double arrow

Структура залікового кредиту виробничої практики


У страхових компаніях

Тема практики Кількість днів
Самостійна робота Індивідуальна робота
МОДУЛЬ І. Основні характеристики діяльності страхових компаній Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру (Модуль ІІ)
Змістовий модуль І. фінансова діяльність, грошові розрахунки, планування, прогнозування в страхових компаніях
Тема 1. Фінансова діяльність страхової компанії
Тема 2. Грошові розрахунки
Тема 3. Прогнозування, планування та управління прибутком
Всього за змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ. Відносини страхової компанії з банківською системою, податковою системою та взаємовідносин компаній з підприємством регіонів
Тема 4. Відносини компанії з податковою системою
Тема 5. Відносини компанії з банківською системою.
Тема 6. Взаємовідносини страхової компанії з підприємствами регіонів.
Всього за змістовий модуль ІІ
Змістовий модуль ІІІ. Управління капіталом, діяльність страхової компанії, на ринку фінансових послуг та оцінка її фінансового стану
Тема 7. Управління капіталом страхової компанії.
Тема 8. Діяльність страхової компанії на ринку фінансових послуг
Тема 9. Оцінка фінансового стану страхової компанії.
Всього за змістовий модуль ІІІ
Всього за модуль І
МОДУЛЬ ІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання
Всього за модуль ІІ
Всього днів


Сейчас читают про: