double arrow

Завдання № 3


1. Намалюйте схему хромосоми і зробіть підписи:

1 - _______________________;

2 - _______________________;

3 - _______________________.

2. Назвіть типи хромосом в залежності від розташування центром ери.

 
 


1 - ______________________; 3 - ______________________;

2 - ______________________; 4 - _____________________.

Завдання № 4

1. Позначте стадії клітинного циклу:

І - _________________________;

G1 - _________________________;

S - _________________________;

G2 - _________________________;

М - _________________________;

1 - ________________________ ;

2 - _________________________;

3 - _________________________;

4 - _________________________.

2. Запишіть назви періодів інтерфази і ті події, які відбуваються в них:

G1 –___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

S - ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

G2 - ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

3. Зробить підписи до малюнків фаз ділення клітин:


4. Запишіть основні процеси, які відбуваються в мітозі:

Профаза – ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Метафаза - _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Анафаза - _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Телофаза - ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Біологічне значення мітозу: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 5

Дайте визначення наступним термінам:

Амітоз - ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ендомітоз - _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Політенія - ______________________________________________________________

________________________________________________________________________


Сейчас читают про: