double arrow

Кореспонденція рахунків з обліку придбання сировини й матеріалів


№ пор. Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
І. Придбання виробничих запасів у вітчизняних постачальників (оплата – послідуюча)
Відображення вартості матеріалів, що надійшли від постачальника та оприбутковані на складі
Відображення суми по­даткового кредиту по ПДВ (до опер.1)
Відображення сум транс­портно-заготівельних витрат 201 чи 201/ТЗВ* 63, 68, 66, 65, інші
Відображення суми по­даткового кредиту по ПДВ по відповідних витратах (до опер.3) 63, 68
Відображення оплати пос­тачальнику за матеріали
І. Придбання виробничих запасів у вітчизняних постачальників (оплата – попередня)
Відображення попередньої оплати постачальнику за матеріали
Відображення суми податкового кредиту по ПДВ (до опер.1)
Відображення вартості матеріалів, що надійшли від постачальника та оприбутковані на складі
Відображення суми податкових розрахунків по податковому кре­диту по ПДВ
             

* Згідно обраного варіанту обліку ТЗВ на підприємстві

bЯкщо ТЗВ загальною сумою відображаються на окремому субрахунку рахунку обліку запасів підприємства

 
 


Завдяки цьому матеріали будуть списані за фактичною собівартістю


Розрахунок розподілу ТЗВ

за ______________місяць 200Х р.

Зміст Вартість матеріалів за обліковими цінами ТЗВ Фактична собівартість
1. Залишок на початок місяця      
2. Надійшло за місяць      
3. Разом      
4. Середній процент ТЗВ  
5. Витрачено матеріалів:      
6. На виробництво продукції      
7. На загально-виробничі потреби      
8. На загально-господарські потреби      
9. Разом витрачено      
10. Залишок на кінець місяця      

Облік придбання малоцінних та швидкозношувальних предметів

 
 


Інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо

Сейчас читают про: