double arrow

Ат(9)к:кристалдар


Ау(1)ө: F=mg

Ау(14)б:барлығының удеуі бірдей

Ау(14)б•барлығының ....

Ау(2)д: бір қ үд қоз, ү в т б-н.

Ау(2)қ:Психометр

Ау(24)а:BS*sina

Ау(26)а:BScosα

Ау(3)қ: психометр

Ау(3)к:азаяды

Ау(5)м:жоқ дыбыс толқ.-қума..

Ау(5)м•Жоқ,…-қума толқ.

Ау(7)ш: жилік әр(6)к : 13R/8

Аэ(13)к:Vg(Pa-Pf)

Аэ(13)к•Vg(Pa-Pr)

Аэ(15)к: F=Vg(ρaт)

Ба(13)б:450

Ба(2)т:өзгермейді

Ба(26)т: ;

Ба(8)к:К≥1-2

Ба(8)к• К ≥ 1.

Бе(11)ш:қысым

Бе(12)қ:-q

Бе(15) •с•1-4-3-5-2

Бе(15)с:1-4-3-5

Бе(15)с:1-4-3-5-2

Бе(3)ж:1

Бе(39)ж:1

Бе(4)б:дененің тығызд

Бе(8)т:қоспа ретінде(кремнийге)

Би(4)ө• E=mgh

Бі(1)ж: 7,9 км/с.

Бі(10)з:е

Бі(11)ш: температура.

Бі(12)о: Су (Е=81)

Бі(12)о:вакуумда(е=1)

Бі(12)орта: су

Бі(15)б: жоғары

Бі(16)б: 0,6 Q.

Бі(2)б:метродағы эскалатро қозғалысы

Бі(2)б:түзу бойымен таралады

Бі(2)д:кезкелген бірдей уақыт

Бі(2)ү:а=0

Бі(22)қ: 8Сейчас читают про: