науки України №852 від 11.09.2009);

§ Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-456 від 18.06.2012);

§ Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України №1224 від 09.12.2010, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за №1412/18707.;

§ Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації(Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №623/61 від 23.06.11, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 грудня 2011 р. за №1407/20145);

§ Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання»(Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-384 від 18.05.2012) ;

§ Інструктивно-методичний лист «Організація психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-529 від 26.07.12);

§ Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні Наказ МОН (№ 512 від 15.05.13 року)

§ Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічнихконсультацій (Наказ Міністерства освіти і науки України №680 від 04.06.2013)

§ Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року(від 25 червня 2013 року №344/2013)

§ Наказ МОН Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року (№ 1034 від 23.07.2013)

§ Постанова КМУ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (№ 607 від 21 серпня 2013 р.)

§ Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа) (Наказ МОН № 80 від 28.01.14 року)

§ НАКАЗ МОН Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів (№768 ВІД 14.06.2013)

§ НАКАЗ МОН Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр (№ 920 від 16.08.2012)

щодо посади асистента вчителя

§ Посада «Асистент вчителя інклюзивного навчання»внесена уДержавний Класифікатор професій за ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Держспоживстандарту №327 від 28.07.2010);

§ Посада асистента вчителя передбачена «Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженими Наказом МОНмолодьспорту України №1205 від 06.12.2010 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 р. за №1308/18603;

§ Посада «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням»внесена уПерелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»доповнений,чимзабезпечено конституційні права і державні гарантії педагогічним працівникам, які працюватимуть у ЗНЗ з інклюзивним навчанням на посаді асистента вчителя, передбачені для педагогічних працівників, працюючих з дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України №346 від 14.04.1997 р. та №963 від 14.06.2000 р.».

Нормативно-правовіакти Автономної Республіки Крим

§ Создание Координационного совета по внедрению в Автономной Республике Крым Канадско-украинского проекта «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Украине»(Постановление Совета Министров Автономной Республики Крым №105 от 3.02.2009)

§ План действий по внедрению инклюзивного образования в учебных заведениях Автономной Республики Крым на 2009-2012 годы (Приказ Министерства образования и науки АРК №479 от 1.12.2009)


Сейчас читают про: