double arrow

Билет №23. 1. Кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесі


1. Кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесі.

2. Білім беру бағытындағы кәсіптік бағдар беру қажеттілігі.

3. Кәсіптік ағарту, кеңес беру, кәсіптік іріктеу жұмысының тиімділігі.

Оқытушы Алдабергенов Н.А.

ӘГП кафедрасының меңгерушісі Кайназарова А.Е.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ҚАЗАҚ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР АКАДЕМИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы

«Мамандандыру практикумы 3» пәні

ӘГП кафедрасының кеңесінде бекітілді

«31» наурыз 2015 ж., хаттама № 8

Билет №24

1. Жас мамандардың кәсіптік қызығуы мен бейімділігін қалыптастыру.

2. Кәсіби оқытудың мазмұны мен жүйесі

3. Кәсіптік ақпарат түрлері.

Оқытушы Алдабергенов Н.А.

ӘГП кафедрасының меңгерушісі Кайназарова А.Е.

ҚАЗАҚ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР АКАДЕМИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы
«Мамандандыру практикумы 3» пәні

ӘГП кафедрасының кеңесінде бекітілді

«31» наурыз 2015 ж., хаттама № 8

Билет №25

1. Кәсіби этика ұғымына анықтама беріңіз.

2. Профессиографияның негізгі ұстанымдары.

3. Кәсіби карьераның обьектісі мен субьектісі.

Оқытушы Алдабергенов Н.А.

ӘГП кафедрасының меңгерушісі Кайназарова А.Е.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ҚАЗАҚ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР АКАДЕМИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы

«Мамандандыру практикумы 3» пәні

ӘГП кафедрасының кеңесінде бекітілді

«31» наурыз 2015 ж., хаттама № 8

Билет №26

1. Әлеуметтік психологиялық бейімделу деңгейлері.

2. Психологиялық іс-әрекеттегі арнайы фунционалды қалыптар.

3. Тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттері.

Оқытушы Алдабергенов Н.А.

ӘГП кафедрасының меңгерушісі Кайназарова А.Е.

ҚАЗАҚ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР АКАДЕМИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы

«Мамандандыру практикумы 3» пәні

ӘГП кафедрасының кеңесінде бекітілді

«31» наурыз 2015 ж., хаттама № 8

Билет №27

1. Әлеуметтік психологиялық бейімделу деңгейлері.

2. Профессиографиядағы контент-анализ.

3. Танымдық үрдістердің кәсіптік ерекшеліктері.Оқытушы Алдабергенов Н.А.

ӘГП кафедрасының меңгерушісі Кайназарова А.Е.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ҚАЗАҚ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР АКАДЕМИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы

«Мамандандыру практикумы 3» пәні

ӘГП кафедрасының кеңесінде бекітілді

«31» наурыз 2015 ж., хаттама № 8Сейчас читают про: