double arrow

Рахунки (субрахунки) для обліку виробничих запасів


Шифр та найменування рахунку Шифр та найменування субрахунку
20 "Виробничі запаси " 201 Сировина й матеріали 202 Купівельні напівфабрікати та комплектуючі вироби 203 Паливо 204 Тара й тарні матеріали 205 Будівельні матеріали 206 Матеріали, передані в пере­робку 207 Запасні частини 208 Матеріали сільсько-госпо­дарського призначення 209 Інші матеріали

За дебетом відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом – витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо Сальдо показує наявність належних підприємству запасів на початок і кінець звітного періоду


Сейчас читают про: