double arrow

Надайте графіку бажаного вигляду повторивши кроки 8-9 даної лабораторної роботи.

4

Також поекспериментуйте з форматуванням параметрів осей, зокрема, закладки, Шкала.Клацніть правою кнопкою миші, наприклад, по осі Х і виберіть Формат осі. А далі Шкала.

16. Побудуйте графік функції від двох змінних z = x2у2.

Лист 3 перейменуйте на Поверхня.

Введіть вхідні дані: в клітинку А2 внесіть -1 і задайте через Правка®Заполнить®Прогрессия арифметичну прогресію з розташуванням по стовпчиках, кроком 0,1 та максимальним значенням 1. В клітинці В2 також внесіть - 1 і задайте через Правка®Заполнить®Прогрессия арифметичну прогресію з розташуванням по рядках, кроком 0,1 та максимальним значенням 1.

В клітинці В2 знайдіть значення z і скопіюйте на весь діапазон значень хтау.

Виділіть діапазон В2:L22 і аналогічно до попереднього завдання задайте майстер діаграм та виберіть тип діаграми Поверхня.

Побудуйте поверхню для функцій:

a) z = cos x2 – sin у2;

b) z = tg x-cos x;

c) z = cos x – sin у.

17. Поекспериментуйте з різними типами і видами діаграм.

Клацнувши правою кнопкою миші по вільному місці побудованих діаграм змініть тип, діапазон, параметри та місце розташування діаграм.

18. Збережіть книгу на диску в папці C:\Student\Ваше прізвище\. Закінчіть роботу.

4