double arrow

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14


1. Функції методів виховання в тифлопедагогіці. Класифікація методів за метою виховного впливу.

2. Сутність та завдання естетичного виховання дітей з порушеннями зору.

3. Перспективний план роботи тифлопедагога спеціального закладу освіти.

Затверджено на засіданні кафедри тифлопедагогіки

Протокол № 10 від „ 19грудня 2012 року

Завідувач кафедри ____________________проф. Синьова Є. П.

Екзаменатор ___________________доц. Паламар О. М.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Тифлопедагогіка»

Спеціальність «Тифлопедагогіка» Семестр VII

Навчальна дисципліна « Спеціальна методика виховної роботи з інвалідами по зору »

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15

1. Методи переконування (розповідь, лекція, бесіда, пояснення, диспут, навіювання. Розкриття наслідків дій).

2. Особливості естетичного виховання дітей з порушеннями зору.

3. Педагогічні вимоги до плану-щоденника вихователя спецшколи-інтернату для дітей з порушеннями зору.

Затверджено на засіданні кафедри тифлопедагогіки

Протокол № 10 від „ 19грудня 2012 року

Завідувач кафедри ____________________проф. Синьова Є. П.

Екзаменатор ___________________доц. Паламар О. М.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Тифлопедагогіка»

Спеціальність «Тифлопедагогіка» Семестр VII

Навчальна дисципліна « Спеціальна методика виховної роботи з інвалідами по зору »

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16

1. Застосування методу прикладу у вихованні дітей з порушеннями зору.

2. Особливості фізичного розвитку та завдання фізичного виховання дітей з порушеннями зору.

3. Скласти план проведення виховного заходу «Культура поведінки – показник вихованості».

Затверджено на засіданні кафедри тифлопедагогіки

Протокол № 10 від „ 19грудня 2012 року

Завідувач кафедри ____________________проф. Синьова Є. П.

Екзаменатор ___________________доц. Паламар О. М.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені М. П. ДРАГОМАНОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Напрям підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Тифлопедагогіка»

Спеціальність «Тифлопедагогіка» Семестр VII

Навчальна дисципліна « Спеціальна методика виховної роботи з інвалідами по зору »


Сейчас читают про: