double arrow

End Sub. Перед процедурою також можна ставити одне зі слів Public або Private в залежності від того, буде процедура доступна для всіх проце­дур з усіх модулів


Перед процедурою також можна ставити одне зі слів Public або Private в залежності від того, буде процедура доступна для всіх проце­дур з усіх модулів, або тільки для процедур того ж самого модуля.

Процедури користувача з параметрами дозволяють, на відміну від функцій, обчислювати не одне, а декілька значень. Процедури з параметрами повинні викликатися тільки з інших процедур або функ­цій, на відміну від процедур без параметрів. Всі методи об'єктів VBA реалізовані у вигляді процедур із параметрами.

Список аргументів крім імен змінних із зазначенням типу містить слова ByVal або ByRef, тобто має вигляд:

ByVal ім’яЗмінної As тип або

ByRef ім’яЗмінної As тип

ByVal – вказує, що аргумент передається за значенням. Це озна­чає, що під час виклику процедури значення фактичного параметра записується на місце формального, і потім використовується в обчис­леннях. Будь-які зміни формального параметра, оголошеного за значенням, не спричинять змін фактичного параметра.

ByRef – вказує, що аргумент передається за посиланням (тобто за адресою). Опис ByRef використовується в VBA за замовчанням.

Передача параметра за посиланням означає, що під час виклику замість формального параметру записується адреса фактичного пара­метру. Це означає роботу з областю пам’яті, відведеної для фактично­го параметра. Тому, усі зміни формального параметра спричинять за собою зміни фактичного параметра. Параметри, описані за допомогою ByRef, використовується для передачі обчислених значень із процеду­ри в програму, яка її викликає.

Таким чином, параметри процедури поділяють на дві групи:

- вхідні, які використовують для обчислень у процедурі, і переда­ють звичайно за значенням;

- вихідні, їхні значення обчислюють у процедурі, щоб передати в програму, яка викликає. Їх передають обов'язково за посиланням.

Виклик процедури здійснюється за допомогою її імені та списку фактичних параметрів, записаних в тому ж порядку, що і формальні (див. задачу 4.2). Якщо параметри завдаються явно, то їхній порядок значення не має.

Для виклику процедури може використовуватись й оператор CALL (список фактичних параметрів). Порядок параметрів важливий.

Задача 8.2Знайти суму Max елементів масивів Х(n) та Y (n). Мах елементи масивів знайти за допомогою функції. Для введення елементів масива написати процедуру.

Інтерфейс задачі даний на рис. 8.2.

txtN

txM

cmdRes

cmdRes

txtRes

 
 


txtRes

Рисунок 8.1 – Форма для приклада 8.2


Сейчас читают про: