double arrow

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____10_____


1. Система розпорядників бюджетних коштів.

2. Завдання обліку запасів.

3.Задача

Затверджено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін .

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова циклової комісії __________________ ________Л.В.Волинець______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________________ ________С.Д.Моцна_________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

КИЇВСЬКОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Спеціальність «Бухгалтерський облік»

Семестр VІ

Навчальна дисципліна «Облік і звітність в бюджетних установах»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____11_____

1. Облік фінансування за відомчою структурою.

2. Облік руху запасів.

3.Задача

Затверджено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін .

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова циклової комісії __________________ ________Л.В.Волинець______________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ____________________________ ________С.Д.Моцна_________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

КИЇВСЬКОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Спеціальність «Бухгалтерський облік»

Семестр VІ

Навчальна дисципліна «Облік і звітність в бюджетних установах»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____12_____

1. Облік фінансування через органи Державного казначейства.

2. Складський облік запасів

3.Задача

Затверджено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін .

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова циклової комісії __________________ ________Л.В.Волинець______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________________ ________С.Д.Моцна_________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

КИЇВСЬКОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Спеціальність «Бухгалтерський облік»

Семестр VІ

Навчальна дисципліна «Облік і звітність в бюджетних установах»Сейчас читают про: