double arrow

Варіант 3. 1. Оцінити ситуацію, вказати суть можливих порушень, дати рекомендації з їх виправлення та скласти фрагмент висновку ревізійної комісії.


1. Оцінити ситуацію, вказати суть можливих порушень, дати рекомендації з їх виправлення та скласти фрагмент висновку ревізійної комісії.

Залишок сільськогосподарської продукції власного виробництва у місцях зберігання на початок звітного місяця за фактичною собівартістю становив 105 000 грн. Протягом місяця весь залишок продукції було реалізовано покупцям на суму 144 000 грн., а також було повернено від покупців через бракованої продукції на суму 1200 грн. В бухгалтерському обліку зроблено записи:

Дебет 27 «Готова продукція» - 105 000 грн.

Кредит 23 «Виробництво» - 105 000 грн.

Дебет 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» - 105 000 грн.

Кредит 26 «Готова продукція» - 105 000 грн.

Дебет 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» - 144 000 грн.

Кредит 701 «Дохід від реалізації продукції» - 144 000 грн.

Дебет 701 «Дохід від реалізації продукції» - 24 000 грн.

Кредит 643 «Податкові зобов’язання» - 24 000 грн.

Дебет 701 «Дохід від реалізації продукції» - 1 200 грн.

Кредит 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» - 1 200 грн.

2. Комірник Бук А.В. видала в тимчасове користування бригадиру Самко М.Я. новий набір спеціального слюсарного інструменту вартістю 480,00 грн. (в т.ч. ПДВ), про що зроблені відповідні записи в картці складського обліку та в журналі реєстрації видачі спец. інструменту. При інвентаризації з’ясовано, що Самко М. Я. не повернув отриманий інструмент. За результатами інвентаризації в бухгалтерії зроблено проводку:

Дебет 441 «Нерозподілені прибутки» - 280 грн.

Кредит 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - 280 грн.

3. Оцініть ситуацію, вкажіть суть можливих порушень і дайте рекомендації з їх виправлення, складіть фрагмент акту ревізійної комісії:

У серпні минулого року ПРАТ «ТЕХ-АГРО» придбало у вітчизняного постачальника товари сільськогосподарського призначення, вартість придбання – 24 000 грн. (з ПДВ). Товари передані до власного магазину підприємства і реалізовані покупцям після здійснення націнки. Націнка здійснюється в два етапи, відсоток націнки, що здійснюється підприємством дорівнює 25%. В обліку зроблено записи:

Дебет 281 «Товари на складі» - 24 000 грн.

Кредит 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - 24 000 грн.

Дебет 641 «Розрахунки за податками» - 4 000 грн.

Кредит 631«Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - 4 000 грн.

Дебет 631«Розрахунки з вітчизняними постачальниками» - 28 000 грн.

Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - 28 000 грн.

Дебет 282 «Товари в торгівлі» - 24 000 грн.

Кредит 281 «Товари на складі» - 24 000 грн.

Дебет 282 «Товари в торгівлі» - 30 000 грн.

Кредит 285 «Торгова націнка» - 30 000 грн.

Дебет 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» - 30 000 грн.

Кредит 702 «Дохід від реалізації товарів» - 30 000 грн.

Дебет 702 «Дохід від реалізації товарів» - 5 000 грн.

Кредит 641 «Розрахунки за податками» - 5 000 грн.

Дебет 902 «Собівартість реалізованих товарів» - 24 000 грн.

Кредит 282 «Товари в торгівлі» - 24 000 грн.

4. Оцінити ситуацію, вказати суть можливих порушень, дати рекомендації з їх виправлення та скласти фрагмент висновку ревізійної комісії.

В травні минулого року ПРАТ «ТЕХ-АГРО» прийняло рішення взяти шефство над загальноосвітньою школою № 1. В серпні минулого року в порядку безоплатної допомоги підшефній школі передано будівельні матеріали для проведення ремонту будівлі в порядку підготовки до нового навчального року. Вартість матеріалів становить – 4 800 грн. В обліку зроблено записи:

Дебет 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» - 4 800 грн.

Кредит 205 «Будівельні матеріали» - 4 800 грн.

Дебет 791 «Результат операційної діяльності» - 4 800 грн.

Кредит 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» - 4 800 грн.


Сейчас читают про: