double arrow

Завдання № 9


1. У білої акації в соматичних клітинах 20 хромосом. Скільки хромосом міститься в клітинах пилкових зерен цієї рослини?

2. В клітинах коренів кукурудзи міститься 20 хромосом. Скільки хромосом у зиготі цієї рослини?

3. В клітинах коренів різних сортів малини міститься 14, 21 і 28 хромосом. Визначте основне число хромосом малини.

Контрольні запитання:

1. Біологічний сенс мітозу.

2. Які періоди розрізняють в інтерфазі, яка їх сутність?

3. З яких періодів складається мітотичний цикл?

4. В який період мітотичного циклу відбувається реплікація ДНК?

5. Назвіть і охарактеризуйте фази мітозу.

6. Вкажіть особливості стану хромосоми у профазі? Скільки хроматид у хромосомі?

7. На якій фазі мітозу найкраще видно хромосоми у світловому мікроскопі і вони знаходяться в екваторіальній площині клітин?

8. Як розташовуються хромосоми в метафазі?

9. Поняття гетерохроматинової і еухроматинової зони хромосом.

10. Яку фазу мітозу використовують для вивчення каріотипу?

11. Коли і ким був відкритий мейоз?

12. Що таке кон’югація хромосом, на якій стадії мейозу вона починається?

13. Що лежить в основі класифікації хромосом?

14. Що таке пряме ділення клітин (амітоз)?

15. В яких тканинах рослин проходить мітоз, в яких амітоз?

16. Що таке каріотип?

Відмітка про відпрацювання:

Дата Підпис викладача  
     

ТЕМА 3: Спорогенез і гаметогенез у рослин. Мікроспорогенез і мікрогаметогенез, мегаспорогенез і мегагаметогенез.

Мета:ознайомлення з із спорогенезом та гаметогенезом у рослин, методикою виготовлення цитологічних препаратів пиляків та насінних зачатків рослин та проведення аналізу мікроспорогенезу і мікрогаметогенезу, мегаспорогенезу і мегагаметогенезу; вивчення цитогенетичних основ розмноження квіткових рослин

Завдання № 1

Дайте визначення наступним поняттям:

Розмноження –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гаметогенез –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спорогенез –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Партеногенез –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Мікроспорогенез –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Макрогаметогенез –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зигота –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запліднення –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Апоміксис–

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Амфіміксис –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гаплофаза–

________________________________________________________________________________

Диплофаза- –________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Андроцей

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гінецей

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

Замалювати будову пиляка з цитологічного препарату.


Сейчас читают про: