double arrow

AAAAAAA

1

15. Адами әлеутінің даму индексі (АӘДИ): мәні, көрсеткіштер құрамы және жеке елдердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін сипаттаудағы маңызы

40. ASEAN (АСЕАН) және APEC (АТЭС) сипаттама беріңіз (пайда болуы, аймағы, елдер құрамы, әлемдік экономикадағы рӛлі)

ӘӘӘӘӘӘӘ

1. Әлемдік экономика (әлемдік шаруашылық) ұғымы және экономикалық жүйе ретіндегі ерекшеліктері. Әлемдік экономиканың негізгі субъектілері

2. Әлемдік шаруашылықтың қалыптасуының тарихи кезеңдері

3. Әлемдік экономиканың ХХ ғ. даму кезеңдері

6. Әлемдікэкономиканыңқазіргізамаңғы даму тенденциялары

7. Әлемдік экономиканың постиндустриаланудың мәні, себептері мен негізгі белгілері

8. Әлемдік экономиканың трансұлттанудың мәні, себептері және белгілері

9. Әлемдік экономикада аймақтану мен интеграция үдерістері: мәні мен себептері

10. Әлемдегі шаруашылық өмірдің ырықсыздануы (либерализациясы) мәні, себептері және бағыттары
12.Әлемдегі елдерінің типологиясының (классификациясының) критерийлері мен негізгіөлшемдері

13. Әлем елдерінің Бүкіл әлемдік банктің классификациясы. ЖІӚ-ді есептеу әдістері және елдердің экономикалық даму деңгейін салыстырудағы маңызы

16.Әлемнің табиғи ресурстарының негізгі түрлері және олардың елдер арасында бөлінуі

19. Әлемнің жер қорлары: құрылымы, елдердің қамтамасыз етілуі және пайдалану мәселелері

20. Әлемнің су ресурстары: қорларын бағалау, елдер арасында бӛлінуі, әлемдегі тұтыну қарқындары мен пайдаланумәселесі

21. Әлемнің орман ресурстары: қорларын бағалау және әлемдегі тұтыну қарқындары мен пайдалану мәселесі

22. Әлемхалқының саны мен елдербойынша бөлінуі. Дамыған жән едамушы елдердің тұрғын халқының өсу қарқындары мен құрылымы

23. Әлемнің еңбек ресурстары: сандық және сапалық аспектілері

26. Әлемнің қаржы ресурстар ұғымы және олардың қозғалысының негізгі бағыттары. Әлемдік қаржы орталықтары

28. Әлемнің қаржы ресурстарының жаһандануы мен оның салдары. Әлемдік қаржы дағдарыстар

30. Әлемнің ғылыми ресурстары. Жеке елдердің ғылыми ресурстарын сипаттайтың негізгі көрсеткіштері

31. Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі бойынша алдынғы қатарлы және артта қалған елдердің құрамы. Әлемдік экономикада күштер арақатынасының өзгеру перспективалары46. Әлемдік экономикадағы БРИКС елдері: түсінігі, даму ерекшеліктері, әлемдік экономикадағы орны

50. Әлемнің ең кедей елдері және олардың артта қалуының негізгі себептері

53. Әлемдік экономикадағы трансұлттық корпорациялардың орны мен рөлі. ТҰК қызметінің негізгі салалары

56. Әлемдік экономиканың жаһандық мәселелері: пайда болуы мен түрлері

57. Әлемнің экологиялық мәселелері. Экономиканың тұрақты дамудың концепциясы. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағдарламалары

58. Әлемнің демографиялық мәселелері. Әлемдегі халықтың тығыз қоныстануы мәселесі және оны шешу жолдары1
Сейчас читают про: